Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Nowy Dwór Mazowiecki 2017-05-23

ŚR.6341.22.2017

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z póż. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Małetkę ,   przekazany   postanowieniem  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie   Nr  910/P/NN/17 z dnia  13 kwietnia 2017r. znak NN-404/W/108 -EP/17,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska  (dł. 3340 m) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i 4114W oraz kładka przez rz. Utratę   w miejscowości  Podkampinos gm. Kampinos.

Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ( art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.). 

Zgodnie z art. 10 § 1wyżej powołanej  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Strony postępowania mają możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami  i materiałami  w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się w terminie 7  dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy znajdują się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy
ul. Paderewskiego 1b (I piętro, pokój nr 120).

 

Z up. Starosty
                                                                                                                                                                            Regina Rudzka
                                                                                                                                             Kierownik Wydziału Środowiska

 

Otrzymują;

 1. Pan Bartłomiej Małetka – pełnomocnik Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego 
 2. Starosta Warszawski Zachodni – Skarb Państwa ( działka  nr  70 obręb Podkampinos,)
 3. Gmina Kampinos (dz. nr 106/11 obręb Podkampinos)
 4. Właściciele działek  nr 18, 81,  61, 106/11, 96, 112/16, 106/30, 106/31, 106/33, 106/34, 106/35, 106/36, 106/37, 106/38, 106/39,  92, 96, 59/4, 62, 57, 56/8, 56/2, 56/9, 56/10, 56/3, 56/17, 79/3, 112/3, 112/4, 153, 154,  78/5, 78/18, 78/2, 78/3, 91, 70, 112/16 obręb  Podkampinos gmina Kampinos
 5. Właściciele działek 69/5, 69/6, 69/9, 69/13,  70/13,  70/13, 70/14  obręb Kampinos
 6. Właściciel działki nr 150/1 obręb Kampinos A
 7. Marszałek Województwa Mazowieckiego (działka  nr 1 obręb Pawłowice gmina Teresin )
 8. Powiat Sochaczewski (działka i nr 3 obręb Pawłowice gmina Teresin )  
 9. Właściciel działki nr 2 obręb Pawłowice gmina Teresin
 10. a/a
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2017-06-01 15:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173899
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1575868
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony