Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Rok 2019

Rok 2018

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu i Finansów Anna Krawczak
  data wytworzenia: 2019-04-25
 • opublikował: Anna Adamowicz
  data publikacji: 2019-06-25 10:52
 • zmodyfikował: Anna Adamowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-25 10:53

Rok 2017

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budżetu i Finansów Anna Krawczak
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Anna Adamowicz
  data publikacji: 2018-06-21 09:43
 • zmodyfikował: Anna Adamowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-21 09:44

Rok 2016

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział BF
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-10 10:56

Rok 2015

Rok 2007

Wykaz osób fizycznych, którym udzielono rozłożenia na raty lub umorzono opłaty w kwocie przewyższającej 500 zł

 

Lp.

 

Imię
i nazwisko

 

Tytuł ustalonej opłaty

 

kwota

 

1.

 

Tomasz Radzikowski

 

częściowa opłata za pobyt dziecka
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

1659,60zł

 

2.

 

Agnieszka Pulkowska

 

częściowa opłata za pobyt dzieci
w całodobowej placówce opiekunczo wychowawczej

 

1150,66zł

 

3.

 

Konrad Kapturkiewicz

 

rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - umorzenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

6130,00zł

 

 

 

Wykaz podmiotów, którym udzielono bonifikat, umorzeń opłat z tytułu trwałego zarządu - mienie Powiatu

 

 

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

 

udzielona bonifikata, umorzenie zopłat z tyt. trwałego zarządu

 

1.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.

 

 
 • Uchwała Nr XLIII/226/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26.01.2006r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. oddania nieruchomości w trwały zarząd -udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłat rocznych dla nieruchomosci stanowiącej własnośc Powiatu Nowodworskiego o łącznej powierzchni 488 m2, położonej w obrębie 00,4-8-08m. w Nowym Dworze Maz. przy ul. Słowackiego oznaczonej nrnr dz. 3/6 i 3/8 przeznaczonej do oddania w trwały zarząd na cel publiczny- siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz.

   

 • Decyzja nr 17/2006 z dnia 20.03.2006r. Zarządu Powiatu ustanawiajaca trwały zarzad na czas nioznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz. , ustalajaca opłatę roczną z tyt. trwałego zarzadu w wysokości 1839,21 zł oraz udzielajaca bonifikaty od opłat rocznych w wys. 50% tj. w kwocie 919,60 zł

   

 • Uchwała nr 202/2006 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 5 maja 2006r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej z tyt. trwałego zarzadu - umorzenie opłaty rocznej w wysokości 677,73 zł ustalonej proporcjonalnie w stosunku do pozostalego w 2006r. do wykorzystania okresu trwałego zarządu sprawowanego przez jednostkę organizacyjną Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz. w stosunku do zabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 488 m2 stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej w obrębie 0034-8-08m. Nowy Dwór Maz. ozn. nrnr dz. 3/6, 3/8

   

 

 

2.

 

Dom Pomocy Społecznej
w Nasielsku

 

 • Uchwała Nr XLI/215/2005 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15.12.2005r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. oddania nieruchomości w trwały zarząd - ustalenia bonifikaty w wysokosci 90% od opłat rocznych dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego o łącznej powierzchni 1,4994 ha położonej w obrębie 0001-Miasto Nasielsk gm. Nasielsk oznaczonej nrnr dz. 1004, 1005/11 przeznaczonej do oddania w trwały zarząd na cele opiekuńcze

   

 • Decyzja nr 232/2005 z dnia 16.12.2005r. Zarządu Powiatu ustanawiajaca trwały zarząd na czas nioznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej
  w Naisuelsku , ustalająca opłatę roczną z tyt. trwałego zarządu w wysokości
  37 417,94 zł oraz udzielajaca bonifikaty od opłat rocznych
  w wysokości 90% tj, w kwocie
  37 41,80 zł

   

 • Uchwała nr 197/2006 Zarządu Powiatu z dnia 3.04.2006r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej
  z tyt. trwałego zarządu - umorzenie
  w całościopłaty rocznej w wysokosci
  3 741,80 zł
  z tyt. trwałego zarządu za rok 2006 sprawowanego przez jednostkę organizacyjna Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku w stosunku do zabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,4994 ha położonej w obrębie 0001- Miasto Nasielsk gm. Nasielsk oznaczonej nrnr dz. 1004
  i 1005/11

   

Wykaz podmiotów, dla których termin płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego został przesunięty na wniosek tego podmiotu w 2007r.

 

Lp.

 

Podmiot/użytkownik wieczysty

 

wysokość opłaty roczej (brutto)

 

Nr i data porozumienia*

 

ilość rat

 

wysokość rat

 

1.

 

Jan Przetakiewicz

 

8 977,60 zł

 

Nr 11/2007
z dnia
15.02.2007r.

 

10

 

I-rata 897,40

 

następne - 897,80 zł

 

2.

 

Justyna Płoskłonka

 

13 405,70zł

 

Nr 12/2007
z dnia 02.03.2007r.

 

4

 

I-rata
3.351,50 zł

 

następne - 3.351,40 zł

 

3.

 

Małgorzata Koper, Anna Szałowska, Grzegorz Koper, Tomasz Szałowski

 

9 336,80 zł

 

Nr 14/2007
z dnia 16.03.2007r.

 

3

 

3.112,80 zł

 

4.

 

Przedsiębiorstwo Obsługi Handlu Zagranicznego "Celimpex" Sp. z o.o.

 

23 467,00 zł

 

Nr 22/2007
z dnia 16.03.2007r.

 

4

 

I-rata
6.217,00 zł

 

następne - 5.750,00 zł

 

* Przesunięcia terminu płatności dokonano w drodze porozumienia pomiędzy stronami
w świetle przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami art. 71 ust. 4 (t.j. Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603)

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10816
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-29 11:17:48