Ścieżka nawigacyjna

 • Poradnik klienta

Treść strony

Jak załatwić swoją sprawę w Starostwie Powiatowym w czasie epidemii?

 • Jak załatwić sprawę w Starostwie w czasie epidemii? grafika

W związku z zagrożeniem koronawirusem dostęp do bezpośredniej obsługi w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim jest do odwołania ograniczony. Zachęcamy do załatwiania spraw w jeden z poniższych sposobów:

 • ELEKTRONICZNIE: sekretariat@nowodworski.pl, epuap.gov.pl

Możesz do nas napisać pytanie jak załatwić swoją sprawę. Jeśli masz gotowe pismo lub wniosek, prześlij jego skan lub dokument podpisany elektronicznie. Wnioski do pobrania znajdziesz na stronie www.bip.nowodworski.pl zakładka Poradnik Klienta.

 • TELEFONICZNIE: 22 765 32 00, 22 765 32 90

Zadzwoń i spytaj, w jaki sposób i w jakim terminie może być załatwiony Twój wniosek. Jeśli jego załatwienie wymaga bezpośredniego kontaktu, możesz telefonicznie ustalić termin, w którym zapewnimy Ci bezpieczne załatwienie sprawy w naszym Tymczasowym Punkcie Podawczym. Telefony do poszczególnych wydziałów znajdziesz pod linkiem https://www.bip.nowodworski.pl/plik,8159,spis-numerow-telefonow-wydzialow-starostwa-powiatowego-w-nowym-dworze-mazowieckim.pdf

 • PRZEZ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ LUB POCZTĘ

Przy wejściu głównym do Starostwa umieszczona została skrzynka, z której codziennie odbierana jest korespondencja. Rejestrowana jest w naszym systemie kancelaryjnym po 24 h od umieszczenia. Wrzuć do niej swoje pismo. Jeśli chcesz mieć papierowe potwierdzenie, poinformuj nas o tym i podaj adres e-mail. Wyślemy je niezwłocznie po zarejestrowaniu pisma. Wyślij pismo pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 • PŁATNOŚCI

Punkt kasowy w Starostwie jest nieczynny. Opłat można dokonać przelewem, w banku lub na poczcie.

 • DOSTĘP DO BUDYNKU

Wejścia do budynku są zamknięte dla osób z zewnątrz. Jeśli ustaliłeś jednak termin i godzinę z pracownikiem wydziału, w którym załatwiasz sprawę, umożliwimy Ci bezpieczne wejście do holu głównego, gdzie odbierzesz dokumenty.

 

Tymczasowy Profil Zaufany

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniem dostępności urzędu Starostwa Powiatowego tymczasowy profil zaufany może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Usługa dedykowana jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego.

Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.

Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem (link) www.moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego. Od momentu złożenia wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo.

Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które posiada kamerę i mikrofon – na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje tj.: Skype lub Microsoft Teams.

Przydatne informacje znajdują się także pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Cyfryzacji
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-04-27 14:11

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Beata Duch - Kosiorek

kontakt: iodo@nowodworski.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO). Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub tel.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-05-25 12:59
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 15:50

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO!!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10.04.2017 r. nastąpiła zmiana kont bankowych:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Czosnowie

Rachunek bieżący - Budżet: 75 8009 1046 0019 8904 2002 0001

Rachunek pomocniczy - Dochody: 21 8009 1046 0019 8904 2002  0003

Rachunek pomocniczy - Dochody geodezyjne: 91 8009 1046 0019 8904 2002 0004

Rachunek pomocniczy - Dochody użytkowanie wieczyste: 64 8009 1046 0019 8904 2002 0005

Rachunek pomocniczy - Depozyty i wadia: 53 8009 1046 0019 8904 2002 0009

 


I N F O R M A C J A

 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że:
 1. opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i  kartograficznych),
 3. opłaty za udzielanie informacji  z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
 
Przy odbiorze wyżej wymienionych dokumentów i materiałów
należy złożyć potwierdzenie wniesionej opłaty.
 
Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B. Opłaty można dokonać również w punkcie kasowym banku w budynku starostwa przy ul. Paderewskiego 1B.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76748
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-25 10:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1761729
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-25 15:03

Stopka strony