Ścieżka nawigacyjna

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1474 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Nasielska ul. Elektronowa 3,  05-190 Nasielsk w dniu 16.03.2020 r. została wydana decyzja nr 143/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i przebudowie drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku na działkach ewidencyjnych lub ich częściach.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, AB
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-05-29 15:50

Od 25 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznawia obsługę beneficjentów w pełnym zakresie

W biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania - 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnia Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez Internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnię na dokumenty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • opublikował: Maciej Bocian
  data publikacji: 2020-05-25 10:09

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Komunikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego -załącznika do uchwały nr 30/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2020r.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-03-30 12:58

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-03-30 12:55

Zarządzenie nr 15/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie zagrożenia koronawirusem

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Nowakowska Rzecznik prasowy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-03-19
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-03-19 10:00

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-13
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-17 14:36

ZARZĄDZENIE NR 97 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-16
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-17 14:26

Pismo Wojewody Mazowieckiego o czasowym zawieszeniu działalności, na terenie województwa mazowieckiego, w placówkach społecznych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-11
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-12 15:47

Komunikat prasowy Kolei Mazowieckich o zmianach rozkładów jazdy pociągów Kolei Mazowieckich

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Maliszewska Biuro Rzecznika Prasowego „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o.
   data wytworzenia: 2020-03-12
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-12 13:16

Zarządzenie Nr 92 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznychi rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-11
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-12 08:26

Komunikat Wojewody Mazowieckiego do Dyrektorów placówek oświatowych

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
   data wytworzenia: 2020-03-09
  • opublikował: Magdalena Czechowicz
   data publikacji: 2020-03-10 09:09

Rekomendacje Wojewody Mazowieckiego w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych na 2020 rok

 • Treść do pobrania (PDF) 158.46kB
  imprezy masowe, bezpieczeństwo, Wojewoda Mazowiecki

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki
  • opublikował: Maciej Bocian
   data publikacji: 2020-03-05 08:43

Zwięszkona prędkość pociągów

Szanowni Państwo, na prośbę PKP Polskich Linii Kolejowych S.A Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy informujemy o podniesieniu maksymalnej prędkości dla pociągów pasażerskich i autobusów szynowych do 100km/h na odcinku Nasielsk – Płońsk (w km 1.800 – 7.210). Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na w/w odcinku, a także na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D w tych miejscach:

- w km 1.890 w ciągu drogi gminnej nr 240326W (Pieścirogi Stare),

- w km 3.243 w ciągu drogi gminnej nr 240749W (Mokrzyce Włościańskie),

- w km 4.817 w ciągu drogi powiatowej nr 2427W (Nasielsk-Malczyn-Ruszkowo),

- w km 6.931 w ciągu drogi powiatowej nr 240309W (Wiktorowo).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Dyrektora Tomasz Kaźmierczak, PKP Polskie Linie Kolejowe
  data wytworzenia: 2020-02-12
 • opublikował: Maciej Bocian
  data publikacji: 2020-02-20 09:11

Aplikacja mobilna Alarm112

11 lutego obchodzony był Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W ubiegłym roku w 17 Centrach Powiadamiania Ratunkowego pracujących na terenie całego kraju odebrano 22 mln zgłoszeń! Na Mazowszu CPR w Warszawie i Radomiu odebrały ponad 3,2 mln zgłoszeń.

W tym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

Alarm112 możliwe jest  poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna. 

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych. 

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. 

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Szymański Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie
  data wytworzenia: 2020-02-10
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-02-12 10:01

XII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość"

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2020 r.

Druga edycja projektu "Aktywny Absolwent"

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.
Projekt jest skierowany do osób z całej Polski, które spełniają łącznie poniższe warunki:

posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach (różnego rodzaju studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie),

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 roku

Urząd Statystyczny w Warszawie od wielu lat realizuje za pośrednictwem ankieterów statystycznych, na terenie województwa mazowieckiego, badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny.

Każdy ankieter posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do prowadzenia badań. Tożsamość ankietera można dodatkowo potwierdzić w naszym urzędzie dzwoniąc pod numer 22 464 22 39 (w godz. 7:30-15:30) — Marcin Piątek lub pod numer 22 464 23 25 (w godz. 7:30-15:30) - Elżbieta Lipińska. Szczegóły na stronie internetowej http://warszawa.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic/gdy-skontaktuje-sie-z-nami-ankieter/.

Więcej informacji o badaniach ankietowych pod adresem: https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Komunikat Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska - zmiany w BDO

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

 • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
 • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
 • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone; 
 • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. 

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2020-01-20 17:13

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Metryka

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2019-12-11 11:34
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 11:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188164
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-29 15:51

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1774525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 15:54

Stopka strony