Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Nowy Dwór Mazowiecki 2017-07-21

 

 

ŚR.6341.44.2016

 

 

Zawiadomienie

 

 

                Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy działającego  poprzez Zastępcę Burmistrza  Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przekazany   postanowieniem  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie   Nr 1631/P/NN/17  z dnia 5 lipca 2017r. znak NN-404/W/194-EP/17
i uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2017r. znak UD-II-WDI.7013.3.2017.PPO(16PPO)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę Rowu Brzezińskiego polegająca na budowie przepustu pod projektowaną ulicą 18 KL (odcinek ul. Ostródzka – ul. Astrowa)   w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ( art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2017 r. poz.1121). 

Zgodnie z art. 10 § 1wyżej powołanej  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Strony postępowania mają możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami  i materiałami  w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się w terminie 7  dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy znajdują się          w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1b   (I piętro, pokój nr 120).

Z up. Starosty

Kierownik Wydziału Środowiska

Regina Rudzka

 

Otrzymują:

 1. Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka

            Miasta Stołecznego Warszawy

           Ul. Modlińska 197

           03-122 Warszawa

 1. Współwłaściciele działki nr 58/3 (4)
 2. Współwłaściciele działki nr 57/13 (4)
 3. Właściciele działki nr 57/14
 4. Właściciele (władający) działki nr 57/2
 5. a/a

 

Otrzymują do wiadomości:

 1. Spółka Wodna Niziny Kanału Bródnowskiego

Ul. Rzemieślników 22

03-684 Warszawa

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2017-09-01 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 173643
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-12 14:57

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1574786
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony