Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Zakroczym w sezonie 2007/200816 października 2007

Nowy Dwór Maz. dnia  16.10.2007 r.

Znak  sprawy:  RZP -  30 / 2007

 

 

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

o  wartości  powyżej  14 000  EURO

 

   Powiat  Nowodworski

 

05 - 100   Nowy  Dwór  Maz.     ul.  Mazowiecka  10

 

tel. (0-22) 775 36 79             fax  (0-22) 775 36 79

e-mail:  b.magier@powiatnowodworskimaz.pl            

adres internetowy www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

 

ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  -

 

ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG  POWIATOWYCH  NA  TERENIE  GMINY  ZAKROCZYM 

W  SEZONIE  2007 / 2008

        

1.       Określenie  przedmiotu  zamówienia.

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy  Zakroczym obejmuje wykonywanie następujących prac :

-          zwalczenie  śliskości,

-          odśnieżenie  dróg,

-          przygotowanie  mieszanek  piaskowo – solnych z własnych  materiałów,

-          odśnieżanie i zwalczanie śliskości z chodników,

-          wywóz śniegu w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

Kod  CPV – 90.21.20.00-6.    90.21.30.00-3.

2.            Termin realizacji zamówienia - IV kwartał 2007r. – 

                                                       I  kwartał 2008 r.

3.            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych.

4.            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

5.            Specyfikację istotnych warunków zamówienia w celu  opracowania ofert można uzyskać w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Nowym Dworze Maz.ul. Mazowiecka 10 ,  pokój nr102, oraz na stronie internetowej  Zamawiającego  -  www.pow.nowodworski.bip.iap.pl

6.            W  przetargu  mogą  wziąć  udział  Wykonawcy  spełniający  warunki  zawarte  w  art.  22  ust. 1  ustawy  - Prawo Zamówień  Publicznych oraz  spełniający  wymagania  określone  w  specyfikacji istotnych  warunków  zamówienia.

7.            Wymagane  wadium – 1 500,00 zł.

8.            Kryteria  oceny  ofert :  cena  – waga  kryterium  100 %

9.            Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. przy ul. Mazowieckiej 10, pokój  107.  

         Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego i

         oznaczona napisem:

„Oferta na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

w sezonie 2007/2008”.

 

10.  Termin  składania  ofert  -  24. 10. 2007 r.  godz.  1130.

11.  Termin  otwarcia  ofert   -   24. 10. 2007 r.  godz.  1200 

        w sali konferencyjnej w siedzibie 

      Zamawiającego.   

       12.    Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni.

  • data wytworzenia: 2007.10.16
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-10-16 16:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-10-18 08:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5780
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-02-01 11:18

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571796
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony