Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Opracowanie projektu rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz.13 listopada 2007

Nowy Dwór Maz. dnia 12.11. 2007 r.

Znak  sprawy:  RZP - 32 / 2007

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

o  wartości  powyżej  14 000  EURO

 

 

Zarząd  Powiatu  Nowodworskiego

05 - 100   Nowy  Dwór  Maz.   ul.  Mazowiecka  10

tel. (0-22) 775 36 79           fax  (0-22) 775 36 79

e-mail:  b.magier@powiatnowodworskimaz.pl

adres internetowy www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

 

ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  -

OPRACOWANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWY  SIEDZIBY STAROSTWA  POWIATOWEGO  W  NOWYM  DWORZE  MAZ.

NA BAZIE BUDYNKU PRZY UL. PADEREWSKIEGO 3 (budynek sztabowy)

WRAZ Z KONCEPCJĄ BUDOWY DRUGIEGO BUDYNKU

 

1.    Opis  przedmiotu  zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu architektoniczno – budowlanego rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze na bazie budynku przy ul. Paderewskiego 3 (budynek sztabowy) wraz z koncepcją budowy drugiego budynku na placu po stronie północnej budynku sztabowego.

      Przedmiot zamówienia (w wersji papierowej i

     elektronicznej) powinien składać się z części graficznej

      i  opisowej:

      Kod  CPV – 74200000-1,  74222000-1.

2.            Termin  realizacji  zamówienia – 5 miesięcy od daty

                                                         zawarcia umowy.

3.            Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert 

        częściowych oraz wariantowych.

4.            Specyfikację istotnych warunków zamówienia w celu

        opracowania ofert można uzyskać w  siedzibie

        Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. ul.

        Mazowiecka 10, pokój nr 102  oraz na stronie

        internetowej www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

5.            W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający

        warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy  - Prawo

        Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania

        określone w specyfikacji istotnych  warunków

        zamówienia, tj; posiadający uprawnienia do

        wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w

        zakresie projektowania bez ograniczeń, którzy wniosą

        zabezpieczenie należytego wykonania umowy w

        wysokości 5% kwoty brutto wartości zamówienia

        najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6.            Wymagane wadium – 8 000,00 zł.

7.            Kryteria  oceny  ofert: cena – waga  kryterium 100 %.

8.            Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w

        sekretariacie Starostwa Powiatowego  w Nowym

        Dworze Maz. przy ul. Mazowieckiej 10, pokój 107.

        Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego

        i oznaczona napisem:

„Oferta na opracowanie projektu rozbudowy siedziby Starostwa Powiatowego

w Nowym Dworze Maz.”.

9. Termin  składania  ofert do -                                      21.11. 2007r.  godz.  11.30.

10.     Termin  otwarcia  ofert   -  21.11.  2007 r. 

           godz.  12.00  w sali konferencyjnej 

                   w  siedzibie  Zamawiającego.   

        11.      Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni.

  • data wytworzenia: 2007.11.12
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-11-13 15:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-11-14 10:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5795
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-01 11:18

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1574817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony