Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wystąpienie pokontrolne w zakresie geodezji i kartografii dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

W załączeniu publikujemy wystąpienie pokontrolne w zakresie geodezji i kartografii dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów i budynków

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-01-19 16:07

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w zakresie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim

 Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie w załączeniu przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w zakresie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

 

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-14 13:39

Zalecenia pokontrolne dot. kontroli archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym

Zgodnie z art. 21 ust. 2 oraz art. 28 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 673 zpóźn. zm.) w dniu 25 i 26 października 2010 r. została przeprowadzona kontrola archiwum zakładowego Starostwa w wyniku, której stwierdzono, że zorganizowano własne archiwum zakładowe i wyposażono je w regały kompaktowe. Nadal jednak poszczególne Wydziały Starostwa nie przestrzegają obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych w zakresie kompletności i regularności przekazywania dokumentacji do archiwum Satrostwa. Przedstawiając poniższe zalecenia uprzejmie prosimy o podjęcie działań w celu ich realizacji.

 

 
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-12-14 09:42

Wystąpienie pokontrolne NIK w sprawie wykonywania przez Starostwo funkcji zarządcy dróg

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-28 10:13

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie dot. zakupu i montażu aparatu RTG z ramieniem "C" dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

W dniach 15.04.2010 r. - 15.06.2010 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie przeprowadził kontrolę gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na zakup i montaż uniwersalnego aparatu RTG z ramieniem "C" dla Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005-2006. Szczegółowy protokół z kontroli w załączeniu.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-08-30 12:34

Wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa

Wystąpienie pokontrolne w zakresie realizacji przez Starostwo zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzania i realizacji planów jego wykorzystania, a także naliczania i aktualizacji opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-06-21 10:52

Kontrola problemowa stanu przygotowań powiatu nowodworskiego w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej

Kontrola Wydziału Kontroli i Audytu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Kontrola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-01-04 15:38

Wystąpienie pokontrolne z dnia 05.05.2009r. dot. przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-05 14:10

Protokół z kontroli stanu przygotowań obronnych Starostwa Powiatowego z dnia 13 maja 2009 r.

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Warszawie z dnia 16 czerwca 2009 r.

Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26.08.2009 r. dotyczące kontroli kompleksowej za 2008 rok

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13276
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-04-27 08:39

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1575909
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony