Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

  • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Stosownie do art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j.Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm. ) Starosta Nowodworski,

p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0026 Lorcin,gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 211/1 o obszarze 0,16 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej – odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV na przedmiotowej nieruchomości.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów jako posiadacz samoistny działki nr ewid. 211/1 poł. w obrębie0026 Lorcin, gm. Nasielsk widnieje Pan Wacław Kacperski i dla przedmiotowej nieruchomościnie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1 B, pok. 27Atel. ( 0 22 ) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej  nieruchomości.

 

                                                                                                                  STAROSTA

                                                                                                             Magdalena Biernacka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, GNK
    data wytworzenia: 2016-03-03
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
    data publikacji: 2016-03-03 11:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173388
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 14:57

Stopka strony