Ścieżka nawigacyjna

 • Poradnik klienta

Treść strony

Zmiana organizacji pracy w Starostwie Powiatowym

 • Organizacja pracy w Starostwie Powiatowym

Od 1 czerwca obsługa klientów w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim będzie wyglądać w następujący sposób:

- klienci Wydziału Komunikacji i Transportu będą obsługiwani bezpośrednio bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty. Każde czynne stanowisko będzie obsługiwać 1 osobę. Godziny przyjmowania: 8.00-12.00 i 13.00-15.00.

- obowiązkowe jest założenie maseczki i rękawiczek oraz zachowanie odpowiedniego dystansu. Środki dezynfekcyjne dostępne są w urzędzie.

- Starostwo Powiatowe pozostaje czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Obsługa pozostałych klientów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta (parter przy wejściu głównym do budynku).

- Bankowy Punkt Kasowy będzie otwarty w godzinach pracy urzędu.

W trosce i wspólne bezpieczeństwo, zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem mediów elektronicznych (e-mail, e-PUAP), Poczty Polskiej, a także pozostawiania dokumentów w skrzynce podawczej w Starostwie.

Zadzwoń i spytaj, w jaki sposób i w jakim terminie może być załatwiony Twój wniosek. Jeśli jego załatwienie wymaga bezpośredniego kontaktu, możesz telefonicznie ustalić termin, w którym zapewnimy Ci bezpieczne załatwienie sprawy w naszym Tymczasowym Punkcie Podawczym. Telefony do poszczególnych wydziałów znajdziesz pod linkiem https://www.bip.nowodworski.pl/plik,8159,spis-numerow-telefonow-wydzialow-starostwa-powiatowego-w-nowym-dworze-mazowieckim.pdf

 

 

Tymczasowy Profil Zaufany

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniem dostępności urzędu Starostwa Powiatowego tymczasowy profil zaufany może zostać potwierdzony poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Usługa dedykowana jest przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego.

Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące.

Wniosek o tymczasowy profil zaufany dostępny jest pod adresem (link) www.moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestrującego. Od momentu złożenia wniosku w ciągu kilku dni urzędnik zadzwoni i zaprosi wnioskującego do rozmowy wideo.

Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które posiada kamerę i mikrofon – na przykład telefon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje tj.: Skype lub Microsoft Teams.

Przydatne informacje znajdują się także pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ministerstwo Cyfryzacji
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-04-27 14:11

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Beata Duch - Kosiorek

kontakt: iodo@nowodworski.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO). Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl lub tel.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-05-25 12:59
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 15:50

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO!!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10.04.2017 r. nastąpiła zmiana kont bankowych:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Czosnowie

Rachunek bieżący - Budżet: 75 8009 1046 0019 8904 2002 0001

Rachunek pomocniczy - Dochody: 21 8009 1046 0019 8904 2002  0003

Rachunek pomocniczy - Dochody geodezyjne: 91 8009 1046 0019 8904 2002 0004

Rachunek pomocniczy - Dochody użytkowanie wieczyste: 64 8009 1046 0019 8904 2002 0005

Rachunek pomocniczy - Depozyty i wadia: 53 8009 1046 0019 8904 2002 0009

 


I N F O R M A C J A

 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że:
 1. opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 2. opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i  kartograficznych),
 3. opłaty za udzielanie informacji  z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4. opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).
 
Przy odbiorze wyżej wymienionych dokumentów i materiałów
należy złożyć potwierdzenie wniesionej opłaty.
 
Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B. Opłaty można dokonać również w punkcie kasowym banku w budynku starostwa przy ul. Paderewskiego 1B.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 77011
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-29 15:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1774479
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 15:54

Stopka strony