Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

  • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w gminie Pomiechówek

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w gminie Pomiechówek.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 (poniedziałki od 8.00 do 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Pomiechówek wraz z projektami planów.
Informujemy, że projekty uproszczonych planów urządzenia lasów oraz prognoza zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 26 sierpnia 2016 r. znak WOOŚ-I.410.478.2016.JD) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie (pismo z dnia 11 sierpnia 2016 r. znak ZS.9022.1480.2016 PA).
Projekty uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z póź. zm.) były wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek w dniach od 25 lipca 2016r. do 25 września 2016 r.
Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektami uproszczonych planów urządzenia lasu jest dostępna również w formie elektronicznej na stronie BIP Powiatu Nowodworskiego.
Z up. Starosty
Regina Rudzka
Kierownik Wydziału Środowiska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173896
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1575859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony