Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do epuap

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Postanowienie Komisarza Wyborczego w WArszawie III w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Nowodworskiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Oliwa Komisarz Wyborczy w Warszawie III
   data wytworzenia: 2018-12-07
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-12-10 15:21

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie III w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Oliwa Komisarz Wyborczy w Warszawie III
   data wytworzenia: 2018-11-23
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2018-12-10 10:33

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO RAD POWIATÓW

Zgodnie z przepisami art. 373 Kodeksu Wyborczego liczbę radnych wybieranych do rad powiatów ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.

Zarządzenie Wojewody Nr 91  z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie ustalenia liczby radnych
w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy wskazuje, że w powiecie nowodworskim wybieranych będzie 19 radnych.

Podział na okręgi wyborcze jest stały (art. 419 i 421 Kodeksu wyborczego) jednakże, mając na uwadze zmianę liczby mieszkańców w okręgach, należy dokonać ponownego przeliczenia norm przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach wyborczych i ustalić,
czy jest on zgodny z obowiązującymi przepisami.

Liczba mieszkańców powiatu nowodworskiego wynosi 77 388 osób;  natomiast jednolita norma przedstawicielstwa: (77 388:19)  4073,05.

Nr okr.

Granice okręgu

Liczba radnych

Liczba mieszkańców 31.12.2017 r.

Współczynnik normy przedstaw.

Liczba mand.

1

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki

7

27 183

6.67

7

2

Gmina Nasielski

5

19 571

4.80

5

3

Gmina Pomiechówek i Gmina Zakroczym

3

15 120

3.71

4

4

Gmina Czosnów i Gmina Leoncin

4

15 514

3.81

4

 

------------------

19

77 388

------------

20

 

Z przedstawionych powyżej wyliczeń współczynnika normy przedstawicielstwa w poszczególnych okręgach wyborczych wynika, że liczba mandatów powinna wynosić 20 co oznacza, że wystąpił mandat nadwyżkowy, bowiem liczba radnych w powiecie wynosi 19. Ponieważ nie zwiększyła się liczba mieszkańców powiatu na tyle, by można było zwiększyć liczbę mandatów, a uległa zmianie jedynie liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych, konieczne jest podjęcie innych działań – przyjmując, że łączna liczba mandatów dla powiatu nowodworskiego wynosi 19. Państwowa Komisja Wyborcza w Uchwale z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze określiła, iż dokonanie podziału na okręgi wyborcze i ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych następuje według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców przez liczbę radnych wybieranych do danej rady.
Następnie liczbę mieszkańców w okręgu dzieli się przez jednolitą normę przedstawicielstwa z zastosowaniem zaokrągleń w górę do całkowitej liczby mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów w okręgu jest równy lub większy niż ½ mandatu i odrzuceniem ułamka mandatu mniejszego niż ½.  W przypadku gdy w wyniku zaokrągleń łączna liczba mandatów w okręgach będzie większa od liczby wybieranych radnych, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza.

 

Nr okręgu

Liczba mieszkańców 31.12.2017 r.

Współczynnik normy przedstawicielstwa

Norma przedstawicielstwa w okręgu

Liczba mandatów

1

27 183

6.67

3883

7

2

19 571

4.80

3914

5

3

15 120

3.71

3780

3

4

15 514

3.81

3878

4

 

77 388

------------

----------------

19

 

W okręgu nr 3 nastąpił wzrost liczby mieszkańców ale w związku z tym, że norma przedstawicielstwa w tym okręgu jest najniższa, odjęty zostaje mandat nadwyżkowy i liczba mandatów w tym okręgu nie ulega zmianie.

Tak więc, podział mandatów w powiecie nowodworskim pozostaje bez zmian.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Menich pełnomocnik do spraw wyborów – urzędnik wyborczy powiatu nowodworskiego
  data wytworzenia: 2018-08-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-08-21 08:47

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5826
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-10 15:21:55