Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

KOORDYNACJA

Koordynacja Projektowanej SUT – pokój 208 – Pan Marcin Hejna

tel. 22-765 32 73

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek 9.30 – 16.30

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 8.30 – 15.30

PROCES KOORDYNACJI:

 1. Wniosek o koordynację składa inwestor bądź projektant na aktualnej kopii mapy zasadniczej (mapa do celów projektowych) bądź planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba niewymieniona w Ustawie PG należy przedstawić pełnomocnictwo notarialne.

 2. Dokumentacja przedstawiona na 'naradę koordynacyjną' winna zawierać dane wektorowe (tekstowe) bądź opisowe umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie koordynacji i uzupełnienie Bazy Danych Mapy Zasadniczej i EGiB.

 3. Proces koodrynacji:

  ► złożenie wniosku,

  ocena wniosku pod kątem wymagań ustawy PGiK, Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,

  ► wniesienie opłaty zgodnie z załącznikiem do ustawy PGiK, tabela 16, punkt 6,

  ► wnioski przyjmowanę są od poniedziałku do piątku,

  w poniedziałek wysyłane są zawiadomieniua wnioskodawców, podmiotów, które zarządzają sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na terenie których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu, innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach,

  'Narada koordynacyjna' odbywa się w ciągu 2. tygodni od daty złożenia wniosku w każdy poniedziałek w wyjątkiem dni wolnych od pracy i usprawiedliwonych nieobecności (wtedy wybrany jest inny dzień pracujący),

  Rezultaty 'narady koordynacyjnej' utrwala się w protokole. Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika.

   

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Numer 225, pozycja 1635), której należy dokonać na konto:
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  
numer : 
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

Wnioski i załączniki do wniosków nie podlegają opłacie skarbowej (ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dziennik Ustaw Numer 225 pozycja 1635).

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 90874
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-22 11:27:08