Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2018 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego, wołomińskiego, warszawskiego zachodniego i sochaczewskiego

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
  data wytworzenia: 2018-01-17
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2018-01-18 10:20

DECYZJA Nr 232/2017 dot. wspólnoty gruntowej wsi Smoły

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), ustalono, że nieruchomość  położona w obrębie 0009-Smoły, gm. Zakroczym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32 o powierzchni 0,33ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Smoły.

 • autor informacji: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-01-12 14:47
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 14:48

Prognoza pogody na najbliższą dobę

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego informuje o przewidywanych gołoledziach na terenie województwa mazowieckiego.

 • autor informacji: WCZK MUW Jerzy Rybicki; Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-01-11 08:42

DECYZJA Nr 231/2017 dot. wspólnoty gruntowej wsi Błogosławie

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.703) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1257),
u s t a l a m: że nieruchomość położona w obrębie 0001-Błogosławie, gm. Zakroczym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 83 o powierzchni 0,31ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Błogosławie.

 • autor informacji: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-12-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-01-10 08:16
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-12 14:49

Informacja ARMiR

Na prośbę Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku publikujemy informację dot. składnia wniosków o płatności obszarowe na rok 2018.

 • Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania informacyjna DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia czy kradzieży.

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Informujemy o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Kradzież lub zgubienie portfela wiąże się z utratą dokumentów i kart płatniczych. Najważniejsze, by nie zostały one wykorzystane bez naszej wiedzy. Ratunkiem dla zasobów konta jest szybki telefon pod numer 828 828 828, a w przypadku dowodu osobistego czy prawa jazdy – kontakt z bankiem.

W Polsce co roku ginie ponad milion kart płat­niczych. Gdyby ich właściciele natychmiast po zauważeniu ubytku zastrzegli kartę, nie ponieśliby strat finansowych. Powodem bra­ku szybkiej reakcji często bywa nieznajomość odpowiedniego numeru telefonu do banku. Numer alarmowy 828 828 828 ułatwia bły­skawiczne działanie. Prosty do zapamiętania , dostępny przez całą dobę z każdego rodzaju telefonu i z każdego zakątka świata. Wykona­no na niego już blisko ćwierć miliona połączeń od jego uruchomienia w 2014 r.

Dzwoń, nie czekaj

To nie jest zwykła infolinia. Została oparta na nowoczesnej technologii, która rozpozna­je podaną przez dzwoniącego nazwę banku, z którego pochodziła utracona karta. Następ­nie uzyskujemy połączenie z konsultantem tego banku, który zastrzega kartę. Więcej in­formacji: www.zastrzegam.pl

 

 
 • autor informacji: http://dokumentyzastrzezone.pl
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-22 11:39
 • Kampania informacyjna systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
 • Zapamiętaj numer
  ZAPAMIĘTAJ NUMER

Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dn. 14.12.2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
  data wytworzenia: 2017-12-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-15 09:54

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 • autor informacji: Maria Matuszewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
  data wytworzenia: 2017-12-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-04 09:43

Badania rolne

Na wniosek Urzędu Statystycznego w Warszawie publikujemy informację, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone badania:

- badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej;

- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

 • autor informacji: Magdalena Bzymek Urząd Statystyczny
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-04 09:26

Mazowiecki Informator dla rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością

Na prośbę Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia publikujemy Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

Treść informatora znajduje się pod linkiem: https://www.nowodworski.pl/684,informacje-rozne

 • autor informacji: Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Halina Krajkowska
  data wytworzenia: 2017-11-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-12-04 09:10
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-12-04 09:09

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek (złożony 30.10.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wczasowej w Pomiechówku w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i poszerzenia jezdni istniejącej.

Zimowe utrzymanie dróg

Nadchodzi sezon zimowy, co oznacza niekiedy ujemną temperaturą oraz opady, które mogą utrudnić bezpieczne przemieszczanie się pojazdami. W związku z tym zamieszczamy listę telefonów, pod którymi można zgłaszać problemy na drogach powiatowych.

Dyżur pełnią pracownicy wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim:

- w dni robocze w godzinach pracy urzędu Starostwa (poniedziałek w godz. 9-17, wtorek-piątek w godz. 8-16): (22) 765-32-24,

- po godzinach pracy i w dni wolne: 784-676-436 lub 668-616-028.

Czynności z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych wykonuje:

- na terenie gminy Zakroczym i część gminy Pomiechówek – Firma „TIP - TOP” Władysław Szulc,

- na terenie gminy Nasielsk i część gminy Pomiechówek – firma P.P.H.U. „ANETKA” Aneta Cieślińska,

- na terenie gminy Leoncin i gminy Czosnów – firma ESTYP s.c. Kamila Kowalik, Ewa Stypik-Skiba.

Prosimy o kontakt wyłącznie w sprawach dotyczących dróg, których zarządcą jest Powiat Nowodworski.

Przypominamy również o możliwości zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości na drogach powiatowych przez Internet za pomocą geoportalu na naszej stronie.

 • autor informacji: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-27 09:06

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-27 08:47
 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2017-11-24 13:37

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sparta” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Aktywnie i Zdrowo z UKS Sparta NDM”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

 • autor informacji: Magdalena Biernacka - STAROSTA
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2017-11-23 14:25
 • autor informacji: Uczniowski Klub Sportowy "Sparta"
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2017-11-23 14:23
 • zmodyfikował: Kamila Ratasiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-23 14:24

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludzi pt. „Warsztaty pierwszej pomocy i bezpieczeństwa”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

 • autor informacji: Magdalena Biernacka - STAROSTA
  data wytworzenia: 2017-11-23
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2017-11-23 14:20
 • autor informacji: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2017-11-23 14:16

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j.Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o, zamiarze zobowiązania właściciela nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym, oznaczonej numerem działki 288/2 o powierzchni 1,00 ha poł. w obrębie 0016 Jaskółowo, gm. Nasielsk do jej udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV w Jaskółowie zasilanej ze stacji S7-1006.

Bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Fundacja "A kuku" przyjmuje zgłoszenia do Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tacy Sami".

Do udziału w bezpłatnych zajęciach zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego i całego powiatu nowodworskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej skupiają się na rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja odbywa się poprzez terapię w pięcioosobowych grupach, w różnych pracowniach, pod okiem wykwalifikowanych terapeutów.

Kto może zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej?

Aby zostać uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej należy spełniać poniższe warunki:
1. wiek między 18 a 60 lat (kobiety) i 18–65 lat (mężczyźni),
2. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
3. posiadać wskazania do terapii (taki punkt powinien znaleźć się w orzeczeniu o niepełnosprawności).

Oprócz profesjonalnej rehabilitacji uczestnikom bezpłatnie gwarantujemy:
- wyjścia do kin i teatrów,
- ciekawe wycieczki,
- darmowy posiłek w ramach pracowni kulinarnej,
-​ trening ekonomiczny (comiesięczne kieszonkowe dla każdego uczestnika)
...oraz wiele innych atrakcji.

 • autor informacji: Fundacja Pomocy Dzieciom "A kuku"
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-15 15:20
 • Plakat fundacji

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego.

Informację  o numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r. Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych powinien to zrobić jak najszybciej.

Ważne! Jeśli płatnik do końca grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubi list, powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidulany numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte.

Szybciej i taniej

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Poniesie też niższe koszty. Uniknie także popełnienia wielu błędów, bo nie będzie podawał w przelewie, tak jak obecnie, danych identyfikacyjnych m.in. NIP, numeru REGON czy PESEL, a także  okresu i typu wpłaty.

Natychmiastowe rozliczenie   

Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, ZUS od razu zaksięguje wpłaty na jego koncie. Będą one automatycznie powiązane z jego kontem (kontem płatnika składek).

Proporcjonalny podział

Płatnik nie będzie podawał w przelewie, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę  podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.

Ważne!

Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.

Długi a ubezpieczenie chorobowe

Płatnik, który ma długi składkowe, nie będzie mógł w 2018 r. opłacić tylko bieżących składek na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), aby korzystać  ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (np. z zasiłku chorobowego).

Jego wpłata pokryje najpierw zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące składki. Poza tym wpłata będzie rozdzielona proporcjonalnie na wszystkie składki.

Jeśli przedsiębiorca nie może spłacić całego zadłużenia a chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i otrzymywać z niego w razie potrzeby świadczenia, to powinien skorzystać z układu ratalnego. Gdy go podpisze ZUS rozliczy jego wpłatę zgodnie z terminem wymagalności raty i bieżących składek. Taka umowa zapewni mu objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. W zawarciu układu pomogą doradcy ZUS. Z ich pomocy można skorzystać w każdym oddziale Zakładu. Płatnik, który podpisze układ ratalny  będzie spłacał raty na indywidualny numer rachunku składkowego odrębnym przelewem (w terminie wyznaczonym dla kolejnych rat). Będzie mógł również opłacić ratę i bieżącą składkę jedną wpłatą, jeśli zrobi to przed terminem wyznaczonym dla obu tych należności.

Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka

 

 • autor informacji: http://www.zus.pl/eskladka
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-07 12:22
 • e-składka

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 • autor informacji: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-07 09:28

Informacja dla mikroprzedsiębiorców

Na  prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim w załączeniu publikujemy informację dla mikroprzedsiębiorców dot. o stosowaniu jednolitych plików kontrolnych tzw. JPK_VAT.

 • Ulotka
 • ulotka
 • autor informacji: Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-07 09:20

Bezpłatne badania słuchu dla dzieci

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego.

Mogą z niego skorzystać dzieci uczęszczające do pierwszych klas szkół podstawowych województwa mazowieckiego z wyłączeniem uczniów szkół m.st. Warszawy (dla których przewidziano inny projekt – „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy”, finansowanego z budżetu miasta).

Dzieci, które zakwalifikują się do projektu, będą miały wykonane bezpłatne badania przesiewowe słuchu, w tym: wstępne badanie lekarskie oraz progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach badanie będzie rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) oraz testy oceniające centralne procesy słuchowe (badanie dźwiękami LINGA-dźwięki mowy) dobrany stosownie do rozwoju dziecka. Ponadto rodzice/opiekunowie badanych oraz personel medyczny będą objęci działaniami edukacyjnymi (dot. podstawowych objawów najczęściej występujących problemów ze słuchem oraz o krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonych schorzeń narządu słuchu).

Do programu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego.

Realizatorem programu jest Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Wszelkie pytania dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciu można kierować do koordynatorów:

Sylwia Socko, email: s.socko@ifps.org.pl, tel.: (22) 276 95 54,

Agata Domańska, email: a.domanska@ifps.org.pl, tel.: (22) 356 03 85.

Program jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 • autor informacji: Paweł Walkiewicz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-06 10:09

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia pt. „Bieg Obrońców Modlina”.

W związku z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uznając celowość realizacji w/w zadania, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 • na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 • w siedzibie jednostki samorządu, adres ul. Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

 • autor informacji: Magdalena Biernacka - STAROSTA
  data wytworzenia: 2017-11-02
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-11-03 14:34
 • autor informacji: Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-11-03 14:34

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia w formie darowizny

 • autor informacji: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, GNK
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-11-03 09:26

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie nowodworskim w 2018 roku.
Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy do udziału w pracach Komisji Konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu nowodworskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w 2018 roku przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego.
1. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej należy nadsyłać w terminie do dnia 10.11.2017r., na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, składać osobiście w pok. nr 106 (Sekretariat) lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@nowodworski.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej”.
Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia dostępny na stronie www.nowodworski.pl w zakładce „NGO organizacje pozarządowe” lub w wersji papierowej w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. nr 106, I piętro.
Kandydaci na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:
1) muszą posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
2) nie mogą reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie,
3) nie mogą podlegać wyłączeniu na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) np. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do pełnej bezstronności,
4) posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych, objętych przedmiotem prac Komisji Konkursowej,
5) reprezentują organizację pozarządową lub podmiot, zgodnie z zapisami statutu lub z innymi dokumentami,
6) akceptują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
7) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.992).
2. Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
1) niekompletne,
2) złożone w innej formie niż wskazana w pkt. 1,
3) złożone po terminie określonym w pkt. 1.
3. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko jednego kandydata.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Lista kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej zostanie przedłożona do zatwierdzenia Staroście Nowodworskiemu.
6. Powołanie składu Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert odbędzie się poprzez przygotowanie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Nowodworskiego, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej do składu Komisji Konkursowej.
7. Zadaniem członków Komisji Konkursowej jest:
1) ocena merytoryczna i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
2) sporządzenie zestawienia dla Zarządu Powiatu Nowodworskiego z propozycją wybranych ofert oraz projektu Uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji wybranym oferentom bądź unieważnieniu konkursu w przypadku niespełnienia wymogów przez żadną ze złożonych ofert,
3) opracowanie protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.
8. Dodatkowe informacje są udzielane w Wydziale Administarcyjno - Organizacyjnym, pok. 211 lub pok.8 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, bądź telefonicznie pod nr: 22 765 32 08 lub 22 765 32 37.


Starosta Nowodworski
/-/ Magdalena Biernacka

Prognoza pogody dla Mazowsza od 20.10 - do 22.10.2017 r.

Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.10.2017 do godz. 07:30 dnia 21.10.2017

W dzień zachmurzenie umiarkowane. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 m. Na południu województwa lokalnie mgła może utrzymywać się do południa. Temperatura maksymalna od 14°C do 17°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na krańcach północnych województwa słabe opady deszczu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 21.10.2017 do godz. 07:30 dnia 22.10.2017

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 7°C do 9°C. Wiatr przeważnie słaby, południowo-wschodni.

