Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

W dniach 07.08.2017 - 23.08.2017 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przebywał na urlopie.

W tym czasie poradę konsumencką można uzyskać:
801 440 220 – numer infolinii konsumenckiej.
Infolinia czynna jest w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku.
lub pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

 

 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
w Nowym Dworze Mazowieckim
 
I. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 
Joanna Mikołajczyk - Tyszka
 
II. Siedziba:
Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Paderewskiego 1B, pok. 27, parter
tel. 22 765-32-38
e-mail:  j.tyszka@nowodworski.pl
 
III. Dni i godziny przyjmowania interesantów:
 
 poniedziałek, wtorek: godz. 800 - 1600
 środa: godz. 800 - 1200
 
IV. Co to są sprawy konsumenckie
 1. Konsument - konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
 2. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
 3. Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.
V. Jak możesz załatwić sprawę:
 
Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zwrócić się każdy mieszkaniec powiatu nowodworskiego chcący skorzystać z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.
Porady konsumenckie udzielane są telefonicznie, drogą elektroniczną i osobiście na miejscu.
 
VI. Wykaz potrzebnych dokumentów:
 • wniosek o interwencję,
 • kopie dokumentów potwierdzających zdarzenie (np. kopia paragonu, rachunku, faktury, kopia zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację itp.),
 
VIII. Informacja o trybie odwoławczym:
 
Nie dotyczy spraw konsumenckich.
 
IX. Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów:
 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • możliwość udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów (NP. pomoc w napisaniu pozwu),
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumenta,
 • możliwość ewentualnego  wytaczania powództwa na rzecz konsumenta, bądź wstępowania za ich zgodą do już toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów,
 • przeciwdziałanie praktyką monopolistycznym w zakresie ustalonym ustawą,
 • prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.
  
X. Przydatne telefony i adresy:
 
Poradę konsumencką można uzyskać  także:
 
801 440 220 –  numer infolinii konsumenckiej.
 
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00
 
lub pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl
 
Zarówno połączenie, jak i porady są bezpłatne.

 

 
1. Delegatura UOKIK w Warszawie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
telefon : (22) 826 89 54
Fax: (22) 827 67 41
 
2.  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,
tel. 826-42-20.
 
3. Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400
 
4. Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44,
00-024 Warszawa,
tel. 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28.
 
5.  Europejskie Centrum Konsumenckie
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 55-60-115, 55-60-474, 55-60-479.
 
6. Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii
00-872 Warszawa
ul. Chłodna 64
(22) 661 63 05
(22) 661 62 20
 
7. Urząd Komunikacji Elektronicznej
Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie UKE
ul. Kasprzaka 18/20,
01 – 211 Warszawa
0801 900 853 lub 022 534 91 74
 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-08-02 08:49

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 940973
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-16 12:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl