Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

  • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie Zakroczym.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 ( poniedziałki 8.00 – 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie Zakroczym wraz z projektami planów.
Informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasów oraz prognoza została pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak WOOŚ-I.410.478.2016.JD) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (pismo z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak ZS.9022.1480.2016 PA).
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z póź. zm.) były wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zakroczym w dniach od 25 lipca 2016r. do 23 września 2016 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu jest dostępna również w formie elektronicznej na stronie BIP Powiatu Nowodworskiego.
Z up. Starosty
Regina Rudzka
Kierownik Wydziału Środowiska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173646
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1574801
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony