Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 – 5, art. 46 pkt 2 oraz art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku”

Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest:

Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego oraz wzrost jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stymulację sytuacji społeczno – gospodarczej.

Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym i wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian i zagrożeń stanu środowiska, określono cele systemowe i kierunki działań, w ramach, których wyznaczono zadania krótkoterminowe i długoterminowe (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, jak również poprawę stanu środowiska na terenie powiatu i jakości życia mieszkańców.

 W dokumencie zostały określone następujące zagadnienia:

 • Założenia wyjściowe Programu.
 • Ogólna charakterystyka powiatu nowodworskiego,
 • Ochrona zasobów naturalnych,
 • Poprawa jakości środowiska,
 • Kierunki działań systemowych,
 • Strategia ochrony środowiska powiatu nowodworskiego,
 • Instrumenty realizacji polityki ochrony środowiska,
 • Monitoring realizacji Programu.

Z treścią projektu i prognozy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1B w   pokoju nr   120 lub 121 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.nowodworski.pl w zakładce Programy, Strategie i Plany. 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 12.01.2016r. do dnia 02.02.2016r.:

 • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
 • ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim w  pokoju 120 lub121  w godzinach pracy Urzędu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  sekretariat@nowodworski.pl

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu Nowodworskiego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.nowodworski.pl

W przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka Starosta, Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-01-12 00:00
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-03 10:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172912
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 11:48

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571823
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony