Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Zmiana siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że od dnia 23 lutego 2021 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będzie miał siedzibę w budynku użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 (parter, pokój nr 3) tel. 22 765-32-06, 22 765-32-07.

 • W dniach 19 – 22 lutego 2021 r. Zespół nie będzie świadczył obsługi bezpośredniej oraz telefonicznej.
 • Korespondencję za pośrednictwem poczty lub kuriera można przesyłać na dotychczasowy adres:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Ignacego Paderewskiego 1B

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

 • Od dnia 23 lutego 2021 r. obsługa osób zainteresowanych będzie odbywała się w nowej siedzibie.

Za utrudnienia przepraszamy!

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  data wytworzenia: 2021-02-16
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-02-16 15:04
 • zmodyfikował: Agnieszka Daniszewska Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-04 11:49

Informacja według stanu prawnego na dzień 16.05.2022 r.

Od 16 maja 2022 r. przestał w Polsce obowiązywać stan epidemii. Został on zmieniony w stan zagrożenia epidemicznego.
Zmiana ta nie wpływa jednak na zasadę przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych. Nadal obowiązują przepisy art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).
Okres 60 dni liczony będzie dopiero od dnia, kiedy odwołany zostanie zarówno stan epidemii jak i stan zagrożenia epidemicznego.

UWAGA!
W niedługim czasie może nastąpić zmiana przepisów prawa w tym zakresie. Stosowne informacje będą zamieszczane na bieżąco.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Daniszewska
  data wytworzenia: 2022-05-17
 • opublikował: Agnieszka Daniszewska Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  data publikacji: 2022-06-09 13:05
 • zmodyfikował: Agnieszka Daniszewska Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-09 13:09

Informacja dotycząca ważności orzeczeń i kart parkingowych

Szanowni Państwo

W ślad za pismem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż od 31 marca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Artykułem 1 pkt 14 tej ustawy wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) dodając art. 15h. Zgodnie z ustępem 1 pkt 1 i 2 tego przepisu, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, ze zm.), którego ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności (w tym przypadku przedłużenie nie jest uzależnione od złożenia wniosku).

W związku z zachowaniem – na opisanych wyżej zasadach – ważności orzeczeń, również karty parkingowe zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Powyższe uregulowania mają na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Metryka

 • opublikował: Paweł Wyszomirski
  data publikacji: 2021-03-11 12:46

Informacja - odwołane posiedzenia składów orzekających

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 433), biorąc pod uwagę bardzo dynamicznie rozwijającą się w Polsce sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceniami Rządu o ograniczenie kontaktów międzyludzkich, w trosce o bezpieczeństwo klientów, pracowników Zespołu jak i orzeczników:

 • bezpośrednia obsługa klienta zostaje ograniczona, a z pracownikami można skontaktować się poprzez numer telefonu 22 765-32-06 i pocztę elektroniczną w godzinach 08.00-16.00,
 • posiedzenia składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wymagające osobistego udziału zostają odwołane,
 • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż od dnia 24.03.2020 r. wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności będą rozpatrywane z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • opublikował: Maciej Bocian
  data publikacji: 2020-03-17 14:14
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 15:32

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Oświadczenie wypełniają i składają osoby, które zgadzają się z treścią orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim. Po złożeniu oświadczenia orzeczenia staje się ostateczne i prawomocne co skutkuje brakiem możliwości złożenia odwołania.
Złożenie oświadczenia daje możliwość szybszego złożenia wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub wniosku o wydanie karty parkingowej (jeżeli w orzeczeniu jest zawarte wskazanie do niej) - nie obowiązuje wtedy 14-sto dniowy okres oczekiwania, od dnia odbioru, na uprawomocnienie się wydanego orzeczenia.


Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(dla osób, które ukończyły 16 rok życia)


Orzeczenie o niepełnosprawności
(dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia)


Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień


Legitymacja osoby niepełnosprawnej


Karta parkingowa

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, od dnia 01.07.2021 r. obowiązuje nowy druk wniosku o wydanie karty parkingowej.


KONTO BANKOWE

Wpłaty o wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej prosimy wnosić na konto:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Czosnowie

nr 64 8009 1046 0019 8904 2002 0005


Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40770
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-16 09:54:58