Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Filia Wydziału Komunikacji

W dniu 12.06.2023r. (poniedziałek) Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Nasielsku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim będzie czynna do godziny 15:00. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer: 23 69 33 016 lub 017.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2023-06-06 15:25

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 286/1, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 450/4, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 485/2, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 612/1, obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice, powiat warszawski zachodni

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka 1489, poł. w obrębie 0001 Miasto Nasielsk

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 20/1, położona w obrębie 4-03, m. Nowy Dwór Mazowiecki

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim wydał Rozporządzenie nr 2/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu nowodworskiego.

Pliki w załączeniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2023-05-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2023-05-19 15:01

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód na działkach o numerach 313/31,314/17w Nowym Modlinie - zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Robert Angielski - p.o. Kierownika Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2023-05-04
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-05-18 15:22

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o numerach 313/31, 314/17 w Nowym Modlinie

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-05-18 15:18

Zawiadomienie o czynnościach wykonania opisu stanu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0028 02-19, gmina Zakroczym, przeznaczonych pod realizację inwestycji: "Budowa nowego przebiegu drogi krajowej na 62 zlokalizowanej w rejonie węzła Ostrzykowizna w ramach projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk - Czosnów

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-04-20 09:25

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-03-23 16:02

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Wterynarii - akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciw wściekliżnie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-03-23 08:50

Ważna informacja dla przewoźników drogowych

Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta informuje, że zgodnie ze zmianami w Ustawie o transporcie drogowym przewoźnicy mają nowy obowiązek corocznego składania oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób oraz kierowców do organu, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (Starosta Nowodworski).
Oświadczenie składa się co roku w terminie do 31 marca. Obwiązek zgłoszenia wynika z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201).

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem - Michał Kawka - Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-02-23 15:50
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-23 15:51

Zawiadomienie o naborze na członków Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Smoliński - Zastępca Dyrektora
  data wytworzenia: 2023-02-21
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2023-02-23 15:48

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Lista kandydatów na biegłych w zakresie wyceny nieruchomości sporządzona w dniu 23 stycznia 2023r.

Publiczny komunikat o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych

Mając na względnie wymogi zawarte w art. 34 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o wystąpieniu możliwości naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z identyfikacją przez Województwo Mazowieckie zdarzenia, polegającego na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki, znajdującego się w infrastrukturze Węzła Regionalnego (szerzej w komunikacie umieszczonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego). Istnieje możliwość, iż pliki z danymi osobowymi zostały zaszyfrowane w elektronicznym obiegu dokumentów – systemie informatycznym, z którego korzysta Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zdarzenie to doprowadziło do utraty dostępności danych osobowych znajdujących się w ww. systemie informatycznym. Obecnie nie potwierdzono wycieku Państwa danych osobowych ani nie odnotowano ich ujawnienia przez osoby nieuprawnione.

Pismo Wojewody Mazowieckiego dot. obowiązku odśnieżania dachów obiektów budowlanych przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023 – 2025 zadania z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną typu A i B

UCHWAŁA NR 521/2022 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz świadczenie edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w roku 2023”

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wojszczyce, gmina Zakroczym, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 53 i 58

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2016, poz. 703 ze zm.) zawiadamia, o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wojszczyce, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. Wskazana grupa osób uprawnionych do udziału we wspólnocie może składać stosowne wnioski wraz z dokumentami, które zgodnie z art. 8c ust 6 pkt. 2, świadczą o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Ważne. Termin składania wniosków upływa 2 października 2023 r.

Zawiadomienie o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dębina, gmina Czosnów, w skład której wchodzi nieruchomość oznaczona jako działki numer 152, 197/2, 265

Starosta Nowodworski, na podstawie art. 8c ust. 2 i 3 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z dnia 29 czerwca 1963 r. (Dz. U. 2022, poz. 140 ze zm.) zawiadamia o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Dębina, o których mowa w art. 6a powyższej ustawy. Uprawnionymi do udziału są osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej. 

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia 2023 r.

Zmiana godzin pracy Starostwa

Od 4 lipca 2022 roku (poniedziałek) Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1B będzie czynne w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 17.00
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00
 • Piątek 8.00 – 15.00

Wydział Komunikacji i Transportu obsługiwał będzie w godzinach:

 • Poniedziałek 8.00 – 16.30
 • Wtorek – Czwartek 8.00 – 15.00
 • Piątek 8.00 – 14.00

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, WAO
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-06-21 15:25

Zmiana przepisów uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów.

Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r. Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana². Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

Nowelizacja uchwały antysmogowej - ważne informacje

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2022-05-30 12:39

Tablice rejestracyjne - zmiana przepisów

Ostatnio wiele dzieje się w prawie drogowym. Kolejna zmiana przepisów dotyczy tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 2022 roku będą one przypisane do konkretnego auta, czyli nie trzeba będzie ich wymieniać po zakupie pojazdu.

Stałe tablice rejestracyjne

Zmiana przepisów dotyczy stałych tablic rejestracyjnych. To duże udogodnienie dla kupujących samochód. Na wniosek właściciela można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny nabytego pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba jednak pamiętać o przerejestrowaniu samochodu, aby w dokumentach widniał nowy właściciel.

Czy każdy może zostawić tablice rejestracyjne?

Tablice rejestracyjne będą mogły być zachowane tylko wtedy, kiedy są czytelne, niepogniecione i nieuszkodzone. Nie można też zachować takich „blach”, które są niezgodne z obowiązującym wzorem, czyli np. na czarnym tle oraz „białych z flagą PL”.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

31 stycznia 2022 r. w życie obowiązuje również przepis, który pozwoli na czasowe wycofanie z ruchu pojazdów osobowych. Z takiej możliwości będą mogli jednak skorzystać tylko ci, których samochód wymaga generalnego remontu w związku z uszkodzeniem elementów nośnych konstrukcji.

Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu jednak nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie. Obecnie czasowo można było wycofać z ruchu tylko samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Tomaszewska Wydział Komunikacji i Transportu
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-02-03 11:40

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Utrzymanie chodnika w zimie - kto jest za to odpowiedzialny?

Szanowni Państwo.

Zarządca dróg powiatowych, mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrażonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Wicestarosta Nowodworski

/-/ Paweł Calak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, IDP
  data wytworzenia: 2022-01-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2022-01-04 12:33

Zastrzeż swój dokument

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

 1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE- w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków- kliknij w link) https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/
 • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku ,dane natomiast zostaną automatycznie przekazane do pozostałych uczestników Systemu DZ.
 • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numer +48 828 828 828 ( tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
 • Można skorzystać z konta na stronie blik.pl ( pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).
 1. Powiadomienie Policji- pod warunkiem, że dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.
 2. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu
 • Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl

Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają ( lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  data wytworzenia: 2021-11-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2021-11-26 15:30

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Realizacja zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego w 2022 r."

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu nowodworskiego w 2022 roku

PESEL dla cudzoziemca

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a dotychczas posługiwali się NIP, mają 30 dni na zmianę NIP na PESEL.

Jak zmiany wpłyną na sprawy podatkowe

Podatnicy łatwiej rozliczą się z urzędem skarbowym: będą mogli użyć PESEL do zalogowania się do usługi Twój e-PIT lub złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-Deklaracje dostępnej na podatki.gov.pl. Oznacza to dla nich również możliwość skorzystania z ulg i odliczeń oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku.

Dla płatników zmiany ustawowe pozwalają na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego jego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą dla celów podatkowych ubiegać się o nadanie numeru PESEL.

Nowe przepisy umożliwią urzędom skarbowym jednoznaczną identyfikację podatnika (pracownika). Pozwoli to na wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl.

Starosta Nowodworski informuje, że poszukuje lekarzy – członków składu orzekającego do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Aplikacja mobilna Alarm112

11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-02-12 10:01

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 08:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 277946
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-06 15:25:08