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Katarzyna Ścisłowska; WCZK MUW Piotr Kaniuka
  data wytworzenia: 2017-10-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-20 09:47

8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie

Jak realizować działania wzmacniające rozwój miast, gmin i całego regionu? O czym pamiętać realizując projekty biznesowe? W jaki sposób tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kapitału ludzkiego i społecznego? O tym będzie 8. Forum Rozwoju Mazowsza organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych – już 25-26 października na Stadionie Legii w Warszawie. Tegoroczna edycja to 10 debat, kilkadziesiąt prezentacji i warsztatów, podczas których swoimi doświadczeniami podzieli się ponad 80 ekspertów reprezentujących administrację, biznes, sektor naukowy i pozarządowy. Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Udział w forum jest bezpłatny, wymagane jest jednak dokonanie zgłoszenia przez stronę www.forumrozwojumazowsza.eu.

Ósmej już edycji Forum Rozwoju Mazowsza przyświecać będą trzy hasła – współpraca, rozwój i wdrażanie, bez czego trudno mówić o wzmacnianiu konkurencyjności gospodarki. Będzie to kilkanaście godzin poświęconych dyskusji i wymianie doświadczeń w zakresie realizacji projektów samorządowych, biznesowych, a także rozwijających kapitał ludzki i społeczny Mazowsza. Forum to nie tylko trendy i kierunki rozwoju, ale przede wszystkim przykłady dobrych praktyk i praktycznych rozwiązań możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

Podczas pierwszego dnia zastanowimy się, w jaki sposób integrować usługi na poziomie miast i całych regionów z korzyścią dla mieszkańców, ale też samorządów i biznesu. Zgłębimy tajniki współpracy z wykonawcami i partnerami projektowymi. Podzielimy się doświadczeniami w zakresie zwiększania innowacyjności biznesu oraz współpracy firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z korporacjami. Forum to także koncentracja na rozwoju rynku zatrudnienia i animowaniu lokalnych społeczności, bez czego trudno wyobrazić sobie miasto przyjazne dla mieszkańców. Będzie to też czas na przegląd aktualnych i planowanych konkursów o unijne dofinansowanie.

Drugiego dnia samorządy pokażą, jak tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu nowych miejsc pracy. Wskażemy rozwiązania sprzyjające zwiększaniu jakości życia mieszkańców w efekcie współpracy różnych podmiotów. Nie zabraknie także głosów eksperckich w obszarze finansowania projektów biznesowych i tworzenia ekosystemu wsparcia innowacyjności.

Partnerzy wydarzenia i przestrzeń wystawiennicza

Oprócz debat i prezentacji na uczestników wydarzenia czeka cała przestrzeń wystawiennicza współtworzona przez ponad 50 podmiotów reprezentujących samorządy, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, a także sektor naukowy i pozarządowy. Będzie to miejsce zarówno bardzo praktycznych warsztatów, jak i indywidualnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów na przyszłość.

Spotkajmy się podczas 8. Forum Rozwoju Mazowsza już 25-26 października w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczne jest jednak dokonanie rejestracji. Do dyspozycji uczestników będzie również bezpłatny parking.

Organizator wydarzenia:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Patronaty honorowe:

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji  

Partnerzy wydarzenia:

Miasto Płock, Miasto Radom, Miasto Siedlce, Miasto Warszawa, Warszawa Targówek, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT, techBrainers, Kampus+,  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Mazowiecka Agencja Energetyczna, Agencja Rozwoju Mazowsza SA, Fundacja UNIMOS, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Akademia Leona Koźmińskiego, Investment Service Center, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa SIMP, EuroInversia, Fundacja Sieć Przedsiębiorczych Kobiet, Pracownia Gier Szkoleniowych, Sharpeo, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Kancelaria Liderio, Instytut Biologii Doświadczalnej Nenckiego PAN, Linetech, Ergo Design, Rebelia Media, Stowarzyszenie 4 Krajobrazy, Barter Klub.

 

Forum jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • autor informacji: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-20 09:49
 • Plakat Forum Rozwoju Mazowsza
 • informacja

Ostrzeżenie

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia.

 • autor informacji: Bartłomiej Getlich Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-19 09:03

Stanowisko Nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28.09.2017 r.

Na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku publikujemy stanowisko nr 7/2017 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 2017 r. w sprawie projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego podjęte podczas XXVII sesji Rady Powiatu.

 • autor informacji: Rada Powiatu w Otwocku
  data wytworzenia: 2017-09-28
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-18 15:10

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 6 pkt 9 i art. 113 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze wywłaszczenia na rzecz Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Nowym Dworze Mazowieckim na północ od Lasu Dębinka, oznaczonej jako działka nr ewid. 15 obręb 0041 10-02 o pow. 0,0374 ha.

 • autor informacji: Magdalena Biernacka Starosta Nowodworski, GNK
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-10-10 14:41

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Światowy Dzień Seniora”  – organizowanie lokalnych imprez kulturalnych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1.  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dodatkowo

 1. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 315,
 3. listownie na adres PCPR ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz oferty realizacji zadania do poprania https://www.nowodworski.pl/650,male-granty

 • autor informacji: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
  data wytworzenia: 2017-09-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-29 08:28
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-29 08:28

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister środowiska Jan Szyszko zaapelowali o wspieranie inicjatyw Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) organizowanego co roku w dniach 16 - 22 września. Wspólny list został skierowany do przedstawicieli władz lokalnych, które mogą przygotować kampanie zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego i promujące transport multimodalny.

Kampania ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych gałęzi transportu). Tematem przewodnim ETZT w roku 2017 jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.

Rozwój polskich miast i gmin oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców – to główne powody, dla których ministrowie zachęcają samorządy do aktywnego włączenia się w obchody ETZT oraz propagowania zrównoważonego transportu. Udział w ETZT to także szansa na promowanie swoich miejscowości, ciekawych pomysłów i inicjatyw, które rozwijają lokalny transport.

Miasta i gminy mogą zarejestrować się na stronie www.mobilityweek.eu oraz skorzystać z materiałów promocyjnych, przygotowanych przez europejski sekretariat kampanii. Samorządy mogą zadeklarować organizację jednego, dwóch albo trzech typów działań:

 • Działanie trwałe — dla miejscowości, które w ramach ETZT planują zainaugurować działanie, mające długotrwały efekt, np. obniżenie cen biletów w publicznych środkach transportu, otwarcie nowej linii tramwajowej, otwarcie nowej ścieżki rowerowej, wyznaczenie nowej strefy dla pieszych, uruchomienie miejskiego systemu rowerów publicznych, ustawienie stojaków rowerowych,
 • Tydzień działań — dla miejscowości, które planują zorganizować różnego rodzaju wydarzenia promujące zrównoważony transport w trakcie całego tygodnia 16 - 22 września, np. festyny, pikniki rowerowe, happeningi, dyskusje, czasowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego,
 • Dzień bez Samochodu — dla miejscowości, które planują zorganizować 22 września Dzień bez Samochodu, np. jednodniowe zamknięcie ulic dla ruchu kołowego, dzień darmowej komunikacji miejskiej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Marią Perkuszewską, Naczelnik Wydziału Innowacyjnej i Zrównoważonej Mobilności w Departamencie Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej tel. 22 630 12 09, email: maria.perkuszewska@mib.gov.pl.

 • autor informacji: Informacja została przekazana przez Radosław Sobczyk Zastępca Kierownika Oddziału Transportu i Organizacji Wydział Infrastruktury MUW Warszawa
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-20 09:40

Zmiana Ostrzeżenia Nr 67 wydanego dnia 17.09.2017 o godz. 06:54

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska; WCZK MUW Piotr Kaniuka
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-18 15:14

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego od 18.09 do 19.09.

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Katarzyna Ścisłowska; WCZK MUW Piotr Kaniuka
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-18 15:03

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Szanowni Państwo, na prośbę Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy publikujemy Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018. Zachęcamy do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia tragicznych zdarzeń.

 

 • autor informacji: Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-12 13:52

Ostrzeżenie meteo nr 64 wraz z komunikatem meteorologicznym

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Jakub Gawron; WCZK MUW Piotr Kaniuka
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-05 09:13
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-05 09:13
 • autor informacji: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Ogórek; WCZK MUW Piotr Staniewski
  data wytworzenia: 2017-09-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-05 09:15

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego od 04.09.do 05.09

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Mariusz Cebula, WCZK MUW Jerzy Rybicki
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-09-04 15:16

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 29.08.2017r. została wydana Decyzja 427/2017 znak: AB.6740.403.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+851,55, oraz o umorzeniu postępowania w części dotyczącej działek nr ew. 191, 192, 194 obręb 0001 Nasielsk, gmina Nasielsk na wniosek Burmistrza Nasielska z dnia 03.08.2017 r.

Decyzja w sprawie zatwierdzenia z urzędu projektu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce nr 80/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kędzierzawice

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),  w  związku z art. 22 i 24a  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1629 z późn. zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust. 1 pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz.1246)

o r z e k a m

 1. zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce nr 80/1położonej w obrębie ewidencyjnym Kędzierzawice, w jednostce ewidencyjnej Nasielsk, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym i na mapie klasyfikacyjnej oraz zmienić decyzje będące w obrocie prawnym zatwierdzające klasyfikację gruntów obrębu Kędzierzawice w części dotyczącej wyżej wymienionej działki.
 2. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kędzierzawice.
 • autor informacji: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2017-08-11
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-08-23 12:46

Decyzja w sprawie zatwierdzenia z urzędu projektu zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),  w  związku z art. 22 i 24a  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1629 z późn. zm.), § 3, § 4 pkt 4, § 5 ust. 1 pkt 5, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz.1246)

o r z e k a m

 1. zatwierdzić z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działkach nr  5/6, 22/4, 23, 24, 26, 49/2, 55, 61, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 70 ,72, 74, 81, 87/2, 92/2, 94/2, 97/7, 101, 104, 106, 109/2, 115, 116, 121 położonych w obrębie ewidencyjnym Kędzierzawice, w jednostce ewidencyjnej Nasielsk, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, zgodnie z danymi zawartymi w operacie klasyfikacyjnym i na mapie klasyfikacyjnej oraz zmienić decyzje będące w obrocie prawnym zatwierdzające klasyfikację gruntów obrębu Kędzierzawice w części dotyczącej wyżej wymienionych działek.
 2. Niniejsza decyzja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kędzierzawice
 • autor informacji: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2017-08-11
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-08-23 12:29
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-08-23 12:30

Informacja Starosty Nowodworskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Projektu operatu opisowo-kartograficznego dla obrębu Kędzierzawice gm. Nasielsk powiat nowodworski

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zmianami) Starosta Nowodworski informuje, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 pokój nr 19 w terminie od 18.09.2017 r. do 06.10.2017 r. (15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu: KĘDZIERZAWICE, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego od 18.08.do 20.08

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron; WCZK MUW Piotr Kaniuka
  data wytworzenia: 2017-08-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-08-18 10:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.
z 2017 poz.1121) zawiadamia się, że na wniosek Domex 2 Sp. J. E. Żułtak, D.Żułtak A. Celińska Stanisławowo 10C, gm. Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach nr ewid. 114/4 i 115/1 obręb 11-05 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z terenu tych działek.

Nabór wniosków do programu Pracownie Orange

Na prośbę Fundacji Orange publikujemy informację o rozpoczętym naborze wniosków do programu Pracownie Orange. Termin składania wniosków trwa do 8 września 2017 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.pracownieorange.pl. Więcej informacji można znaleźć tutaj lub w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt rekrutacja@pracownieorange.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 518 541 846.

 • autor informacji: Ewa Krupa Prezes Zarządu Fundacji Orange
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-08-17 10:16

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ), zawiadamia się, że na wniosek INTERWAK Sp. z o.o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki nr 57/27 obręb Leoncin.

Patroni naszych ulic. Dekomunizacja w Warszawie i okolicach – Spotkanie dyskusyjne – Warszawa, 21 sierpnia 2017

Na prośbę Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie publikujemy informację o spotkaniu nt. "Patroni naszych ulic. Dekomunizacja w Warszawie i okolicach". Podczas spotkania omówione zostaną zasady dekomunizacji, będącej wynikiem wejścia w życie ww. ustawy. Przedstawione zostaną również kryteria, według których typowane są nazwy podlegające rygorowi dekomunizacji. Szczegóły w załączeniu.

Decyzja o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek

DECYZJA Nr 174/2017

 Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 8a ust. 5, art. 9 oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

u s t a l a m:

 • wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkość przysługujących im udziałów na dzień wejścia w życie ustawy, tj. 5 lipca 1963r., stanowiący załącznik do niniejszej decyzji,
 • wykaz osób aktualnie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Falbogi Borowe, gm. Pomiechówek, ujęty w powyższym załączniku

 

 • autor informacji: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-08-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-08-09 12:08
 • Logo Poland Bike

VIII Kolarski Memoriał Królaka w Warszawie

VIII Memoriał Stanisława Królaka, od pięciu lat organizowany w sercu Warszawy na Starym Mieście, ponownie okazał się prawdziwym świętem kolarstwa. Około tysiąca uczestników dopingowały na trasie tłumy kibiców, w tym m.in. Ewa Królak-Bończak, córka Stanisława Królaka, warszawiaka, pierwszego polskiego zwycięzcy Wyścigu Pokoju z 1956 roku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy działającego poprzez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1631/P/NN/17 z dnia 5 lipca 2017r. znak NN-404/W/194-EP/17
i uzupełniony pismem z dnia 20 lipca 2017r. znak UD-II-WDI.7013.3.2017.PPO(16PPO) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę Rowu Brzezińskiego polegająca na budowie przepustu pod projektowaną ulicą 18 KL (odcinek ul. Ostródzka – ul. Astrowa) w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 tj.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 25.07.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+851,55.

II edycja konkursu EKO MODEL

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Jest to konkurs modelarski polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest często koniecznością w obliczu braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mieć jak najbardziej poglądowy charakter i pomóc wyobrazić sobie taką domową oczyszczalnię w sąsiedztwie własnego domu. W związku z tym w modelu przesłanym na konkurs muszą zostać zachowane  właściwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkości budynku, do którego należy. Trzeba także zwrócić uwagę na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (mała architektura, zieleń, itp.), aby nie przeszkadzały one w usytuowaniu nowej instalacji. 

Zależy nam na modelach, które nie tylko przedstawiają klarowną koncepcję idei takiej oczyszczalni, ale mają również wartość estetyczną. 

W pierwszej edycji otrzymaliśmy bardzo ciekawe prace w różnych wymiarach. Tym razem prosimy o nadsyłanie prac nie mniejszych niż 50 cm x 50 cm i nie większych niż 100 cm x 50 cm. 

Jury będzie także brać pod uwagę czytelność koncepcji zagospodarowania terenu wokół domu. Liczymy na to, że zgłaszane modele  będą wykonane z dużą starannością. 

Do zdobycia jest szereg wartościowych nagród, o które warto zawalczyć. Chcemy, aby wysiłek włożony w stworzenie prac został doceniony przez jak najszersze grono osób, więc nagrodzone makiety zostaną opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych. 

Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 roku.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: www.ekomodel.fundacjabos.pl

 • autor informacji: BOŚ Fundacja
  data wytworzenia: 2017-06-13
 • opublikował: Kamila Ratasiewicz
  data publikacji: 2017-07-21 13:15
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 13:48
 • XIII Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina"

XIII Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam na kolejny koncert XIII Festiwalu Muzycznego „W Krainie Chopina.
W najbliższą niedzielę - 23 lipca, o godzinie 19.00 koncert odbędzie się w sali balowej pałacu Lasotów w Zielonkach k. Starych Babic. Ten XIX wieczny zabytek z charakterystyczną okrągłą wieżą, odbudowany z wielkim pietyzmem przez obecnego właściciela Zenona Lasotę, jest otoczony parkiem, w którym rosną wiekowe drzewa uznane za pomniki przyrody.
W takiej oto scenerii usłyszymy dwóch wspaniałych muzyków: altowiolistę - Radosława Jarockiego, oraz akordeonistę Dawida Rydza. Artyści mają w swoim dorobku artystycznym po kilkadziesiąt nagród na konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych. W duecie występują od 2015 roku i są już laureatami II nagrody międzynarodowego konkursu w Klinghental, który jest najstarszym konkursem akordeonowym i jednym z najbardziej prestiżowych, a także I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu. Zespół wykonuje muzykę dawną, oraz najnowszą. Obecnie przygotowuje się do nagrania swojej pierwszej płyty.


Wstęp wolny.

Mariusz Dżyga
Dyrektor Festiwalu.

Więcej informacji o festiwalu znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl, oraz na facebooku.


NIEDZIELA 23 LIPCA GODZINA 19.00 - ZIELONKI k.STARYCH BABIC
PAŁAC LASOTÓW
KONCERT

wykonawcy:
Radosław Jarocki - altówka
Dawid Rydz - akordeon

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice Krzysztofa Turka

organizatorzy:
Pałac Lasotów
Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego

 

 • autor informacji: Mariusz Dżyga Dyrektor Festiwalu
  data wytworzenia: 2017-07-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-07-20 14:35
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-20 14:38

Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów nowodworskiego, płońskiego i sochaczewskiego

 • autor informacji: Sylwester Dąbrowski I Wicewojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-07-18 15:40

Decyzja o ustaleniu nieruchomości w m. Zaręby gm. Zakroczym

DECYZJA Nr 163/2017

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) – w drodze postępowania wszczętego z urzędu

u s t a l a m:

że nieruchomość położona w obrębie 0019-Zaręby, gm. Zakroczym, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 35/1 o powierzchni 0,30ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Zaręby.

 • autor informacji: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-07-18 12:53

Decyzja o ustaleniu nieruchomości w m. Siennica gm. Nasielsk

DECYZJA Nr 162/2017

Na podstawie art. 1 ust. 1, art. 8a ust. 4, 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2016 r., poz.703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1257) – w drodze postępowania wszczętego z urzędu u s t a l a m:

że nieruchomość położona w obrębie 0051 - Siennica, gm. Nasielsk, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 26, 28 i 75 o łącznej powierzchni 0,4276ha, stanowi Wspólnotę Gruntową Wsi Siennica.

 • autor informacji: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-07-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-07-18 12:30

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 10.07.2017 do godz. 07:30 dnia 11.07.2017

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu na zachodzie i południu województwa okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam przelotne opady deszczu, możliwe również burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27°C do 30°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

 W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w pierwszej połowie nocy możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

PROGNOZA POGODY NA KOLEJNĄ DOBĘ

Ważność: od godz. 07:30 dnia 11.07.2017 do godz. 07:30 dnia 12.07.2017

 W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na południu i wschodzie województwa także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 26°C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

 W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na północy i wschodzie województwa przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna od 15°C do 17°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni.

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk: Michał Ogrodnik WCZK MUW Piotr Staniewski
  data wytworzenia: 2017-07-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-07-10 11:30

Ostrzeżenie meteo

OSTRZEŻENIE Nr 35

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.06.2017 do godz. 19:00 dnia 29.06.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie
do 30 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Obowiązuje do godz.18:00 dnia 29.06.2017 OSTRZEŻENIE nr 32 na UPAŁ/1 wydane
o godz.12:03 dnia 27.06.2017.

 • autor informacji: Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-06-29 09:45
 • autor informacji: Dyżurny synoptyk: Julianna Drożdżyńska
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-06-29 10:29

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Koło Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych –  Wyjazd turystyczno – integracyjny „Szlakiem Bursztynu”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa powyżej, może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail h.gorska@nowodworski.pl, składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w punkcie podawczym lub przesłać listownie na adres jw.

Pełna treść ogłoszenia oraz oferty realizacji zadania do poprania https://www.nowodworski.pl/650,male-granty.

 • autor informacji: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2017-06-09 14:23
 • zmodyfikował: Hanna Górska
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 14:26

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 07.06.2017 r. została wydana Decyzja 277/2017 znak: AB.6740.252.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa) w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, gmina Czosnów.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zobowiązującej właścicieli nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych do ich udostępnienia

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) Starosta Nowodworski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 132/2017 z dnia 22.05.2017r., znak: GNK. 6821.2.19.2016.BW(12) zobowiązującej właścicieli nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych do ich udostępnienia PGE Dystrybucji S.A. w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontem istniejących urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej – dot. działek nr ewid. 104/2 o pow. 2,58 ha poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 157 o pow. 0,33 ha poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 229 o pow. 0,60 ha poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa gm. Leoncin, 161 o pow. 1,28 ha poł. w obrębie 0005 Górki gm. Leoncin, 206 o pow. 3,48 ha poł. w obrębie 0005 Górki gm. Leoncin, 239 o pow. 6,67 ha poł. w obrębie 0005 Górki gm. Leoncin, 106/6 o pow. 0,92 ha poł. w obrębie 0012 Dąbrówka, gm. Czosnów.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY

Wojciech Łęgowski

GEODETA POWIATOWY

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 22.05.2017r.

 • autor informacji: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy, GNK
  data wytworzenia: 2017-05-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-29 15:59
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-29 15:59

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 22.05.2017 r. została wydana Decyzja 235/2017 znak: AB.6740.108.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 09.05.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej (ul. Kolejowa, ul. Kwiatowa) w miejscowości Izabelin-Dziekanówek, gmina Czosnów.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjazna Wspólnota na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „wycieczka – promowanie aktywności osób niepełnosprawnych” przez Stowarzyszenie Seniorów i Niepełnosprawnych Gminy Leoncin „Czas”. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1.  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki
  oraz dodatkowo
 4. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcpr.nowodworski.pl

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 315,
 3. listownie na adres PCPR ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
 • autor informacji: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, PCPR
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-05 15:12
 • autor informacji: Zarząd Powiatu Nowodworskiego, PCPR
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-05-09 10:33

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U.
z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pani Ewy Chutkowskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działce nr 17 w miejscowości Dąbrowa gmina Nasielsk.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Model Opakowania Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 1 23-400 Biłgoraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do istniejącego na działce nr 15/1 zbiornika chłonnego - wód opadowych i roztopowych z terenu hal produkcyjno-magazynowych i powierzchni manewrowej przy rampie załadowczej zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. w Czosnowie (działka nr ewid. 18/16 i 15/1).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z póż. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Małetkę , przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 910/P/NN/17 z dnia 13 kwietnia 2017r. znak NN-404/W/108 -EP/17, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowska (dł. 3340 m) wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i 4114W oraz kładka przez rz. Utratę w miejscowości Podkampinos gm. Kampinos.

Informacja dla rolników

DRODZY ROLNICY,

W ZWIĄZKU Z TYM, IŻ NIE PLANOWANE JEST WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE BIURA POWIATOWE AGENCJI  RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA OD 4 MAJA DO 19 MAJA BĘDĄ PRACOWAŁY OD GODZINY 6:00 DO 20:00

 • autor informacji: Monika Budzeń Kierownik Biura Powiatowego BP 131 w Nowym Dworze Mazowieckim z/s w Pomiechówku
  data wytworzenia: 2017-04-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-04-26 15:22

Ogłoszenie Zarządu Powiatu o przyznaniu dotacji celowej z budżetu powiatu

Ogłoszenie

o przyznaniu  dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań  związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na dotacje celowe z budżetu powiatu nowodworskiego  dla spółek wodnych w 2017 roku.

Zgodnie z § 5  Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania   w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 726)  

Zarząd Powiatu  Nowodworskiego podaje do publicznej wiadomości, że na posiedzeniu w dniu 28 marca 2017r. podjął decyzję o przyznaniu  dotacji celowej z budżetu powiatu na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód   i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, zlokalizowanych na terenie Powiatu Nowodworskiego Gminnej Spółce Wodnej Nasielsk reprezentowanej przez kierownika Związku Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 22 300 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta złotych) z przeznaczeniem na zadanie pn. odtworzenie rowu Nr 1 w km 4+800 -6+161 na terenie miejscowości Czajki gm. Nasielsk.

Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

                                                                                                                                                                       

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2017-04-14 12:52
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-26 15:18

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 09.03.2017r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 240124W (ul. Gruszkowa) w Czosnowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kędzierzawice gmina Nasielsk

 • autor informacji: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, GN
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-03-06 09:27

DECYZJA Nr 1 zatwierdzająca z urzędu projekt zmian gleboznawczej klasyfikacji gruntów w m. Cieksyn

 • autor informacji: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołi ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-03-01 11:43

Informacja Zarządu Powiatu Nowodworskiego o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2017-02-17 10:06
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2017-02-17 10:08
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-17 10:07

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego

Starosta Nowodworski na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze zobowiązania właścicieli nieruchomości o nieuregulowanych stanach prawnych, oznaczonych nr działek:

dz. nr 104/2 poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa, gm. Leoncin;

dz. nr 157 poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa, gm. Leoncin;

dz. nr 229 poł. w obrębie 0024 Stara Dąbrowa, gm. Leoncin;

dz. nr 161 poł. w obrębie 0005 Górki, gm. Leoncin;

dz. nr 206 poł. w obrębie 0005 Górki, gm. Leoncin;

dz. nr 239 poł. w obrębie 0005 Górki, gm. Leoncin;

dz. nr 106/6 poł. w obrębie 0012 Dąbrówka, gm. Czosnów

do ich udostępnienia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontem istniejących urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej.

Powyższe nieruchomości posiadają nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z posiadanymi informacjami, współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości są osoby zmarłe, co oznacza, że powyższe nieruchomości są nieruchomościami o nieuregulowanych stanach prawnych w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

 Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości w myśl art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                                                                                                        Z up. STAROSTY

                                                                                                      Wojciech Łęgowski

                                                                                                GEODETA POWIATOWY

 • autor informacji: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-13 14:15
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-13 15:13

PROGNOZA POGODY DLA WOJ. MAZOWIECKIEGO

Ważność: od godz. 07:30 dnia 06.02.2017 do godz. 07:30 dnia 07.02.2017

W dzień zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4°C do -2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie całkowite. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -10°C do -7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego:
uchwały nr 196/16 z 21 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
dotyczącej również sporządzenia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Warszawy, stanowiącego część Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do sporządzanego dokumentu w formie pisemnej albo za pomocą komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w tym wnioski w postaci graficznej, należy składać do:

Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1

00-301 Warszawa

lub na adres e-mail: zmianaplanu@mbpr.pl

w terminie do 31 lipca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię albo nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 • autor informacji: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Kozubek MBPR w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-02 10:46

Alert poziom I

W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego publikujemy Alert poziom I.

 • autor informacji: Bartłomiej Getlich Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  data wytworzenia: 2017-01-27
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-02 09:10

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

 • autor informacji: Agnieszka Sipika PT KRUS Nowy Dwór Mazowiecki
  data wytworzenia: 2017-01-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-01-25 09:16

Opłaty środowiskowe - komunikat

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2016, Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udostępnienia komunikat dla przedsiębiorców stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

 

 

 

 • autor informacji: Małgorzata Grajda Dyrektor Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-01-25 09:05

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 • autor informacji: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2017-01-11 14:49

Apel do hodowców drobiu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Komisja powołana Uchwałą Nr 259/2016 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 8 grudnia 2016r. informuję, że w wyniku wyboru ofert na najem powierzchni użytkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 21.12.2016r. złożono 2 oferty.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Zawiadomienie o wyłożeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bagna Orońskie PLH140023 oraz Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045.

 • autor informacji: Marcin Kalbarczyk Regionalny Konserwator Przyrody RDOŚ Warszawa
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-30 10:54

Porozumienie dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku

Zgodnie z Porozumieniem  zawartym w dniu 23 listopada 2016 r. Powiat Nowodworski przekazuje z dniem 1 września 2017r. Gminie Pomiechówek zadanie własne, polegające na prowadzeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku.

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
  data wytworzenia: 2016-11-23
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-21 11:34

Pociąg „Dragon” - weekendowe połączenie stolicy z Krakowem

Od 11 grudnia 2016 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy, weekendowy pociąg „Dragon” z Warszawy Wschodniej do Krakowa Głównego, oprócz Warszawy Centralnej, Warszawy Zachodniej, Opoczna oraz Włoszczowej, który zatrzymuje się na dwóch dodatkowych stacjach: w Grodzisku Mazowieckim i Miechowie.

