Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

  • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Nowy Dwór Mazowiecki 2016-04-18

 

ŚR.6341.18.2016

 

 

Zawiadomienie

 

 

 

Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz.U. z 2016  r. poz. 23)  oraz   art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne   ( Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 z póź. zm.), zawiadamia się,  że na wniosek  AUTO MAX s.c. Marcin  Zalewski Roman Frej , 05-190 Nasielsk,  ul. Warszawska 60C   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji będących własnością innych podmiotów -  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Berlinga 100 -  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (fosfor ogólny, ołów, azot amonowy, azot azotynowy, węglowodory ropopochodne)  pochodzących   z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Czarneckiego 27.   

Informację o wszczęciu postępowania o pozwolenie wodnoprawne właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ( art. 127 ust. 6 wyżej powołanej ustawy Prawo wodne ).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z  2016 r. poz. 23) Strony postępowania mają  możliwość  zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami  i materiałami  w przedmiotowej sprawie i wypowiedzenia się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy znajdują się w siedzibie Starostwa Powiatowego  w  Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 1b  (I piętro, pokój nr 120).

 

Z up. Starosty

Regina Rudzka

Kierownik Wydziału Środowiska

 

 

Otrzymują:

       1) Auto –Max s.c. M.Zalewski R.Frej

     05-190 Nasielsk,  ul. Warszawska 60C

2) Zakład Wodociągów  i Kanalizacji sp. z o.o.

    05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

    ul. Gen Berlinga 100

       3) a/a

  • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
    data publikacji: 2016-05-17 11:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172904
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 11:48

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1571806
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-09 12:33

Stopka strony