Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

 • Komunikaty i Ogłoszenia

Treść strony

IDENTYFIKACJA POTENCJALNYCH HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ POWIERZCHNI ZIEMI

Realizując obowiązek wynikający z art. 101d ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), Starosta Nowodworski  dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumiemy:

 1. zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007r.
 2. wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
 3. szkoda w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia
  13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2018  poz. 954 z późn. zm.), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Starosta Nowodworski  dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, poprzez:

 1. ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym terenie przed dniem
  30 kwietnia 2007 r.;
 2. ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w pkt 1;
 3. analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi;
 4. w razie potrzeby wykonanie pierwszego etapu badań zanieczyszczenia gleby i ziemi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018  poz. 799 z późn. zm.)

Artykuł 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza obowiązek zgłaszania  historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przez władającego powierzchnią ziemi, który stwierdził takie zanieczyszczenie na terenie będącym w jego władaniu.

Każdy, kto stwierdził potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie powiatu nowodworskiego , może zgłosić ten fakt Staroście Nowodworskiemu.

W zgłoszeniu należy wskazać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
 2. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
 3. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
 4. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018  poz. 799 z późn. zm.)

 

Zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać:

a) osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Ul. I.Paderewskiego 1 b

 • opublikował: Bogumiła Kulesza Wydział Środowiska
  data publikacji: 2018-10-01 16:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172370
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-06 11:48

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dane kontaktowe

tel. +48 22 765 32 00
fax. +48 22 765 32 01

 

Godziny urzędowania

poniedziałek 9.00-17.00
wtorek-piątek 8.00-16.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1569098
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 11:48

Stopka strony