Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Ustalenie zmian w sposobie użytkowania działek i sporządzenie dokumentacji gruntów zdewastowanych w 9 obrębach gm. Czosnów08 stycznia 2008

Znak sprawy :  RZP – 02/2008    Nowy Dwór Maz. dnia  07.01.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

 

 

STAROSTA  POWIATU  NOWODWORSKIEGO

05 - 100   Nowy  Dwór  Maz. ul. Mazowiecka  10

tel.  (0 – 22)  775 36 79  lub  (0 – 22)  775 24 22

fax  (0 – 22)  775 36 79

e – mail:  starosta.wnd@zpp.pl

adres  internetowy:  www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

 

działając  na  podstawie  art. 39 – 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych  (j.t.Dz.U. 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)  ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  opracowanie  zadania  np; 

 

Ustalenie zmian w sposobie użytkowania działek i sporządzenie dokumentacji gruntów zdewastowanych w dziewięciu obrębach gm. Czosnów.

 

 1. Opis  przedmiotu  zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z ustaleniem zmian w sposobie użytkowania działek i sporządzanie dokumentacji gruntów zdewastowanych w dziewięciu obrębach gm. Czosnów. Wywiadem terenowym należy łącznie objąć 231 działek lub ich części nisko położone. W odniesieniu do powierzchni na które samowolnie nawieziono ziemię lub były inne działania dewastacyjne, sporządzić odpowiedni wykaz a później dokumentację z podaniem zakresu i rodzaju działalności,

KOD  CPV- 74.27.15.00-4

 

 1. Wymagany  termin  realizacji  całości zamówienia  -  10 czerwca 2008r.

 2. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.

 3. Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych.

 4. Materiały przetargowe w celu opracowania ofert można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego  w Nowym Dworze Maz. ul. Mazowiecka 10, pok. Nr 102 oraz na stronie internetowej www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

 5. Pracownikiem  upoważnionym do  kontaktu z Wykonawcami jest Pan Sławek Płaciszewski ( tel. 0-22 775 24 22 wew. 34) w godz. od 9oo do 15oo  ul. Zakroczymska 30 pok. Nr 25.

 6. W  przetargu  mogą  wziąć  udział Wykonawcy spełniający  warunki  zawarte  w  art.  22 ust.1 ustawy - Prawo Zamówień  Publicznych oraz  spełniający  wymagania  określone  w  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.

 7. Wymagane  wadium    600,00 zł.

 8. Za  kryterium wyboru  uważa  się  najniższą  cenę  brutto.

 9. Oferty  w  zamkniętych  kopertach  należy  składać  w  Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym  Dworze Maz. przy ul. Mazowieckiej 10, (hol główny). Koperta  powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznaczona  napisem:

„Oferta na wykonanie dokumentacji gruntów zdewastowanych gm. Czosnów”.

 1. Termin składania ofert do - 21.01.2008r. godz.  11.30.

 2. Termin otwarcia ofert - 21.01.2008r. godz. 12.00 w sali  konferencyjnej   w  siedzibie   Zamawiającego. 

 3. Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni.
 • data wytworzenia: 2008.01.07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-08 12:54
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-17 11:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5781
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-01 11:18

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571808
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony