Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz Nr 3/POW/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 – z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.

WYKAZ Nr 4/SP/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży właścicielowi budynków znajdujących się na działce.   

WYKAZ Nr 3/SP/2019 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.

Wykaz Nr 2/POW/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 – z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.

Wykaz Nr 1/SP/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości

Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie wchodzących w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.

Wykaz Nr 3/SP/2019 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM

Starosta Nowodworski, działając na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział  I Cywilny  Sygn. akt I Ns 311/07 z dnia  20 listopada 2008 r.,  położona w obrębie 0029 8-03 Nowy Dwór Mazowiecki, oznaczona  jako działka nr 35/1  o powierzchni 0,1491 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1N/00070165/0.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Wykaz Nr 1/SP najem/2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Starosta Nowodworski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 13 ust.1 i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 773 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części pomieszczeń w budynku mieszkalnym i gospodarczym znajdujących się na terenie nieruchomości, położonej w obrębie 0011 Mała Wieś Przy Drodze, gmina Leoncin - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz Nr 2/POW/2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 – z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Nowodworski, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.), rozdziału 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.  poz. 1490) o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia o wywłaszczeniu i odszkodowaniu SA II-29/27/54 z dnia 15.02.1956 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Społeczno – Administracyjny w Warszawie, położonej w obrębie 0001 Pomiechówek, gmina Pomiechówek, oznaczonej  jako działka nr 115/5 o powierzchni 0,1536 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr WA1N/00062179/2.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
   data wytworzenia: 2018-06-28
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2018-06-28 11:34
  • zmodyfikował: Agata Piekut
   ostatnia modyfikacja: 2018-06-28 11:37

WYKAZ NR 1/POW/2018 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem bądź użyczenie

Zarząd Powiatu Nowodworskiego z siedzibą przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 – z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem bądź użyczenie stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, GNK
   data wytworzenia: 2018-05-24
  • opublikował: Agata Piekut
   data publikacji: 2018-05-24 11:45

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, GNK
   data wytworzenia: 2017-06-23
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2017-06-27 15:28

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), rozdziału 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) o g ł a s z a: czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, GN
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-03-30 12:02

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Nowodworskiego działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm. ), rozdziału 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r.  poz. 1490) ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.

Obręb 0035 8-09  m. Nowy Dwór Mazowiecki, działki nr  nr 33/32, 33/36, 33/40, 33/39, 33/35.

Księga Wieczysta Nr WA1N/00075407/4  prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim,  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Właściciel: Powiat Nowodworski na podstawie Decyzji Nr 13/P/99 z dnia 28.10.1999r. Wojewody Mazowieckiego.

WYKAZ Nr 1/SP/2016 nieruchomości – powierzchnia użytkowa przeznaczona do oddania w najem

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckiem przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1775 – późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o powierzchni użytkowej przeznaczonej do oddania w najem - z zasobu nieruchomości Starostwa Powiatowego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: A. Kubik Wydział Administracyjno - Organizacyjny
   data wytworzenia: 2016-11-18
  • opublikował: Hanna Górska
   data publikacji: 2016-11-18 10:19

WYKAZ NR 1/POW/2016 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Maz. z siedzibą przy ulicy Ignacego  Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących Powiatowy Zasób Nieruchomości.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-09-08 08:33

WYKAZ Nr 3/SP/2016 nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Starosta Nowodworski   z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 –  z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości – lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem - z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Biernacka starosta, GNK
  data wytworzenia: 2016-06-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-06-07 15:42

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.), rozdziału 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego.

WYKAZ Nr 1/ SP/2016 nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Maz. przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 – z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wykaz nr 2/SP/2016 nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Starosta Nowodworski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Ignacego Paderewskiego 1B działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 16/4, położona w obrębie ewid. 14 3-08 Nowy Dwór Mazowiecki, stanowiąca własność Skarbu Państwa o urządzonej księdze wieczystej Nr WA1N/00074426/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wg ewidencji gruntów sklasyfikowana jako inne tereny zabudowane (Bi) . Powierzchnia nieruchomości: 0,0645 ha .

OGŁOSZENIE O CZWARTYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 Sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), rozdziału 1,2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm. ), rozdziału 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ) o g ł a s z a: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego. 1. Oznaczenie nieruchomości: Obręb 0035 8-09 m. Nowy Dwór Mazowiecki, działki nr nr 33/32, 33/36, 33/40, 33/39, 33/35. Księga Wieczysta Nr WA1N/00075407/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Właściciel: Powiat Nowodworski na podstawie Decyzji Nr 13/P/99 z dnia 28.10.1999r. Wojewody Mazowieckiego.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5996
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-25 13:33

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1570822
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 11:48

Stopka strony