Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

  • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Nowy Dwór Mazowiecki 2016-06-24

 

ŚR.6341. 34.2016

 

Zawiadomienie

 

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego    (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)  oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 z póź. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Jerzego Żelech ( pełnomocnictwo z dnia 27 lipca 2015r. ),   w  związku  z przebudową drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku  w km 32+358  z drogą wojewódzką nr 632 w km 34+190  w m. Nasielsk gmina Nasielsk,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne   sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód  polegające na wprowadzaniu  wód opadowych i roztopowych pochodzących ze przebudowywanego skrzyżowania istniejącym wylotem do rzeki Nasielnej.

Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ( art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz.U.  z 2015 r. poz.469 z póź. zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego       (Dz. U. z 2016r.  poz. 23)  Strony postępowania mają  możliwość  zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami     i materiałami  w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się w terminie 7  dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w  Nowym Dworze Mazowieckim przy    ul. Paderewskiego 1b  (I piętro, pokój nr 120).

Z up. Starosty

Paweł Calak

Wicestarosta

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

w Warszawie

Pan Jerzy Żelech

  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Ul. Sukienna 13

  1. a/a

 

 

  • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
    data publikacji: 2016-09-16 10:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172902
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 11:48

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571804
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony