Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Beata Duch - Kosiorek, kontakt: iodo@nowodworski.pl
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie STAROSTA NOWODWORSKI z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • za pośrednictwem platformy ePUAP:
 • /124124/skrytka
 • /124124/skrytkaESP
Inspektor ochrony danych
Kontakt poprzez e-mail na adres: iodo@nowodworski.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Minister Cyfryzacji w związku z zamieszczeniem formularza wniosku na platformie E-PUAP oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z korzystaniem z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD).
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-05-25 12:59
 • zmodyfikował: Magdalena Czechowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-03 15:12

Rejestr zmian

 • zmieniono 2018-08-29 13:17 przez Magdalena Czechowicz
 • zmieniono 2018-08-29 13:18 przez Magdalena Czechowicz: Dodanie informacji o przetwarzaniu danych
 • zmieniono 2019-07-09 08:42 przez Magdalena Czechowicz: Aktualizacja danych - zmiana osobowa
 • zmieniono 2019-07-09 08:42 przez Magdalena Czechowicz
 • zmieniono 2019-11-04 14:10 przez Magdalena Czechowicz
 • zmieniono 2019-11-04 15:50 przez Magdalena Czechowicz
 • zmieniono 2019-11-04 15:50 przez Magdalena Czechowicz: Aktualizacja danych
 • zmieniono 2020-07-03 15:12 przez Magdalena Czechowicz: aktualizacja informacji - dostosowanie treści

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103569
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-07 15:39:42