Pociąg „Dragon”, złożony z klimatyzowanych, piętrowych wagonów kursuje w soboty i niedziele. Wagony są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także posiadają przewijaki dla niemowląt. W pociągach można nieodpłatnie przewieźć psa lub rower. Dużym atutem połączenia Kolei Mazowieckich jest czas przejazdu oraz konkurencyjne ceny biletów.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z oferty Kolei Mazowieckich. Szczegółowe informacje dotyczące pociągu „Dragon” można znaleźć na stronie internetowej: www.dragon.mazowieckie.com.pl.

 • autor informacji: Wydział Promocji "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-20 14:14

Studiuj w PWSZ w Ciechanowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jako jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna prowadzi bezpłatne studia stacjonarne przygotowując absolwentów inżynierów lub licencjatów do pracy lub dalszego studiowania na studiach magisterskich.  Od momentu powstania Uczelnia rozwija się systematycznie oraz wzbogaca swoją ofertę edukacyjną z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.W Uczelni funkcjonuje  skuteczny system stypendialny, stypendia socjalne, stypendia za osiągnięcia wynikające z dorobku studenta w różnych dziedzinach. Przyznajemy także zapomogi oraz pomagamy osobom niepełnosprawnym. Osobom zamiejscowym oferujemy miejsca w  Domu Studenta. Badanie losów absolwentów prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem ZUS wykazało, że zdecydowana większość absolwentów naszej uczelni znajduje zatrudnienie. W przypadku pielęgniarstwa i kierunków technicznych jest zbliżone do 100 %. Nic więc dziwnego, że PWSZ w Ciechanowie jest postrzegana jako uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z otoczeniem pracodawców, administracją samorządową, środowiskiem edukacyjnym oraz odpowiadająca na oczekiwania mieszkańców północnego Mazowsza. Więcej na stronie www.pwszciechanow.edu.pl

 • autor informacji: Jan Niesiobędzki Kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ w Ciechanowie
  data wytworzenia: 2016-11-16
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-20 14:03
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-20 14:02

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU WYBORU OFERT

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU WYBORU OFERT

na wynajem powierzchni użytkowej 5,7m² na prowadzenie działalności gospodarczej – ubezpieczeniowej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
  data wytworzenia: 2016-12-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-12-13 14:48

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w gminie Pomiechówek

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 (poniedziałki od 8.00 do 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Pomiechówek wraz z projektami planów.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 ( poniedziałki 8.00 – 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz z projektami planów.

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie Zakroczym.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B, pokój nr 121 w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. (21 dni), w godzinach od 8.00 do 16.00 ( poniedziałki 8.00 – 17.00) zostanie wyłożona do publicznego wglądu Prognoza oddziaływania na środowisko uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) na terenie obrębów ewidencyjnych w mieście i gminie Zakroczym wraz z projektami planów.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Spółki Akcyjnej Kuchnie Świata, 01-708 Warszawa ul. Słodowiec 10 m 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych do ziemi z terenu Zakładu Kuchnie Świata S.A. Łomna ul. Gdańska 34 gmina Czosnów.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm .) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm. ) Starosta Nowodworski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 117/2016 z dnia 07.11.2016r., znak: GNK. 6821.2.11.2016.BW(10) w sprawie udostępnienia  nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym  0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1771 o pow. 0,2289  ha   w celu wykonania przez ENERGA – OPERATOR SA czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk.

 • autor informacji: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2016-11-07
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2016-11-24 15:50

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 21.11.2016r. została wydana Decyzja 463/2016 znak: AB.6740.419.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Psucin i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+102,59.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 21.11.2016r. została wydana Decyzja 464/2016 znak: AB.6740.420.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Toruń Dworski i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+770,21.

Szkolenia z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Zapraszamy do udziału w szkoleniach z obszaru Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ich celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji pracowników w zakresie PPP.

Szkolenia są realizowane przez Pracodawców RP wspólnie Kancelarią M. Mazurek i Partnerzy w ramach projektu „PPP dla MMŚP”, dofinansowanego z funduszy unijnych. Więcej informacji na www.ppp.pracodawcyrp.pl.

 

 • autor informacji: Rafa Baniak Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej; Marian Mazurek Partner Zarządający Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-08 13:04
 • Logo projektu

Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków!

Polacy bardzo chcą dzielić się jedzeniem z potrzebującymi. Dlatego tak bardzo potrzeba wolontariuszy, którzy w tym pomogą. Banki Żywności proponują młodym ludziom wyjątkowe doświadczenie, które uczy skuteczności: udział w prowadzeniu Świątecznej Zbiórki Żywności w dniach 25-27 listopada. – To od Was zależy, ile zbierzemy jedzenia. Czekają na nie osoby, które bez Waszej pomocy nie będą miały radosnych świąt. Tak wiele więc zależy od wolontariuszy – podkreśla Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności, która przez lata sama była wolontariuszką.

Każdy kto chciałby wziąć udział w tej ogólnopolskiej akcji, która będzie prowadzona na terenie tysięcy sklepów, w których Polacy robią zakupy, może zgłosić się do 7 listopada do najbliższego Banku Żywności. Namiary poszczególnych Banków Żywności znajdziecie na www.bankizywnosci.pl w zakładce „kontakt”. – Wolontariat Banków Żywności to marka sama w sobie. Po pierwsze daje umiejętność osiągania sukcesu, bo walczymy o to, by w trzy dni zebrać jak najwięcej jedzenia, na które czekają osoby potrzebujące. Po drugie uczy, jak mieć pozytywny wpływ na otoczenie. To świetna szkoła zarządzania i skuteczności. A jeśli już mówimy o „szkole”, to właśnie szkoły bardzo doceniają taką aktywność uczniów – zaznacza Anna Kołnierzak.

Banki Żywności to sieć pomocowa, która obejmuje całą Polskę. Banki tworzą system, dzięki któremu Polacy mogą dzielić się tym co kupują z osobami potrzebującymi. Chodzi także o to, by żywność się nie marnowała i dlatego Banki dbają o to, by całe pełnowartościowe jedzenie zostało wykorzystane. – To obecnie jedno z najważniejszych wyzwań na świecie – tłumaczą eksperci Banków Żywności.

 

 • autor informacji: Zarząd Federacji Polskich Banków Żywności
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-07 15:40
 • Świąteczna Zbiórka Żywności
 • Świąteczna Zbiórka Żywności

Apel do hodowców trzody chlewnej

 • Treść Apelu
 • Plakat informacyjny
 • autor informacji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-07 10:34

Zawiadomienie o wszczęciu gleboznawczej klasyfikacji użytków rolnych

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012r., poz. 1246), niniejszym zawiadamiam o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Cieksyn gmina Nasielsk wykonywaną przez LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o. , ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

 • autor informacji: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołi ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2016-11-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-03 15:25

Zawiadomienie o wszczęciu gleboznawczej klasyfikacji użytków rolnych

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246), niniejszym zawiadamiam o wszczęciu postępowania z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach, na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budyków położonych w obrębie Cieksyn gmina Nasielsk wykonywaną przez firmę LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Projektowe Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce.

 • autor informacji: Z up. Starosty Barbara Michalczuk Kierownik Zespołi ds. Ewidencji Gruntów i Budynków - filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-11-03 15:21

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn. zm . ) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm. ) Starosta Nowodworski z a w i a d a m i a  o wydaniu decyzji Nr 115/2016 z dnia 24.10.2016r., znak: GNK. 6821.2.12.2016.BW(8) w sprawie udostępnienia  nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym  0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1762 o pow. 0,1030  ha   w celu wykonania przez ENERGA – OPERATOR SA czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia za moim pośrednictwem odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                       Z up. STAROSTY

                                                                                                              Wojciech Łęgowski

                                                                                                           GEODETA POWIATOWY

 • autor informacji: Wojciech Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2016-10-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-10-31 09:09

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 24.10.2016r. została wydana Decyzja 416/2016 znak: AB.6740.383.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+857,55.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄD POWIATU NOWODWORSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego przez organizację pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. Więcej tutaj

 • autor informacji: Zarząd Powiatu Nowodworskiego
  data wytworzenia: 2016-10-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-10-20 16:06

Zawiadomienie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 16.09.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Toruń Dworski i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+770,21.

Zawiadomienie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 16.09.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Psucin i Miękoszyn na odcinku od km 0+000 do km 0+102,59.

Program „Zdrowo jem, więcej wiem”

Zapraszamy zerówki oraz klasy I-III ze szkół podstawowych do udziału w siódmej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Przewidziano liczne nagrody dla nauczycieli, dzieci oraz szkół o łącznej wartości 30 000 złotych.

Patronat honorowy nad projektem objęła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Rejestracji można dokonać do 10 października 2016 roku. Więcej informacji na stronie: http://zdrowojem.fundacjabos.pl

 • autor informacji: Mariusz Gierej Prezes Fundacji Banku Ochrony środowiska
  data wytworzenia: 2016-09-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-10-03 14:35
 • logo konkursu

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

 • autor informacji: Marcin Ziombski Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
  data wytworzenia: 2016-09-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-09-20 14:55
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-20 14:54

Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”

Na prośbę organizatorów publikujemy zaproszenie na koncerty w Sannikach i Błoniu.

Dzień bez samochodu

Na prośbę Członka Zarządu Kolei Mazowieckich Dariusza Grajdy publikujemy informację o bezpłatnych przejazdach pociągami w dniu 22 września br.

„22 września, dwunasty rok z rzędu, będziemy obchodzić w Polsce „Dzień bez samochodu”, który jest punktem kulminacyjnym Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Celem trwającej w tym czasie kampanii jest m.in. popieranie ekologicznych środków transportu, a szczególnie zachęcanie podróżnych do korzystania z publicznych środków transportu zbiorowego.

Koleje Mazowieckie aktywnie uczestniczą w wielu inicjatywach związanych z upowszechnianiem komunikacji przyjaznej środowisku naturalnemu. „Dzień bez samochodu” to doskonała okazja, szczególnie dla kierowców, do pozostawienia swoich aut na parkingu i skorzystania z innych środków transportu. Szczególnie zachęcam do korzystania z pociągów uruchamianych przez Koleje Mazowieckie. Wszystkie przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich uruchamianymi 22 września będą bezpłatne.

Wszelkie informacje dotyczące połączeń Kolei Mazowieckich można znaleźć na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl lub uzyskać pod numerem infolinii (22) 364 44 44.

Życzę Państwu przyjemnej podróży”.

 • autor informacji: Koleje Mazowieckie
  data wytworzenia: 2016-09-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-09-12 14:33
 • Europejski Dzień Bez Samochodu plakat

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nasielska (złożony 31.08.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270,40 do km 7+857,55.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie afrykańskiego pomoru świń

 • autor informacji: Wojewoda Mazowiecki
  data wytworzenia: 2016-08-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-29 12:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-29 12:49

Mazowieckie Barwy Wolontariatu - konkurs

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz szósty ogłosił konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej. Szczegóły na plakacie i w załączonych materiałach.

 • autor informacji: Joanna Malarczyk Biuro Dialogu Obywatelskiego Departament Organizacji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  data wytworzenia: 2016-08-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-29 12:09

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka. Publikujemy apel do rolników z wytycznymi jak postępować aby ochronić swoje gospodarstwa przed ASF.

 • autor informacji: Główny Inspektorat Weterynarii
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-24 08:42

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Model Opakowania Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 1 23-400 Biłgoraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – studni chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. w Czosnowie (działka nr ewid. 31) do ziemi.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nasielsk reprezentowanej przez Panią Halinę Szydlik - właściciela PRACOWNI PROJEKTOWEJ „EKOPROJEKT” w Ciechanowie, ul. Nadrzeczna 39 (pełnomocnictwo z dnia 24 września 2015 r. znak KP.0052.36.2015) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Nasielna w km 15+095 w Nasielsku rurociągiem kanalizacji sanitarnej.

Bezpłatne szkolenie "Bliżej rynku pracy"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zwróciła się z prośbą o dystrybucję ogłoszenia na temat rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Starosta Nowodworski,

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm. )

p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1771 o obszarze 0,2289 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk, polegających na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej wraz z dowieszeniem kabla ADSS.

Powyższa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, jako właściciel działki nr ewid. 1771 poł. w obrębie 0001 – Miasto Nasielsk, gm. Nasielsk widnieje zmarła Pani Karolina Kosewska i dla przedmiotowej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, co oznacza, że powyższa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Igancego Paderewskiego 1 B, pok. 27A tel. (0 22) 765-32-54 i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich, jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

                                                                                                                    STAROSTA

                                                                                                             Magdalena Biernacka

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GNK
  data wytworzenia: 2016-08-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-04 10:24

INFORMACJA Starosty Nowodworskiego

INFORMACJA

Starosty Nowodworskiego

z dnia 08.07.2016 r.

o utworzeniu bazy danych GESUT dla obszaru obejmującego gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski , województwo mazowieckie.

Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 4 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2015 roku, poz.520), Starosta Powiatu Nowodworskiego informuje o utworzeniu  bazy  danych  geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia  terenu (GESUT)  dla  obszaru  obejmującego  gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                  Magdalena Biernacka

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-02 12:44

INFORMACJA Starosty Nowodworskiego

INFORMACJA

Starosty Nowodworskiego

z dnia 08.07.2016 r.

o utworzeniu bazy danych BDOT500 dla obszaru obejmującego gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski , województwo mazowieckie.


Na podstawie  § 10 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 2028) Starosta Powiatu Nowodworskiego informuje o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1– 5000 (BDOT500) dla obszaru obejmującego  gminę Czosnów, gminę Leoncin, gminę Pomiechówek, gminę Zakroczym oraz Miasto Zakroczym powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

                                                                                                       STAROSTA

                                                                                                  Magdalena Biernacka

 

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2016-07-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-08-02 12:44
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-02 12:45

Wybieramy Królową Mleka 2017

Na prośbę organizatorów publikujemy informację o rozpoczęciu kolejnej, czwartej już edycji wyborów Królowej Mleka.

