Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do epuap

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

W dniach 10.08.2020 - 26.08.2020 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów będzie przebywał na urlopie.

W tym czasie poradę konsumencką można uzyskać:
801 440 220 – numer infolinii konsumenckiej.
Infolinia czynna jest w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku.
lub pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - Joanna Mikołajczyk - Tyszka


SIEDZIBA - Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B, pok. 27, parter

tel. 22 765-32-38, e-mail:  rk@nowodworski.pl


DNI I GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW: poniedziałek, wtorek: godz. 8:00 - 16:00, środa: godz. 8:00 - 12:00.


CO TO SĄ SPRAWY KONSUMENCKIE?

 • Konsument - konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
 • Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.
 • Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

JAK MOŻESZ ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zwrócić się każdy mieszkaniec powiatu nowodworskiego chcący skorzystać z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.

Porady konsumenckie udzielane są telefonicznie, drogą elektroniczną i osobiście na miejscu.

Konsumenci będący mieszkańcami powiatu nowodworskiego mogą także  zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Wniosek  można złożyć na trzy sposoby :

 • pocztą,
 • osobiście na biuro podawcze w siedzibie Starostwa ,
 • lub przez e-puap Starostwa na stronie  www.nowodworski.pl.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:

 • wniosek o interwencję,
 • kopie dokumentów potwierdzających zdarzenie (np. kopia paragonu, rachunku, faktury, kopia zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację itp.).

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: Nie dotyczy spraw konsumenckich.


ZADANIA POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • możliwość udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów (NP. pomoc w napisaniu pozwu),
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumenta,
 • możliwość ewentualnego  wytaczania powództwa na rzecz konsumenta, bądź wstępowania za ich zgodą do już toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów,
 • przeciwdziałanie praktyką monopolistycznym w zakresie ustalonym ustawą,
 • prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

PRZYDATNE TELEFONY I ADRESY:

Poradę konsumencką można uzyskać także:

801 440 220 –  numer infolinii konsumenckiej.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

lub pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Zarówno połączenie, jak i porady są bezpłatne.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, tel. 22 55 60 800, fax. uokik@uokik.gov.pl, e-mail: uokik@uokik.gov.pl, strona: www.uokik.gov.pl.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie - ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, tel. 22 826 42 20, fax. 22 826 21 95, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl, strona: www.wiih.org.pl/index.php.

Bankowy Arbitraż Konsumencki - ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel. 22 48 68 400, strona: www.zbp.pl.

Biuro Rzecznika Finansowego - Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. 22 333 73 26 lub 28 (ubezpieczenia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00), 22 333 73 25 (banki, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00), e-mail: biuro@rf.gov.pl.

Europejskie Centrum Konsumenckie - Plac Powstańców Warszawy 1 (szóste piętro), 00-950 Warszawa, tel. 22 55 60 118, fax. 22 55 60 359, e-mail: info@konsument.gov.pl, strona: www.konsument.gov.pl.

Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii. Urząd Regulacji Energetyki - Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa (z dopiskiem Punkt Informacyjny), tel. 22 244 26 36, fax. 22 378 12 93, e-mail: drr@ure.gov.pl.

Urząd Komunikacji Elektronicznej. Centrum Informacji Konsumenckiej (CIK) - ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, infolinia konsumencka: 22 330 40 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 do 16:15), strona: www.cik.uke.gov.pl. Na stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy.

Urząd Lotnictwa Cywilnego - ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa, tel. 22 520 72 00, e-mail: kopp@ulc.gov.pl, strona: www.ulc.gov.pl.

Polska Izba Turystyki - ul. Marszałkowska 9/15 lokal 29, 00-626 Warszawa, tel. 22 826 55 53, fax. 22 826 55 53, strona: www.pit.org.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14874
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-04 13:04