Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Błędowo

Petycja w sprawie remontu dróg powiatowych 2418 W i 2419 W

Petycja w przedmiocie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 4134W na odcinku Stara Dąbrowa - Górki w gminie Leoncin

Petycja w przedmiocie przebudowy i remontu drogi powiatowej nr 4134W Kampinos-Górki-Stara Dąbrowa

Odpowiedź na protest – petycję dot. wynajęcia i lokalizacji mobilnego obiektu handlowego w pasie drogi powiatowej na wysokości ul. Warszawska 39 w Czosnowie.

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ul. Lipowej/Warszawskiej w Czosnowie złożyli protest/petycję przeciwko decyzji wynajęcia i lokalizacji mobilnego obiektu handlowego w pasie drogi powiatowej na wysokości ul. Warszawskiej 39 w Czosnowie. Wskazany w piśmie mobilny obiekt handlowy jest posadowiony w pasie drogowym na terenie zagospodarowanym i utrzymywanym przez Zarządcę drogi. Wydając zezwolenie na lokalizację obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrażonymi w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Zarządca drogi przede wszystkim analizował kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz użytkowników drogi i nie stwierdził występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i użytkowników tej drogi. Ponadto, Zarządca drogi ma prawo udzielić zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Decyzją nr IDP.6851.02.2022 z dn.20.05.2022r. zostało udzielone zezwolenie na umieszczenie obiektu handlowego – mobilnego punktu sprzedaży do dnia 31.05.2023 r.

W związku z powyższym nie zachodzą przesłanki do unieważnienia prawomocnej decyzji administracyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2022-09-08 15:48

Petycja Mieszkańców i Przedsiębiorcom z ulicy Lipowej/Warszawskiej w Czosnowie

Zawiadomienie o przekazaniu petycji mieszkańców gminy Świercze, przekazaną Staroście Nowodworskiemu przez Radę Gminy Świercze – do rozpatrzenia wg właściwości Wójta Gminy Świercze i Burmistrza Nasielska

Petycja dotycząca przywrócenia komunikacji autobusowej na trasie Nasielsk - Strzegocin w godzinach porannych i popołudniowych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieszkańcy Gminy Świercze
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-01-20 14:04

Petycja mieszkańców gminy Leoncin dotycząca remontu drogi powiatowej nr 2401W na odcinku Nowe Polesie - Nowiny

Petycja mieszkańców Nowego Modlina dotycząca budowy ronda na drodze powiatowej 2413W

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, WAO
   data wytworzenia: 2019-09-11
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-09-13 16:06
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieszkańcy Nowego Modlina
   data wytworzenia: 2019-06-18
  • opublikował: Parycja Łempicka
   data publikacji: 2019-07-04 15:24

Petycja mieszkańców gminy Nasielsk i sołectwa Broninek dotycząca przejścia dla pieszych przy ul. Młynarskiej w Nasielsku usytuowane na wyjeździe z miasta w stronę Strzegocina - droga powiatowa 2422W

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
   data wytworzenia: 2019-07-03
  • opublikował: Parycja Łempicka
   data publikacji: 2019-07-04 15:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieszkańcy gminy Nasielsk i sołectwa Broninek
   data wytworzenia: 2019-06-19
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-06-26 13:48

Petycja osób sprzeciwiających się wobec budowy budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z infrastrukturą na działkach nr 564/2, 565/2, 565/3 w Psucinie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
   data wytworzenia: 2019-06-24
  • opublikował: Parycja Łempicka
   data publikacji: 2019-07-01 10:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych we wsi Psucin
   data wytworzenia: 2019-04-10
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-05-13 15:40

Petycja w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Modlinie Twierdzy

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WOSE
   data wytworzenia: 2019-04-17
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2019-05-09 15:22
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Rodzice dzieci uczeszczających do szkół w Zakroczymiu i okolicach popierający inwestycję
  • opublikował: Parycja Łempicka
   data publikacji: 2019-02-18 13:24

Petycja w sprawie wykonania (budowy) ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Sowia Wola - Sosna Powstańców w Górkach

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski
   data wytworzenia: 2018-07-19
  • opublikował: Hanna Górska
   data publikacji: 2018-07-23 09:49
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Osoby popierające inwestycję
   data wytworzenia: 2018-04-11
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-06-05 12:05

Petycja Nieformalnego Towarzystwa Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, WAK
   data wytworzenia: 2017-01-12
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-01-17 15:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL
   data wytworzenia: 2016-11-07
  • opublikował: Hanna Górska
   data publikacji: 2016-11-22 12:39

Petycja Pani Sylwii Jabłońskiej i Mieszkańców Gminy Leoncin

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Jabłońska
   data wytworzenia: 2016-01-25
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2016-02-10 12:57
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-10 13:00
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
   data wytworzenia: 2016-02-18
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2016-02-19 08:17
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 08:19

Petycja Sołtysa wsi Aleksandrowo w sprawie modernizacji toru kolejowego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sołtys wsi Aleksandrowo
   data wytworzenia: 2016-01-13
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2016-01-21 15:41
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
   data wytworzenia: 2016-02-18
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2016-02-19 08:18
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2016-02-23 08:23

Petycja Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k.

Petycja skierowana do Starosty Nowodworskiego od Kancelarii Prawnej "Świeca i Wspólnicy" sp.k. reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę.

Petycja z dnia 10 listopada 2015 roku wpłynęła do urzędu 16 listopada 2015 roku, w sprawie wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych, na stacjach kontroli pojazdów nad którymi starosta sprawuje nadzór, pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porche wyposażonych w silnik o zapłanie samoczynnym wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienie jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

 

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział WAK
   data wytworzenia: 2016-01-21
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2016-01-21 15:25
  • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
   ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 15:36

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k.
  data wytworzenia: 2015-11-10
 • opublikował: Agata Piekut
  data publikacji: 2015-11-23 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8472
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-11 12:07:17