Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do epuap

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym

 • Grafika przedstawiająca aktualną organizację pracy...

Od 1 czerwca obsługa klientów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim będzie wyglądać w następujący sposób:

- klienci Wydziału Komunikacji i Transportu będą obsługiwani bezpośrednio bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty. Każde czynne stanowisko będzie obsługiwać 1 osobę. Godziny przyjmowania: 8.00-12.00 i 13.00-15.00.

- obowiązkowe jest założenie maseczki i rękawiczek oraz zachowanie odpowiedniego dystansu. Środki dezynfekcyjne dostępne są w urzędzie.

- Starostwo Powiatowe pozostaje czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Obsługa pozostałych klientów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta (parter przy wejściu głównym do budynku).

- Bankowy Punkt Kasowy będzie otwarty w godzinach pracy urzędu.

W trosce i wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-mail, e-PUAP), Poczty Polskiej, a także pozostawiania dokumentów w skrzynce podawczej w Starostwie.

Zadzwoń i spytaj, w jaki sposób i w jakim terminie może być załatwiony Twój wniosek. Jeśli jego załatwienie wymaga bezpośredniego kontaktu, możesz telefonicznie ustalić termin, w którym zapewnimy Ci bezpieczne załatwienie sprawy w naszym Tymczasowym Punkcie Podawczym. Telefony do poszczególnych wydziałów znajdziesz tutaj: Spis numerów telefonów wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Tymczasowy Profil Zaufany

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniem dostępności urzędu Starostwa Powiatowego tymczasowy profil zaufany może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Usługa dedykowana jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego.

Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.

Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem (link) www.moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego. Od momentu złożenia wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo.

Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które posiada kamerę i mikrofon – na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje tj.: Skype lub Microsoft Teams.

Przydatne informacje znajdują się także pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Cyfryzacji
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-04-27 14:11

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Beata Duch - Kosiorek, kontakt: iodo@nowodworski.pl
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP
Inspektor ochrony danych
Kontakt poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-05-25 12:59
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 15:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 81160
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-10 10:31