VIII edycja Konkursu Innowator Mazowsza

Na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego publikujemy informację o ogłoszeniu VIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki, którzy zmieniają oblicze mazowieckiej gospodarki.

Zapraszamy młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Czosnów w dniu 29.07.2016r. została wydana Decyzja 267/2016 znak: AB.6740.274.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od ul. Warszawskiej w Czosnowie do granicy z Gminą Łomianki (km 6+208.34) polegająca na budowie dróg rowerowych.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2016-07-15 13:28
 • zmodyfikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-15 13:30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Czosnów (złożony 29.06.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od ul. Warszawskiej w Czosnowie do granicy z Gminą Łomianki (km 6+208.34) polegająca na budowie dróg rowerowych.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „Sentymentalna podróż po świecie rehabilitacji zawodowej i społecznej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na przestrzeni 10 lat”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Jerzego Żelech ( pełnomocnictwo z dnia 27 lipca 2015r. ), w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku w km 32+358 z drogą wojewódzką nr 632 w km 34+190 w m. Nasielsk gmina Nasielsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących ze przebudowywanego skrzyżowania istniejącym wylotem do rzeki Nasielnej.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Starosta Nowodworski podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0001 Miasto Nasielsk,gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 1762 o obszarze 0,1030 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Pułtusk – Nasielsk, polegających na wymianie przewodów istniejącej linii napowietrznej wraz z dowieszeniem kabla ADSS.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie reprezentowanego przez Pana Kamila Wieczorka (upoważnienie z dnia 14 stycznia 2016 r. znak WetlandsKPN-03-/2016) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę Kanału Kacapskiego polegającą na przebudowie przepustu – umocnienie wlotu i wylotu (dz. nr ewid. 133 i 134 obręb Cisowe gmina Leoncin) oraz na przebudowę grobli polegającą na przebudowie przepustu – umocnienie wlotu i wylotu (dz. nr ewid. 133 i 135 obręb Cisowe).

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 118a ust. 2, art. 124 ust. 6 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774  z późn. zm. ) Starosta Nowodworski z a w i a d a m i a  o wydaniu decyzji  Nr 73/2016 z dnia 03.06.2016r., znak: GNK. 6821.2.5.2016.BW(7) w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na Gminy Nasielsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę i przebudowę rowów przydrożnych w związku z rozbudową drogi gminnej 240301W Kędzierzawice – Pniewo na odcinku od km 2+270, 40 do km 7+851,55 .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)  oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne    (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 z póź. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Jerzego Żelech ( pełnomocnictwo z dnia 27 lipca 2015r. )  zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów  przydrożnych  w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku w km 34+820   z droga wojewódzką nr 632 w km 34+190 w m. Pniewo gmina Nasielsk .

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Nasielska w dniu 31.05.2016r. została wydana Decyzja 154/2016 znak: AB.6740.73.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej z ulicą Tadeusza Kościuszki w Nasielsku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miasta Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowanego przez Panią Dorotę Szymańską przedstawiciela STERBUD S.C. w Ostrołęce, ul. I Armii Wojska Polskiego 21 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce nr 23/20 oraz działkach nr 8/5 i 23/18 obręb 8-09 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu projektowanej drogi na odcinku od ul. I. Paderewskiego do ul. Boh. Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ogłoszenie o naborze w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabów na trzy bezpłatne miejsca na studia I stopnia na kierunkach Informatyka lub Zarządzanie Informacją w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (dawniej Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszwie). Oferta skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego Szczegółowe warunki naboru określa regulamin dostępny poniżej.

 • autor informacji: Mirosław Krusiewicz Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Uzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  data wytworzenia: 2016-05-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-05-12 08:50
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-12 08:44

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”

Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty oraz z Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka zaprasza do włączenia się w projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”. Program jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli i nauczycielek, którzy mierzą się na co dzień w swoich klasach z pytaniami młodzieży, dotyczącymi uchodźców i procesów migracyjnych  oraz szukają sposobów na to, by otwarcie poruszać te tematy.

Jak rozmawiać?

Projekt jest oparty na scenariuszu dwóch lekcji, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom przeprowadzić z młodzieżą rozmowę opartą na faktach w atmosferze wzajemnego szacunku. Zależy nam na tym, aby kształtować u młodych ludzi umiejętność słuchania się, wyrażania własnego zdania i argumentowania w oparciu o rzetelne źródła informacji. W propozycji  CEO jest przestrzeń na podzielenie się swoimi obawami, pomysłami, a także na refleksję nad tym, czym jest dobra rozmowa i jak ją prowadzić – także w szkole. Wesprzyjmy młodzież w poszukiwaniu swojej obywatelskiej tożsamości i rozważaniach na temat postaw i wartości, jakimi kieruje się w życiu!

W jaki sposób szkoła może włączyć się w projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach”?

Zapraszamy na stronę internetową: www.ceo.org.pl/migracje, gdzie znajdują się liczne scenariusze zajęć, które można realizować zarówno na lekcjach przedmiotowych w ramach podstawy programowej, jak i na zajęciach pozalekcyjnych czy w ramach projektów uczniowskich. Do pobrania są także materiały merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji globalnej i międzykulturowej. 

Zachęcamy do zrealizowania szkołach scenariusza dwóch lekcji pt. „Rozmowa o uchodźcach w Polsce” i dzielenia się wrażeniami z przebiegu zajęć. Relację można wysłać mailowo na adres: migracje@ceo.org.pl. 

Zapraszamy do zapisania się na newsletter programu edukacji globalnej CEO, w którym polecamy wartościowe materiały edukacyjne oraz informujemy o aktualnościach projektu. Link do newslettera: http://eepurl.com/_iYPv. 

 • autor informacji: Elżbieta Kielak Centrum Edukacji Obywatelskiej
  data wytworzenia: 2016-04-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-04-25 08:34

LOTTO Poland Bike Marathon: Twierdza Modlin do zdobycia

LOTTO Poland Bike Marathon wraca do legendarnej Twierdzy Modlin. W niedzielę 24 kwietnia, cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowany przez Grzegorza Wajsa, zawita ósmy raz z rzędu do Nowego Dworu Mazowieckiego, oddalonego od Warszawy o zaledwie 34 km. Ta miejscowość, jako jedna z nielicznych, znajduje się na mapie Poland Bike od samego początku.

Informacja Starosty Nowodworskiego

o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej PROJEKTU OPERATU OPISOWO - KARTOGRAFICZNEGO dla obrębu Lelewo gmina Nasielsk powiat nowodworski.

 • autor informacji: Starosta Nowodworski, GNF
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-04-06 08:28
 • autor informacji: Starosta Nowodworski, GNF
  data wytworzenia: 2016-03-31
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-04-06 08:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Państwa Urszuli i Zbigniewa Ptaszyńskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (stawu ) na działce nr 69 w miejscowości Górki gmina Leoncin .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469) zawiadamia się, że na wniosek Sinevia Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. I. Paderewskiego 6 reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Woźniak (pełnomocnictwo Nr 88/2016 z dnia 6 maja 2016 r. ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających (działka nr 56/14 obręb 8-09 Nowy Dwór Mazowiecki) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi pochodzących z terenu przedmiotowej działki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inter Cars S.A., w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Konrada Nowakowskiego (pełnomocnictwo z dnia 30 września 2014 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 361/3 w miejscowości Cząstków Polski gmina Czosnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek AUTO MAX s.c. Marcin Zalewski Roman Frej , 05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 60C zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Berlinga 100 - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, ołów, azot amonowy, azot azotynowy, węglowodory ropopochodne) pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Czarneckiego 27.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Pomiechówek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. likwidację rowu przydrożnego drogi krajowej nr 62 w km od 194+162 do 194+245,8 w miejscowości Stanisławowo gmina Pomiechówek.

Obwieszczenie Starosty Nowodworskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 tj.)  oraz art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Gminy Nasielsk (złożony 10.03.2016r.) w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polskiej Organizacji Wojskowej z ulicą Tadeusza Kościuszki w Nasielsku.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.)zawiadamia się, że na wniosek Państwa Grażyny i Macieja Kucharskich zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr 82/7 w miejscowości Wygoda Smoszewska gmina Zakroczym.

Informacja Wydziału Polityki Społecznej MUW dot. świadczenia 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego w sprawie podziału administracyjnego województwa mazowieckiego

 • autor informacji: Rada Powiatu Sokołowskiego
  data wytworzenia: 2016-02-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-03-11 10:16

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

Starosta Nowodworski, p o d a j e do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości nie zabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0026 Lorcin, gm. Nasielsk, stanowiącej działkę nr 211/1 o obszarze 0,16 ha, przez udzielenie zezwolenia na wykonanie czynności związanych z remontem istniejącej sieci elektroenergetycznej – odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4kV na przedmiotowej nieruchomości.

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach

 • autor informacji: B.Michalczuk Filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2016-02-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2016-02-29 08:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek LOTOS PALIWA Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk reprezentowanej przez Pana Michała Brutkowskiego prowadzącego działalność pod nazwa ARCHIGRAF Michał Brutkowski 02-786 Warszawa, ul. Jana Rosoła 58 lok.113 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce nr 71/11 obręb 8-01 w Nowym Dworze Mazowieckim służących do wprowadzania wód opadowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki nr 71/11 obręb 8-01 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 .) zawiadamia się, że na wniosek firmy Rosiński Packaging Sp. z o.o. S.KA. w Bielsku Białej, ul. Regera 125 reprezentowanej przez Pana Damiana Kruszona (pełnomocnictwo z dnia 11 marca 2016r. .) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu nowoprojektowanej hali produkcyjnej, znajdującej się na terenie działek ewidencyjnych nr 88/5, 77/10, 89/1, 89/2, 90/3, 77/11, 91/2, 91/1, 92/7, 93/2, 77/18, 93/1, 94/7, 77/12, 95/2, 95/1, 69/5, 71/3, 80/3, 82/2, 85/2, 84/5, 86/5, 87, 77/27, 75/3, 73/3, 78/3, 77/29, 69/2, , 67/3, 65/2, 65/5, 63/3 obręb 14-05 w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z rozbudową zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Leasing Real Estate sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Panią Annę Kulę Żochowską (pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działek o nr ewid. 153/5 i 153/6 położonych w miejscowości Palmiry gmina Czosnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Leasing Real Estate sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Panią Annę Kulę Żochowską (pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia zlokalizowanego na terenie działki nr (dz. nr 153/5 ) w miejscowości Palmiry gmina Czosnów.

Komunikat dot. opłat środowiskowych

 • autor informacji: Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
  data wytworzenia: 2016-02-17
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2016-02-24 13:30
 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Ochrony Środowiska
  data publikacji: 2016-02-24 13:30

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne Skafander na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa oraz ekologii – „Czysta i kolorowa wieś”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Dariusza Zielskiego reprezentowanego przez Pana Wojciecha Cicheckiego (upoważnienie z dnia 17 stycznia 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (stawu ) na działce nr 91/2 obręb Kazuń Nowy gmina Czosnów .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Blyweert Aluminium Sp. z o.o. w Czosnowie, ul. Duńska 4 reprezentowanej przez Panią Stanisławę Mielańczuk ( pełnomocnictwo z dnia 15 grudnia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie - ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, bor, tytan, fluorki) pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego Blyweert Aluminium Sp. z o.o. w Czosnowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Państwa Marianny i Dariusza Scencelek, Pana Łukasza Salich, Pana Kamila Majsterek, Państwa Ireny i Henryka Kowalczyk, reprezentowanych przez Pana Piotra Scencelka (upoważnienie z dnia 15 września 2015 r.) przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2610/P/NN/15 z dnia 4 grudnia 2015 r. znak MNN-404/W/348-MM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego U-5/29 polegającego na wykonaniu dwóch przepustów w m. Stare Faszczyce gmina Błonie (działki nr ewid. 139, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 140/5, 140/6).

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 – 5, art. 46 pkt 2 oraz art. 54 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nowodworskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku” Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska jest: Zrównoważony rozwój Powiatu Nowodworskiego oraz wzrost jego atrakcyjności poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego i stymulację sytuacji społeczno – gospodarczej.

Usuwanie pojazdów z dróg

 Drogi kierowco

Jeżeli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych! Więcej informacji kliknij

 • autor informacji: I.Felczak Wydział KT
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Model Opakowania Sp. z o.o. ul. Szwajcarska 1 23-400 Biłgoraj, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu parkingu zakładu Model Opakowania Sp. z o.o. w Czosnowie do ziemi.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-12-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:36
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:36

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie reprezentowanego przez Pana Kamila Wieczorka (upoważnienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. znak WetlandsKPN-14-1/2015) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę grobli polegającą na jej podwyższeniu oraz przebudowie przepustu (dz. nr ewid. 80 i 149 w m. Nowe Budy gmina Leoncin) oraz przebudowę grobli na działce nr ewid. 80 na wysokości działek nr 124, 125 i 48 obręb Nowe Budy gmina Leoncin.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-12-21
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:34
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie reprezentowanego przez Pana Kamila Wieczorka (upoważnienie z dnia 24 sierpnia 2015 r. znak WetlandsKPN-14-1/2015) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:32
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:32

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nasielsk  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzenia wodnego tj. przejścia  sieci wodociągowej pod dnem rzeki Klusówki w km 14+412 w m. Jaskółowo gmina Nasielsk.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-12-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:27
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 11:28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne   ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 469), zawiadamia się,  że na wniosek  Pani Agnieszki Rogalskiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów -  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w owym Dworze Mazowieckim -  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, azot amonowy, azot azotynowy, fosfor ogólny, ołów, fenole lotne)  pochodzących z  myjni  zlokalizowanej na terenie działek o  nr ewid. 70/12, 71/5, 72/5, 73/7  w Nowym Dworze Mazowieckim  obręb 9-02).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  FPG Sp. z o.o. Pl. Czerwca 1976r Nr 2, 02-495 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana  Marcina Cellary (pełnomocnictwo z dnia  20 listopada 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – skrzynek rozsączających (działki nr ewid. 18/8, 22/3, 26/4, 27/5 obręb 02-10 Zakroczym ) oraz na szczególne korzystanie   z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych roztopowych pochodzących z obiektu magazynowego przy ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej 3B w Zakroczymiu ( dz. nr ewid. 16/4, 18/8, 18/12, 22/3, 22/11, 25/6, 26/4, 27/5 obręb 02-10).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 z póź. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Sadowa,  przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015 r. znak NN-404/W/304-MM/15, zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469)  zawiadamia się, że na wniosek  Zakładów Remontowo-Budowlanych WAM Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Chałubińskiego 3a lok. 43  reprezentowanych Agnieszkę Woźniak (pełnomocnictwo Nr 102/2015 z dnia 19 maja  2015 r. )  zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek MDG Invest-Łąkowa sp. z o.o., ul. Łąkowa 8, 05-092 Łomianki,  przekazany postanowieniem Nr 2389/P/NN/15 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2015 r. znak NN-404/W/307-MM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek MDG Invest-Łąkowa sp. z o.o., ul. Łąkowa 8, 05-092 Łomianki, przekazany postanowieniem Nr 2389/P/NN/15 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 4 listopada 2015 r. znak NN-404/W/307-MM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r. poz.469) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Halicką (upoważnienie Nr 104/2015 z dnia 19 października 2015 r. ) zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI o g ł a s z a III  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa działki nr 212 o powierzchni 0,04 ha, położona w obrębie 20 Kosewo, gmina Nasielsk, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-11-20 15:26

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI o g ł a s z a III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej jako działka nr 1619 o powierzchni 0,2151ha.

