Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

  • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Nowy Dwór Mazowiecki 2016-08-22

 

ŚR.6341.41.2016

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ) oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  ( Dz.U. z 2015 r.   poz. 469 z póź. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nasielsk reprezentowanej przez Panią Halinę Szydlik  - właściciela PRACOWNI PROJEKTOWEJ „EKOPROJEKT” w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna 39  (pełnomocnictwo z dnia 24 września 2015 r. znak KP.0052.36.2015) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Nasielna  w km 15+095  w Nasielsku  rurociągiem kanalizacji sanitarnej.

Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ( art. 127 ust. 6 wyżej powołanej ustawy Prawo wodne ).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ) Strony postępowania mają  możliwość  zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami   i materiałami  w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w  Nowym Dworze Mazowieckim przy   ul. Paderewskiego 1b  (I piętro, pokój nr 120).

 

Z up. Starosty

Kierownik Wydziału Środowiska

Regina Rudzka

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Gminy Nasielsk

           Halina SzydlikPRACOWNIA PROJEKTOWa „EKOPROJEKT”

           ul. Nadrzeczna 39, 06-400 Ciechanów

  1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

          05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

          Ul. Sukienna 13

  1. Parafia Rzymsko-Katolicka

           05-190 Nasielsk

  1. a/a
  • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
    data publikacji: 2016-09-12 10:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 11:48

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571789
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony