Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 64c ust. 4, 64d ust. 5, 64e ust. 5 i 64f ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) termin składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych upływa w 50. dniu przed dniem wyborów, tj. 2 października 2010 r. Ponieważ koniec tego terminu przypada w sobotę, to zgodnie z art. 205 ust. 2 powołanej ustawy ulega on przedłużeniu i w związku z tym, zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 4 października 2010 r. (poniedziałek) w godzinach urzędowania.

Zawiadomienia są przyjmowane przez Państwową Komisję Wyborczą oraz komisarzy wyborczych.

Zawiadomienie składane do Państwowej Komisji Wyborczej należy złożyć w siedzibie Komisji, przy ul. Wiejskiej 10 (Gmach Kancelarii Prezydenta) w godzinach urzędowania, tj. od godz. 8.15 do godz. 16.15.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, iż w dniu 2 października 2010 r. (sobota) będzie pełniony dyżur w godz. 9.00 - 12.00 (pok. 304) dla przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.

Godziny urzędowania komisarzy wyborczych oraz informacje o dyżurach pełnionych w dniu 2 października 2010 r. (sobota) będą umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl/stałe organy wyborcze oraz wywieszone w siedzibie komisarza wyborczego.

drukuj (Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-24 11:58
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 14:10

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 września 2010 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Komisarz Wyborczy w Warszawie informuje, że zgodnie z kalendarzem  wyborczym oraz art. 205 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych odbywać się będzie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, w Sali Konferencyjnej Sejmiku Wojewódzkiego, wejście „B”, parter lub w pokoju nr 42 od 21 września 2010 roku do 4 października 2010 roku (od poniedziałku do piątku) w godzinach  8:15 - 16:15 oraz 2 października 2010 r. (sobota) w godz. 9:00-13:00.

drukuj (Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 21 września 2010 r.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Komisarz Wyborczy w Warszawie /-/ Dorota Tyrała
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2010-09-24 12:00
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-04 14:15

Postanowienie Nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9093
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-04 14:17:07