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2015-11-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-11-20 15:22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469), zawiadamia się, że na wniosek P.P.H.U. „KAM-POL” Import – Eksport, Piotr Furmański,  Biała Rawska ul. 15 Grudnia 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów – Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot azotynowy, azot amonowy, fosfor ogólny) pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego w Nasielsku przy ul. Słonecznej 1.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-30 08:11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, A.Kubik Wydział Administracyjno - Kadrowy
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-29 10:00
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-29 10:03

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim i n f o r m u j e, że podano do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego  Paderewskiego  1B oraz w Urzędzie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r.  poz. 782 z późn. zm.):

 • zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Nowodworskiego, położona w obrębie 35 8-09   Nowy Dwór Mazowiecki,  oznaczona  numerami działek: 33/32 o pow. 0,0953 ha, 33/36 o pow. 0,0827 ha, 33/40 o pow. 0,4032 ha, 33/39 o pow. 0,0856 ha, 33/35 o pow. 0,0053 ha (łączna powierzchnia 0,6721 ha).

                                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                            Magdalena Biernacka

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2015-10-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-20 14:11
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-20 14:13

Konsultacje społeczne nt.: Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030

Oddajemy w Państwa ręce projekt Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030, której głównym celem jest stworzenie realnych podstaw planu rozwoju dla powiatu nowodworskiego. Zapraszamy do składania wniosków, uwag i sugestii do dnia 03.11.2015 r. na adres: sekretariat@nowodworski.pl.

 • autor informacji: Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
  data wytworzenia: 2015-10-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-19 12:42

Kampania informacyjna Urzędu Kontroli Skarbowej

W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem „Nie daj się zrobić w słupa”. Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadamiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępstwa podatkowe.

 • autor informacji: Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-12 15:21
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-12 15:23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.)  zawiadamia się, że na wniosek Pana Kamila Kłosiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem z drogi gminnej  nr 240305W (dz. nr ewid. 104) na działkę nr ewid. 61/1  obręb Popowo Borowe gmina Nasielsk.

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-10-09
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-09 15:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Generalnej  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział W Warszawie reprezentowanej przez Pana Tomasza Stępnia (pełnomocnictwo z dnia 22 lipca 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do rzeki Wkry z drogi krajowej nr 62 na odcinku od km 196+245 do km 196+620 w miejscowości Pomiechówek.

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-10-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-09 15:11

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zawiadamia się, że na wniosek Pani Małgorzaty Pniewskiej zam. Sochocin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.)  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (węglowodory ropopochodne, azot azotynowy, azot amonowy, fosfor ogólny)  pochodzących z myjni (działka o nr ewid. 67/1 obręb 11-05 w Nowym Dworze Mazowieckim).

 • autor informacji: Paweł Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-02 09:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz   art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469), zawiadamia się,  że na wniosek Pana Pawła Pniewskiego zam. Płońsk   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów (Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (węglowodory ropopochodne, azot azotynowy, azot amonowy, fosfor ogólny)  pochodzących z myjni (działki o  nr ew.482/3 i 484/2 w Nasielsku).

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-29
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-02 09:26

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Czosnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem elektrycznym YAKXS 4x25 mm w rurze osłonowej SRS75/66 pod dnem Kanału Kromnowskiego  (km 38+250) w m. Janów Mikołajówka gmina Czosnów.   

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-24
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-30 09:12

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy  reprezentowanego przez Pana Łukasza Widalskiego (upoważnienie z dnia  23 lipca 2015 r. znak UD-II-WDI.7011.2015.PPE)  przekazany  postanowieniem Nr 1784/P/NN/15  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu A-16 polegającą  na  budowie przepustów w km 0+179,13; 0+387,45; 0+530,97 oraz rozbiórce istniejącego rowu przydrożnego od km 0+620,85 do 0+798,93 projektowanej  ulicy Zdziarskiej  w ramach rozbudowy ul. Zdziarskiej na odc. od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-24 13:37

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Jerzego Oziemskiego przekazany postanowieniem  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1789/P/NN/15  z dnia 27 sierpnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w  sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego –  przepustu pod zjazdem  w  ciągu rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 4107W (dz. nr ew. 170) w m.  Błonie  przebiegającego przez działkę nr ewid. 147/10 na działkę nr ewid. 147/2 w m. Błonie.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-21
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-24 13:33

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „WPROWADZENIE DO AUTYZMU – Charakterystyka, objawy i przyczyny zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych. Funkcjonowanie osoby z autyzmem i jej najbliższego otoczenia”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Czosnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście pod dnem rzeki Łasicy (km 26+680) w m. Aleksandrów przewodu wodociągowego.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-21 09:52

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz   art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469), zawiadamia się,  że na wniosek  Pana Jarosława Sekuny   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne)  pochodzących z  myjni  zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 4/3 obręb 9-01 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-21 09:49

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz   art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469), zawiadamia się,  że na wniosek  Pana Cezarego Słonczewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Ubój zwierząt Rzeźnia,  Pianowo Bargły 3 gmina Nasielsk reprezentowanego przez Panią Elżbietę Głos (upoważnienie z dnia 11 sierpnia  2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów (Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, azot amonowy, azot azotynowy)  pochodzących z  ubojni w Pianowe Bargłach gmina Nasielsk. Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości (art. 127 ust. 6 wyżej powołanej ustawy Prawo wodne).

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-21 09:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz.469) zawiadamia się, że na wniosek  Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, reprezentowanej przez Pana Pawła Ciechanowicza przedstawiciela  PC-PROJEKT Paweł Ciechanowicz, Warszawa, ul. Gąbińska 9/75, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika rozsączającego (działka nr 18/15 obręb 5-04 Nowy Dwór Mazowiecki) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych  i roztopowych do ziemi pochodzących z pasa drogowego ulicy Malinowej na odcinku od ul. Czarneckiego do ul. Topolowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-21 09:43

Decyzja nr 23/2015 o zatwierdzeniu projektu zmian w gleboznawczej klasyfikacji gruntów w m. Nowa Wrona gm. Nasielsk

 • autor informacji: B.Michalczuk Filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-18 09:33

Decyzja nr 22/2015 o zatwierdzeniu projektu zmian w gleboznawczej klasyfikacji gruntów w m. Nowiny gm. Nasielsk

 • autor informacji: B.Michalczuk Filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2015-09-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-18 09:30

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI,

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), rozdziału 1, 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z  2014 r. poz. 1490)

o g ł a s z a :

II  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Skarbu Państwa .

 1. Oznaczenie nieruchomości :

Działka nr 212 o powierzchni 0,04 ha, położona w obrębie  20 Kosewo, gmina Nasielsk, stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Nasielsku Nr 7019-1/8/77 z dnia 21 lipca 1977 roku w trybie przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność Państwa za rentę i spłaty pieniężne  o urządzonej księdze wieczystej Nr OS1U/00052302/2 prowadzonej przez  Sąd Rejonowy  w  Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, wg ewidencji gruntów sklasyfikowana jako grunty orne (RVI) .                   

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-14 08:25

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI,

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), rozdziału 1, 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z  2014 r. poz. 1490 )

o g ł a s z a :

II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż :

 1. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie  decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Nasielsku Nr 6040/26/76 z dnia 01.10.1976 r., położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej jako działka nr 1619 o powierzchni 0,2151ha, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczysta Nr OS1U/00016711/8.
 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2015-09-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-14 08:23

Uwaga! Prace konserwacyjne w budynku Starostwa Powiatowego

Z uwagi na planowane prace konserwacyjne sieci energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim korzystanie z usługi GEOPOPRTAL 2 nie będzie możliwa w dniach od piątku (11 września 2015 r.) od godz. 16:00 do poniedziałku (14 września 2015 r.) do godz. 9:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie Starosty Nowodworskiego o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim

Na  podstawie  § 9 ust.  1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25.03.2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania  wojewódzkich  i  powiatowych społecznych  rad  ds. osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 62 poz. 506),  w związku z art. 44b  i art. 44c  ustawy  z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 z późn.  zm.)  ogłaszam  nabór kandydatów na członków Powiatowej  Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim.

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, PCPR
  data wytworzenia: 2015-09-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-09-10 10:21
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-10 10:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Mirosława Jaczyńskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu – na działce nr ewid. 69/2 obręb Secyminek gmina Leoncin.
Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ( art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 02.09.2015 r. została wydana Decyzja 3/2015 znak: AB.6740.2.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi /ul. Przemysłowej część 2/ w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku o długości 1 244,34 m budowa drugiej części drogi wraz z oświetleniem, budową elementów odwodnienia powierzchniowego do projektowanych sączków chłonnych, budową chodników i ścieżki rowerowej oraz realizacją elementów eksploatacyjnych dróg.

 • autor informacji: Wydział AB
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-09-07 09:56

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469) zawiadamia się, że na wniosek BB Investments Poland Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, Toruń, reprezentowanej przez Pana Piotra Końciaka przedstawiciela CoBouw Polska sp. z o.o. , Łódź ul. Gdańska 91/93 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Nowodworskiego Nr 53 z dnia 16 kwietnia 2014 r. znak ŚR.6341.6.2014 zmienionej decyzją Nr 116 z dnia 25 czerwca 2014 r. oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - systemu drenażu rozsączającego oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych do ziemi z terenu działek o nr ew. 1144/1, 1146/1, 1148/1, 1150/1, 1152/1 w miejscowości Łomna gmina Czosnów.

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Na wniosek Prezydanta Miasta Stołecznego Warszawy publikujemy imformacje o wszczęciu postępowania o wydanie pozowlenia wodnoprawnego w miejscowościach Łosia Wólka gm. Czosnów, Nowe Polesie gm. Leoncin, Stanisławów gm. Leoncin.

INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 520 z późn. zmianami) informuję, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku, ul. Elektronowa 3 pokój nr 19 w terminie od 14.09.2015r. do 02.10.2015 r. 15 dni roboczych), w godzinach od 8.00 do 16.00 zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów: Nowa Wrona, Nowiny gmina Nasielsk , powiat nowodworski, województwo mazowieckie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Zdzisława Mieciek  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia  wodnego polegającego na przebudowie rowu melioracyjnego Nr 1 na działce nr 236/1 obręb Mogowo gmina Nasielsk.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-08-21 10:56

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  ILS Sp. z o.o. Kajetany, ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn reprezentowanej przez pełnomocnika Pana  Przemysława Matysiaka  (pełnomocnictwo z dnia 3 marca 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych służących do wprowadzania wód opadowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód  polegające na wprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu Centrum Logistycznego Zakroczym (dz. nr ewid. 10/4,10/15,10/36,10/34,10/32,10/22,10/23,10/25 obręb Poligon gmina Zakroczym).

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-08-21 10:51
 • zmodyfikował: Hanna Górska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-21 10:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Dzielnicy Białołęka m.st.  Warszawy reprezentowanej przez Pana Piotra Kuś  CJK Pracownia Architektury i Designu Piotr Kuś, 05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4 przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1610/P/NN/15 z dnia 30 lipca 2015r. znak NN-404/W/195-JSM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (skrzynek rozsączajacych) na działce nr 4/2 obręb 5-07-07 przy ul. Truskawkowej w Warszawie Dzielnica Białołęka oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków opadowych do ziemi z terenu działki nr 4/2 obręb 5-07-07 przy ul. Truskawkowej w Warszawie Dzielnica Białołęka.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-08-18 11:53

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.      z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Dzielnicy Białołęka m.st.  Warszawy reprezentowanej przez Pana Piotra Kuś  CJK Pracownia Architektury i Designu Piotr Kuś, 05-200 Wołomin, ul. Laskowa 4 przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1611/P/NN/15 z dnia 30 lipca 2015r. znak NN-404/W/198-JSM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (skrzynek rozsączajacych) na działce nr 22 obręb 4-06-11 przy ul. Krzyżówki  w Warszawie Dzielnica Białołęka oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków opadowych do ziemi z terenu działki nr 22 obręb 4-06-11 przy ul. Krzyżówki  w Warszawie Dzielnica Białołęka.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-08-10
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-08-18 11:49
 • zmodyfikował: Hanna Górska
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-18 11:51

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Wojciecha Górskiego, reprezentowanego przez Pana Piotra Tuzimka zam. w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 16 lutego 2015r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Nowodworskiego Nr 33 z dnia 30 marca 2015 r. znak ŚR.64341.10.2015 oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na budowie przepustu na rowie odwadniającym drogę wojewódzką nr 571 (działka nr ewid. 161) na wysokości działki nr ewid. 113/7 w m. Stare Pieścirogi , gmina Nasielsk.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-08-18 11:42

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 12.08.2015r. została wydana Decyzja 2/2015 znak: AB.6740.3.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi - łącznika /ul. Przemysłowej, Towarowej/ w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku o długości 246,51 m wraz z oświetleniem, budową elementów odwodnienia do projektowanych studni chłonnych i sączków przestrzennych wypełnionych tłuczniem i zabezpieczonych geowłókniną przed zamulaniem, budową chodników i ścieżki rowerowej oraz realizację elementów eksploatacyjnych dróg.

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, AB
  data wytworzenia: 2015-08-12
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-08-12 12:43

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lelewo dmina Nasielsk.

 • autor informacji: Starosta nowodworski, Wydział GN
  data wytworzenia: 2015-08-06
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-08-13 11:38

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zawiadamia się,  że na wniosek firmy Strawa Sp. z o.o., Sady gmina Czosnów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów ( Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie)  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, azot amonowy, azot azotynowy)  pochodzących z  zakładu Strawa Sp. z o.o. w Sadach gmina Czosnów.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-08-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-08-12 12:34
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-08-12 12:39

Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości

 • autor informacji: MUW Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-07-21
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-07-31 15:37

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Nowodworski

informuje,

że podano do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. przy

ul. Ignacego Paderewskiego 1B oraz w Urzędzie Gminy Leoncin przy ul. Partyzantów 3

na okres 21 dni

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2015r.  poz. 782 ):

 

 • Część pomieszczeń o łącznej powierzchni 67 m2 w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym usytuowanych na działce nr ewid. 46/3 o pow. 0,2103 ha, poł.
  w obrębie 11 Mała Wieś Przy Drodze, gmina Leoncin

                                                                                                STAROSTA

                                                                                      /-/ Magdalena Biernacka

 • autor informacji: Wydział GNK
  data wytworzenia: 2015-07-29
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-07-29 12:40

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 22.07.2015 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o.,05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Berlinga 100, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla osiedla mieszkaniowego - Modlin Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym oraz wygaszenie z dniem wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego decyzji nr 64/2005 Starosty Nowodworskiego z dn. 19.08.2005 r.

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267) zawiadamiam o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi - łącznika /ul. Przemysłowej, Towarowej/ w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku o długości 246,51 m wraz z oświetleniem, budową elementów odwodnienia do projektowanych studni chłonnych i sączków przestrzennych wypełnionych tłuczniem i zabezpieczonych geowłókniną przed zamulaniem, budową chodników i ścieżki rowerowej oraz realizację elementów eksploatacyjnych dróg.

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267) zawiadamiam o toczącym się postępowaniu administracyjnym na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi /ul. Przemysłowej część 2/ w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku o długości 1 244,34 m budowa drugiej części drogi wraz z oświetleniem, budową elementów odwodnienia powierzchniowego do projektowanych sączków chłonnych, budową chodników i ścieżki rowerowej oraz realizacją elementów eksploatacyjnych dróg.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowa rowu melioracyjnego oraz wykonanie wylotów - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego na dz. nr ew.15 i 13/2 w miejscowości Łaźniew-Majątek przy drodze powiatowej nr 4110W gmina Błonie oraz na wykonanie dwóch wylotów do rowów przydrożnych na dz. nr ew. 13 obręb Kopytów i o nr ew. 35/1 obręb Witki gmina Błonie.

ZAKAZ WSTĘPU DO LASÓW ODWOŁANY

W dniu 10 lipca 2015 r. odwołany został okresowy zakaz wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Płońsk.

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy reprezentowanego przez Panią Teresę Rogalską reprezentującą Firmę eRTe mgr inż. Teresa Rogalska Warszawa, ul. Bohaterów Września 4 m 13 (upoważnienie z dnia 7 kwietnia 2015r. znak UD-II-WIR.7011.48.2015.MTR) przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1238/P/NN/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. znak NN-404/W/146-JSM/15 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków opadowych do ziemi z terenu drogi i chodnika ul. Berensona w Warszawie na odcinku od ul. Stanisława Chudoby do ul. Oknickiej.

LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Wąchocka

LOTTO Poland Bike Marathon przekroczy półmetek na ziemi świętokrzyskiej. W niedzielę, 5 lipca w Wąchocku odbędzie się dziewiąty spośród 16 tegorocznych etapów cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanych przez Grzegorza Wajsa.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), rozdziału 1, 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z  2014 r. poz. 1490 )

o g ł a s z a :

I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na podstawie  decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w Nasielsku Nr 6040/26/76 z dnia 01.10.1976 r., położonej w obrębie 1 Miasto Nasielsk, oznaczonej jako działka nr 1619 o powierzchni 0,2151ha

 • autor informacji: Wydział GNK
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-07-01 12:02
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-01 12:03

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

STAROSTA NOWODWORSKI

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ), rozdziału 1, 2 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z  2014 r. poz. 1490)

o g ł a s z a:

I  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 stanowiącej własność Skarbu Państwa działka nr 212 o powierzchni 0,04 ha,
położona w obrębie 20 Kosewo, gmina Nasielsk

 • autor informacji: Wydział GNK
  data wytworzenia: 2015-07-01
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-07-01 11:58

LOTTO Poland Bike Marathon w Górze Kalwarii

Na prośbę organizatorów publikujemy podsumowanie LOTTO Poland Bike Marathon z Góry Kalwarii.

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Cezarego Słonczewskiego prowadzącego działalność pod nazwą Ubój zwierząt Rzeźnia, Pianowo Bargły 3 gmina Nasielsk reprezentowanego przez Panią Elżbietę Głos (upoważnienie z dnia 20 maja 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Ubój Zwierząt Rzeźnia Cezary Słonczewski w m. Pianowo Bargły 3 gmina Nasielsk.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Lubelszczyzna – sielsko i zielono, wyrażona w rękodziele”

Więcej

LOTTO Poland Bike Marathon - zapowiedź DMP MTB Amatorów w Otwocku

Na prośbę organizatorów publikujemy zapowiedź VIII Drużynowych Mistrzostw Polski MTB Amatorów, które odbędą się w niedzielę, 12 lipca - pierwszy raz w historii - w Otwocku. Start i meta wyścigów na stadionie OKS Start Otwock.

Kontakt z organizatorem - Grzegorz Wajs, 0-502 319 213

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Pana Marka Saniewskiego przedstawiciela wykonawcy konsorcjum firm: KTCorporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Biatel BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. (pełnomocnictwo z dnia 13 stycznia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii światłowodowej pod dnem Kanału Kromnowskiegow km 33+250 w m. Cybulice Małe gmina Czosnów.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Pana Marka Saniewskiego przedstawiciela wykonawcy konsorcjum firm: KTCorporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Biatel BIT S.A. , KBTO Sp. z o.o. (pełnomocnictwo z dnia 13 stycznia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii światłowodowej pod dnem Kanału Kromnowskiego w km 25+020 w m. Gać gmina Leoncin .

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Pana Marka Saniewskiego przedstawiciela wykonawcy konsorcjum firm: KTCorporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Biatel BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. (pełnomocnictwo z dnia 13 stycznia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii światłowodowej pod dnem Kanału Kromnowskiego w km 23+400 w m. Teofile gmina Leoncin .

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Pana Marka Saniewskiego przedstawiciela wykonawcy konsorcjum firm: KTCorporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Biatel BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. (pełnomocnictwo z dnia 13 stycznia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii światłowodowej pod dnem Kanału Kromnowskiego w km 21+800 w m. Nowy Wilków gmina Leoncin.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Pana Marka Saniewskiego przedstawiciela wykonawcy konsorcjum firm: KTCorporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland S.A., Biatel BIT S.A., KBTO Sp. z o.o. (pełnomocnictwo z dnia 13 stycznia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii światłowodowej pod dnem rzeki Jeziorki w km 0+670 w miejscowości Sady gmina Czosnów.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy reprezentowanego przez Pana Brunona Tryniszewskiego (upoważnienie z dnia 23 marca 2015r. znak UD-II-WIR.7011.33.2015.MZA) przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 976/P/NN/15 z dnia 19 maja 2015 r. znak NN-404/W/120-JSM/15 przez zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w pasie drogowym w ulicy Czarodzieja odc. Ul. Klasyków do Pik 0+66,30 oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z fragmentu pasa drogowego o powierzchni ca 1057 m2 ulicy Czarodzieja na odcinku od ul. Klasyków + ca 104 m.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zawiadamia się, że na wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego w Leoncinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Nowodworskiego Nr 26 z dnia 24 lutego 2014 r. znak ŚR.6341.4.2014 oraz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rz. Wisły oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni gminnej w Michałowie.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Grzybowskiego właściciela Zakładu Robót Inżynieryjnych w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Sportowa 54 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (studni chłonnej) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków deszczowych do ziemi z terenu działki nr ewid. 109/1 obręb 8-10 położonej przy ul. Sportowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 17.06.2015 r. na wniosek Państwa Elżbiety i Bogdana Tomaszewskich zam. Dębina ul. Pańska 12 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego t. j. stawu ziemnego naturalnego na działce ew. nr 250/1 w miejscowości Dębina gm. Czosnów.

Zawiadomienie o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków na gruntach na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie Nowa Wrona gm. Nasielsk

 • autor informacji: Wydział GNE Filia Nasielsk
  data wytworzenia: 2015-06-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-06-09 12:35

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na wniosek Starosty Pułtuskiego publikujemy zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego.

 • autor informacji: Edward Chmielewski Dyrektor Wydziału Rolnicwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku
  data wytworzenia: 2015-05-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-29 14:42

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Na prośbę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie publikujemy obwieszczenie o przyjęciu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

 • autor informacji: Marcin Kalbarczyk Regionalny Konserwator Przyrody RDOŚ Warszawa
  data wytworzenia: 2015-05-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-18 13:22

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Nowa Wrona oraz Nowiny gmina Nasielsk.

 • autor informacji: M.Biernacka starosta, GN
  data wytworzenia: 2015-05-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-15 14:59

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Nowodworski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) informuje , że podano do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B i w Urzędzie Miejskim w Nasielsku na okres 21 dni  wykaz dotyczący:

 • sprzedaży nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa , położonej w  obrębie 1 Miasto Nasielsk  , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 1619 o powierzchni 0,2151 ha i nr 1669 o powierzchni  0,4401 ha , uregulowanej w księdze wieczystej Nr OS1U/00016711/8, prowadzonej  przez  Sąd Rejonowy w Pułtusku , IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Paderewskiego 1B , tel. 22 765 32 54. 

                                                                          Z up. STAROSTY

                                                                                                     Paweł Calak

Wicestarosta

 • autor informacji: Paweł Calak Wicestarosta, GNK
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-08 14:29
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-08 14:37

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Starosta Nowodworski  wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ) informuje , że podano do publicznej wiadomości – poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim  przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B i w Urzędzie Miejskim w Nasielsku oraz na stronie internetowej pod adresem www.nowodworski.pl na okres 21 dni  wykaz dotyczący :

 • sprzedaży nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa , położonej w  obrębie 20 Kosewo, gmina Nasielsk , oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 212 o powierzchni 0,04 ha , uregulowanej w księdze wieczystej Nr OS1U/00052302/2, prowadzonej  przez  Sąd Rejonowy w Pułtusku , IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Paderewskiego 1B , tel. 22 765 32 54.

                                                                                  Z up. STAROSTY

                                                                    Paweł Calak

WICESTAROSTA

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, GNK
  data wytworzenia: 2015-05-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-08 14:25
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-08 14:25

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Andrzeja Gburzyńskiego reprezentowanego przez Pana  Karola Brzezińskiego przedstawiciela firmy AGORD – Karol Brzeziński, Zaborze 3, 05 – 191 Nasielsk działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 marca 2015 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na budowie przepustu na rowie odwadniającym drogę wojewódzką nr 632 na wysokości działki nr ewid. 53  w miejscowości Chrcynno gmina Nasielsk.

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-04-28
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-04 09:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Nowy Dwór Mazowiecki, 21-04-2015

ŚR.6341.13.2015

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim (przekazany postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 526/P/NN/14 z dnia 24 marca  2015 r. znak NN-4004/W/56-JSM/14) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 1.  wykonanie, przebudowę, rozbiórkę urządzeń wodnych zlokalizowanych na działkach o numerach  ewidencyjnych:
 1. 41, 42/8 obręb Koprki gmina Ożarów Mazowiecki, powiat Warszawski Zachodni,
 2. 56, 57 obręb Michałówek gmina Ożarów Mazowiecki, powiat Warszawski Zachodni,
 3. 1, 6/7, 6/8, 6/11,129/3,152,157 obręb Pogroszew gmina Ożarów Mazowiecki, powiat Warszawski Zachodni,
 4. 51, 46/1, 47/4, 152, 157/4, 85, 140/2, 140/3, 143, 147/1 obręb Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki, powiat Warszawski Zachodni,
 5. 637, 393/6, 384, 383/2, 382/2, 381 obręb Borzęcin Duży gmina Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni,
 6. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 35 obręb Topolin  gmina Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni,
 7. 43/12, 43/27 obręb Wierzbin gmina Stare Babice, powiat Warszawski Zachodni.
 1. szczególne korzystanie z wód  polegające na wprowadzaniu w opadowych i roztopowych z pasa drogowego do wód (Kanał Ożarowski)  oraz  do ziemi.

Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości (art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Strony postępowania mają możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1b (I piętro, pokój nr 120).

                                                                                                           WICESTAROSTA

                                                                                                       /-/Paweł Calak

 

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim 05-850 Ożarów Mazowiecki
Ul. Poznańska 300

2. Właściciele przedmiotowych działek zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy

3. a/a

Otrzymują do wiadomości:

 1. Powiat Warszawski Zachodni ( z prośbą o podanie do publicznej wiadomości)
 2. Gmina Ożarów Mazowiecki ( z prośbą o podanie do publicznej wiadomości)
 3. Gmina Stare Babice ( z prośbą o podanie do publicznej wiadomości)

 

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta, ŚR
  data wytworzenia: 2015-04-21
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-05-04 09:08
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-05-04 09:20

LOTTO Poland Bike Marathon pojedzie na Lubelszczyznę

Na prośbę organizatorów zamieszczamy zapowiedź tegorocznego debiutu LOTTO Poland Bike Marathon na Lubelszczyźnie.

Kolorowy peleton LOTTO Poland Bike Marathon obierze kierunek na województwo lubelskie. W sobotę 6 czerwca w Urszulinie (powiat włodawski) odbędzie się szósty etap cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza Wajsa. To będzie debiut Urszulina na mapie Poland Bike. Przepiękna lokalizacja. Wymarzona na czerwcowy weekend. Gmina Urszulin to prawdziwe serce Polesia i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Gmina Urszulin leży w odległości 60 km od Lublina, 50 km od Chełma oraz 30 km od granicy z Ukrainą i przylegającego do niej Szackiego Parku Narodowego. Istniejący od 1990 roku Poleski Park Narodowy, w którego bezpośrednim sąsiedztwie leży Urszulin, daje możliwość odpoczynku wśród malowniczych krajobrazów i pięknej, dziewiczej przyrody.

- Warto spędzić cały weekend w Gminie Urszulin - mówi Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike Marathon. – To idealne miejsce do sportowej rekreacji. Zapraszam całe rodziny do Urszulina w powiecie włodawskim w sobotę 6 czerwca.

Kolarska rywalizacja rozegra się tradycyjnie na trzech dystansach: MAX (52 km), MINI (33 km) oraz FAN (9 km - dla uczniów i uczennic szkół podstawowych, otwarte mistrzostwa Urszulina w kolarstwie górskim). Na terenie Miasteczka Poland Bike swoje wyścigi Mini Cross będą mieli też najmłodsi w wieku 2-4 i 5-6 lat.

VI etap LOTTO Poland Bike Marathon w Urszulinie organizowany jest we współpracy z Urzędem Gminy Urszulin.

BIURO ZAWODÓW

22-234 Urszulin – powiat włodawski (Miasteczko Poland Bike, Plac Targowy w Urszulinie) – 5 czerwca (piątek) godz. 17.00-20.00 oraz 6 czerwca (sobota) godz. 8.30-11.00 (dystans FAN) i godz. 8.30-12.00 (dystanse MINI i MAX)

PROGRAM ZAWODÓW

8.30-11.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN)

8.30-12.00 - zapisy w Biurze Zawodów (dystanse MINI i MAX)

9.00-10.30 - zapisy w Chatce Małolatka (dystans Mini Cross)

10.45 - start Mini Cross (2-4 i 5-6 lat) na terenie Miasteczka Poland Bike

11.10 - ustawianie zawodników na starcie dystansu FAN (sektor I - rocznik 2001-2004, sektor II - rocznik 2005-2008)

11.15 - start dystansu FAN (9 km)

12.20 - ustawianie zawodników w sektorach (I-X) na starcie dystansów MAX i MINI

12.30 - start dystansów MAX (52 km) i MINI (33 km)

13.00 - dekoracja dystansów FAN i Mini Cross oraz losowanie nagród dla uczestników
15.30 - dekoracja dystansów MINI i MAX oraz losowanie nagród dla uczestników

 

DODATKOWE INFORMACJE

Podczas maratonu będzie funkcjonował elektroniczny system pomiaru czasu (start i meta) oraz na trasie kontrolna mata elektronicznego pomiaru czasu. Po zakończeniu zawodów zawodnicy otrzymają swój wynik SMSem (warunek - przy rejestracji należy podać nr telefonu komórkowego). W Miasteczku Poland Bike będzie można skorzystać z bezpłatnego serwisu rowerowego firm OLSH i Beat Bike (regulacje sprzętu, hamulce, przerzutki, wymiana dętek, serwis postartowy). Dla wszystkich uczestników maratonu bufety na trasie i w Miasteczku Poland Bike („kolarski makaron”, ciasta, ciasteczka, owoce, batony, napoje, izotoniki itp.). Dla dzieci – Chatka Małolatka (malowanie buziek, zajęcia i zabawy plastyczne, edukacyjne i integracyjne konkursy pod okiem wyspecjalizowanych animatorów).

Więcej na www.polandbike.pl i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon

 • Poland Bike Marathon
 • autor informacji: Media Poland Bike
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-04-29 09:17
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-29 09:21

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t.) zawiadamiam, że w dniu 22.04.2015  r. na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Mateusz Rytel ul. Klasztorna 9,05-170 Zakroczym z dnia 14.kwietnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

 - pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ujęciem składającym się dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2 zlokalizowanych we wsi Smoszewo na działce nr ew. 1/3 obręb Smoszewo dla potrzeb nawodnień rolniczych;

- wprowadzenie ścieków popłucznych do ziemi na działce nr ew.1/3 obręb Smoszewo;

 zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym.

 • autor informacji: P.Calak Wicestarosta
  data wytworzenia: 2015-04-22
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-04-22 15:41

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek EKO-MET Przedsiębiorstwo Handlowe Zdzisław Szewczyk Sp. J. ul. Wólczyńska 173, 01-919 Warszawa reprezentowanej przez Pana Andrzeja Drzazgowskiego przedstawiciela firmy INTRAKT (pełnomocnictwo z dnia 2 kwietnia 2015 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) na terenie działki nr 17/2 obręb 02-11 w Zakroczymiu  oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków deszczowych do ziemi  z dachu hali magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz utwardzonej powierzchni na  terenie działki nr 17/2 obręb 02-11 w Zakroczymiu.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-04-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-04-17 15:28

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego pt. „Autyzm w moim domu – czyli jak być szczęśliwym rodzicem dziecka z autyzmem”, rodzaj zadania: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych określona w § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.  

 

Do Zarządu Powiatu Nowodworskiego wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pomocy Dotkniętym Autyzmem OTWORZYĆ AUTYZM na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Autyzm w moim domu – czyli jak być szczęśliwym rodzicem dziecka z autyzmem”. Mając na względzie art. 19a ust. 1 i 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się opisaną na wstępie ofertę:

 1.  w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.nowodworski.pl,
 2. na stronie internetowej powiatu nowodworskiego, adres strony: www.nowodworski.pl,
 3. w siedzibie jednostki samorządu, adres siedziby: ul. Paderewskiego 1B, 05‑100 Nowy Dwór Mazowiecki

oraz dodatkowo

 1. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, adres strony: www.pcprndm.pl .

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Zgłoszenie powinno nastąpić na załączonym formularzu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wypełnione formularze można składać:

 1. drogą elektroniczną na mail: sekretariat@pcprndm.pl,
 2. osobiście w siedzibie PCPR przy ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowym Dworze Mazowieckim w pokoju 315,
 3. listownie na adres PCPR ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póź. zm.) oraz  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2012 r.  poz. 145 z póź. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Nasielsk  -  reprezentowanej przez Pana Tadeusza Główka (upoważnienie z dnia 10 kwietnia 2015 r. znak IZP.077.6.2015)  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przebudowę mostu na drodze gminnej w km 0+340 w miejscowości Nasielsk ul. Pniewska Górka na rzece Nasielnej. 

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-04-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-04-14 11:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t.) zawiadamiam, że w dniu 08.04.2.2015  r. na wniosek firmy Visconi J.P.R. Nadolni sp. jawna  z siedzibą przy ul. Lwowskiej 14, 05-092 Łomianki z dnia 2 kwietnia 2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wody podziemnej w miejscowości Czosnów (dz. ew. nr 54/4, 55/4 w Czosnowie), zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym.

       W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-04-09 08:49

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce

Trwa proces konsultacji społecznych projektów dokumentów aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) dla obszarów dorzeczy, prowadzonego zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Wodnej. Konsultacje społeczne aPGW, prowadzone przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej będą trwały do 22.06.2015 r.

Akcja ma na celu upowszechnienie informacji o procesie konsultacji społecznych, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości wypowiedzenia się na temat jakości i stanu wód.

W imieniu Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Witolda Sumisławskiego zachęcamy do uczstniczenia w procesie konsultacji społecznych.

Krajowy Mechanizm Prewencji – dot. m.in. domów pomocy społecznej

Na prośbę Ludwika Węgrzyna Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich publikujemy pismo Pana Ryszarda Czerniawskiego Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące powierzenia przez Ministra Sprawiedliwości Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnienia funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Uprawnieniem tego organu będzie regularne sprawdzanie sposobu traktowania osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań. Z tym, że pozbawienie wolności jest rozumiane w sposób na tyle szeroki, iż wizytacje będą dotyczyły m.in. domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich, etc.

 Zachęcamy do analizy załączonego dokumentu.

 • autor informacji: ZPP
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-23 14:16
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-23 14:18

Informacja o lokalizacji urządzeń w pasach drogowych

Zarządca dróg powiatowych na terenie powiatu nowodworskiego informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych istnieje możliwość lokalizowania w pasach drogowych urządzeń/obiektów niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym również reklam. Urządzenia reklamowe, takie jak tablice lub maszty reklamowe można umieszczać w terenie zabudowanym, w miejscach w których nie będą one stanowiły zagrożenia dla uczestników ruchu.


Osoba do kontaktu:
Dariusz Łukasz
Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
Ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 765 32 78
d.lukasz@nowodworski.pl

Zapraszamy do współpracy.

 • autor informacji: Wydział Inwestycji i Dróg Powiatowych
  data wytworzenia: 2015-03-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-20 12:43

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 687 tj.) zawiadamia się, że na wniosek Burmistrza Miasta Nasielska w dniu 17.03.2015r. została wydana Decyzja 1/2015 znak: AB.6740.4.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Pianowo – Kędzierzawice na odcinku od km 0+000,0 do km 2+270,40 gmina Nasielsk.

 • autor informacji: Wydział AB
  data wytworzenia: 2015-03-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-18 14:45
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-18 14:47

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Państwa Marii  i Zbigniewa Kiliańskich  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na wykonaniu przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr 4120W (dz. nr ewid. 60/1 i 52/2) na działkę  nr ewid. 60/2 obręb Pogroszew Kolonia gmina Ożarów Mazowiecki.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-03-13
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-17 10:24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Wojciecha Górskiego, reprezentowanego przez Pana Piotra Tuzimka zam. w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 16 lutego 2015r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na budowie przepustu na rowie odwadniającym drogę wojewódzką nr 571 (działka nr ewid. 161) na wysokości działki nr ewid. 117/2 w m. Stare Pieścirogi , gmina Nasielsk.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-03-09
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-10 08:23

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  firmy EKO-MET Przedsiębiorstwo Handlowe Zdzisław Szewczyk Sp. J. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 173 reprezentowanej przez Pana Andrzeja Drzazgowskiego – prowadzącego działalność gospodarczą  pod nazwa  INTRAKT Andrzej Drzazgowski, 05-180 Pomiechówek ul. Ogrodowa 15   (pełnomocnictwo z dnia 23 stycznia 2015 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód  opadowych  i roztopowych do ziemi z terenu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego na działkach nr ewid. 42, 43/1 i 43/2 obręb 02-11 w Zakroczymiu.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-03-05
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-05 10:57
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-05 10:57

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 04.03.2015 r. na wniosek  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Gen. Berlinga 100 z dnia 20.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia miejskiego „Warszawska” w Nowym Dworze Mazowieckim oraz wygaszenie z dniem wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego decyzji nr 21/2010 Starosty Nowodworskiego z dn. 24.02.2010 r. znak ŚR-6210/1/10.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-03-04
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-05 10:49

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej

Na prośbę Ministerstwa Sportu i Turystyki publikujemy informację dotyczącą zatwierdzenia przez Ministera Sportu i Turystyki "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2015".

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Więcej na ten temat: http://www.msport.gov.pl/program-lekkoatletyczny

 • autor informacji: Ewa Kacalińska Naczelnik Wydziału Inwestycji Regionalnych Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwo Sportu i Turystyki
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-03-03 09:22
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 09:22

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),  w związku z art. 127 ustawy ust. 7a z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) Starosta Nowodworski  zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „DĄŻNOŚĆ”, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Boh. Modlina 28, postępowania administracyjnego  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (studni chłonnych) na działce nr 16/5 obręb 12-04 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na  wprowadzaniu wód  opadowych i roztopowych do ziemi z terenu działki nr 16/5 obręb  12-04  w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • autor informacji: Paweł Calak Wicestarosta
  data wytworzenia: 2015-02-20
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-02-24 08:50
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-24 08:50

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j. t.) zawiadamiam, że w dniu 04.2.2015  r. na wniosek Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 28.stycznia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:

 • na pobór wód podziemnych ujęciem z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni usytuowanej przy ul. Brązowniczej 5 w Warszawie, na odprowadzenie tej wody poprzez rurociąg Φ 160 mm, do krytego odcinka Φ1000 mm Potoku Bielańskiego w km 3+926,

 zgodnie z załączonym operatem wodnoprawnym.

 • autor informacji: Paweł Calak Wicestarosta
  data wytworzenia: 2015-02-18
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-02-19 09:18
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-19 09:18

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 ust.4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 11.02.2015 r. na wniosek Pana Tomasza Wróblewskiego zam. ul. Warszawska 41/49a/6, 05-190 Nasielsk reprezentowanego przez Pana Waldemara Wróblewskiego zam. Cegielnia Psucka 49a, 05-190 Nasielsk, pełnomocnictwo z dnia 1 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego t.j. zbiornika wodnego na działce ew. nr 54/1 w Cegielni Psuckiej gm. Nasielsk.

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-02-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-02-18 13:11
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-18 13:15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 • autor informacji: R.Rudzka Wydział ŚR
  data wytworzenia: 2015-02-09
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-02-12 13:40

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego