Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

AB.6740.274.2016                                                                                                                                        Nowy Dwór Maz. 29.07.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 29.07.2016r. została wydana Decyzja 267/2016 znak: AB.6740.274.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od ul. Warszawskiej w Czosnowie do granicy z Gminą Łomianki (km 6+208.34) polegająca na budowie dróg rowerowych.

 

Wykaz działek ewidencyjnych objętych planowaną inwestycją:

 • Obręb 11 Czosnów:
 • Dz. Nr ewid.: 220/2, 221, 215/2*(215/23, 215/24), 215/3*(215/25, 215/26), 215/8*(215/27, 215/28), 215/11*(215/29, 215/30), 215/15*(215/31, 215/32), 215/19*(215/33, 215/34), 215/17*(215/35, 215/36), 216*(216/1, 216/2), 217*(217/1, 217/2), 219*(219/1, 219/2);

 

 • Obręb 5 Cząstków Mazowiecki:
 • Dz. Nr ewid.: 238, 236/3, 237/10, 398/2, 240/1*(240/2, 240/3), 241*(241/1, 241/2), 242*(242/1, 242/2), 243/5*(243/28, 243/29), 243/6*(243/30, 243/31), 246/5*(246/15, 246/16); 249*(249/1, 249/2), 250/2*(250/7, 250/8), 252*(252/1, 252/2), 253/1*(253/3, 253/4), 258*(258/1, 258/2), 412*(412/1, 412/2), 260/5*(260/10, 260/11), 260/6*(260/12, 260/13), 281/4*(281/7, 281/8), 284/2*(284/3, 284/4), 285/2*(285/3, 285/4), 286/2*(286/3, 286/4), 287/2*(287/5, 287/6);

 

 • Obręb 6 Cząstków Polski:
 • Dz. Nr ewid.: 213, 237/2, 238/1,  239/1*(239/5, 239/6), 242*(242/1, 242/2), 243/2*(243/3, 243/4), 261*(261/1, 261/2), 264/2*(264/3, 264/4), 265*(265/1, 265/2), 269/2*(269/3, 269/4);

 

 • Obręb 23 Łomna:
 • Dz. Nr ewid.: 663, 623*(623/2, 623/1), 652;

 

 • Obręb 28 Palmiry:
 • Dz. Nr ewid.: 20*(20/1, 20/2), 27;

 

 • Obręb 24 Łomna-Las:
 • Dz. Nr ewid.:  10, 7/3*(7/19, 7/20), 9/3*(9/73, 9/74), 9/4*(9/75, 9/76), 9/5*(9/77, 9/78), 9/6*(9/81, 9/82), 9/7*(9/79, 9/80), 29*(29/1, 29/2), 28/15*(28/18, 28/19, 28/44), 28/2*(28/20, 28/21), 28/3*(28/22, 28/23), 28/4*(28/24, 28/25), 28/5*(28/26, 28/27), 28/6*(28/28, 28/29), 28/7*(28/30, 28/31), 28/8*(28/32, 28/33), 28/9*(28/34, 28/35), 28/10*(28/36, 28/37), 28/11*(28/38, 28/39), 28/12*(28/40, 28/41), 28/13*(28/42, 28/43), 9/57*(9/85, 9/86), 9/62*(9/87, 9/88), 9/63*(9/89, 9/90), 9/19*(9/91, 9/92), 9/20*(9/93, 9/94), 9/21*(9/95, 9/96);

 

 • Obręb 29 Pieńków:
 • Dz. Nr ewid.: 186, 210, 376/6*(376/8, 376/9);

 

* Działka podlegająca podziałowi - pogrubioną czcionką oznaczono działkę przeznaczoną pod planowaną inwestycję

 

Wykaz działek ewidencyjnych przeznaczonych pod tymczasowe zajęcie, w celu przebudowy infrastruktury technicznej:

 • Obręb 5 Cząstków Mazowiecki:
 • Dz. Nr ewid.: 229, 556, 334, 264/6, 264/7, 266, 274/1, 275/3, 278/3, 193/2, 193/3, 283/2, 199/3, 247/2, 290/2, 291/17, 278/3;

 

 

 

 • Obręb 6 Cząstków Polski:
 • Dz. Nr ewid.: 260, 150, 154, 165, 171/7, 173/2;

 

 • Obręb 23 Łomna:
 • Dz. Nr ewid.: 677/2, 679/1, 765/6, 767/2, 788, 794, 899, 625, 654/1, 657/1, 657/2, 659/1;

 

 • Obręb 28 Palmiry:
 • Dz. Nr ewid.: 3, 28/1, 34/2, 35;

 

 • Obręb 29 Pieńków:
 • Dz. Nr ewid.: 214/8

 

 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, dotychczasowi właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości objęci wnioskiem.

Od decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Publiczne ogłoszenie następuje w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów, a także w prasie lokalnej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 114, w godzinach: poniedziałek. 9-17, wtorek- piątek 8-16).

                                              

 

Z up. STAROSTY

/-/ Paweł Calak

                                                                                                                                                 WICESTAROSTA

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak - Wicestarosta
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Emilia Biernacka Wydział Architektury i Budownictwa
  data publikacji: 2016-07-29 09:27
 • zmodyfikował: Emilia Biernacka Wydział Architektury i Budownictwa
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-29 09:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172898
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 11:48

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571794
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony