Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Usuwanie pojazdów z dróg

Kierowco!

Jeżeli Twój pojazd został usunięty z drogi na parking strzeżony, nie czekaj aż kwota rachunku za jego usunięcie i przechowanie przekroczy wartość pojazdu. Odbierz go i pokryj należność, póki rachunek nie sięga tysięcy złotych!

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach:

 • pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju nie będącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków osi określonych w przepisach ruchu drogowego;
 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych;
 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Parking strzeżony dla pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu nowodworskiego od 1 stycznia 2019 r. znajduje się w Nowym Modlinie 45 gmina Pomiechówek i  będzie  prowadzony przez firmę  EKO ZYSK1 Spółka z o.o. tel. (22) 785 59 99  lub 502 530 738

Przed odebraniem pojazdu należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Nowodworskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r:

           Należy:

 • udać się do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego 1B (pokój nr 5) w celu naliczenia  i uiszczenia opłaty  w kasie starostwa;
 • po uiszczeniu należnej opłaty udać się do uprawnionego podmiotu (Policja, Straż Miejska, itd.) wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu;

UWAGA:

Wpłaty można dokonać w godzinach pracy Starostwa w  kasie, bądź w innym czasie na rachunek bankowy Starostwa z wpisem:  Opłata komunikacyjna za usunięcie i parkowanie pojazdu o nr rej…..

Nr konta: Starostwo Powiatu Nowodworskiego 21 8009 1046 0019 8904 2002 0003

W przypadku dokonywania opłaty za pomocą przelewu, informację   o wysokości należnej opłaty, można uzyskać u właściciela parkingu. Podstawę naliczenia stanowi Uchwała Rady Powiatu Nr XLIII/286/2018 z dnia 27 września 2018 r.

 • W przypadku nie odebrania pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, Starosta Nowodworski  wystąpi z wnioskiem do sądu o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.
 • W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym) właściciel lub użytkownik pojazdu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia,  pokryć powstałe koszty, zgodnie z paragrafem 2 w/w Uchwały Rady Powiatu. W tym celu należy się zgłosić się do Starostwa Powiatowego , I p. pokój nr 5 . 
 • Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu
 • Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Dodatkowe informacje:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek  -  piątek od 8.00 do 16.00   nr  tel. (22) 765-32-85   lub (22) 765-32-81

Obowiązująca tabela opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów  od 1 stycznia 2019 roku

 

rodzaj pojazdu

opłata za usunięcie

opłata za przechowywanie
za każdą rozpoczętą dobę

koszt odstąpienia od usunięcia

 rower lub motorower

  115 zł

21 zł

          

       58 zł                                                                                    

 Motocykl

  227 zł

28 zł

114 zł

 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  494 zł

41 zł

247 zł

 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
 powyżej 3,5 t do 7,5 t

  616 zł

53 zł

308 zł

 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
 powyżej 7,5 t do 16 t

  871 zł

77 zł

436 zł

 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1 284 zł

139 zł

642 zł

 pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1 562 zł

204 zł

781zł

 

 

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: I.Felczak Wydział KT
  data wytworzenia: 2015-12-30
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-12-31 11:21
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 09:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-04 16:11

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1574825
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 14:31

Stopka strony