Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIA- INFORMACJE

Plebiscyt GUGiK na najlepszy PODGiK rozstrzygnięty!

Blisko 2 tysiące geodetów uprawnionych wzięło udział w plebiscycie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na najlepszy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019.

Był to pierwszy tego typu konkurs zorganizowany przez GUGiK. Warto jednak nadmienić, że w 2013 roku podobny plebiscyt ogłosiła też redakcja miesięcznika GEODETA – wówczas zwyciężył PODGiK w Poznaniu. Głosowanie na najlepszy ośrodek regularnie organizuje także firma Geo-System, choć w tym przypadku głosy można oddawać jedynie na ośrodki korzystające z oprogramowania tej spółki.

Zwycięzcą plebiscytu GUGiK okazał się PODGiK w Mińsku Mazowieckim, który uzyskał 92 głosy. Dodajmy, że ośrodek ten wielokrotnie triumfował również w konkursach Geo-Systemu, a w plebiscycie GEODETY zajął II miejsce.

Raptem 6 punktów mniej uzyskał PODGiK w Wejherowie. Różnica między II a III miejscem jest już znacznie większa i wynosi 48 punktów. Lokatę tę ex aequo zajęły ośrodki w Jarosławiu i w Nowym Dworze Mazowieckim (oba uzyskały po 38 punktów).

Kolejne miejsca zajęły ośrodki: krakowski i starogardzki (36 punktów), olsztyński (33 punkty), chełmski (31 punktów), piaseczyński i nowotarski (po 30 punktów).

W głosowaniu GUGiK wzięło udział 1995 geodetów uprawnionych. Oddane głosy rozłożyły się na 281 ze wszystkich 380 powiatów. W rezultacie 99 powiatów nie otrzymało ani jednego głosu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: źródło: https://geoforum.pl/news/28723/plebiscyt-gugik-na-najlepszy-podgik-rozstrzygniety
  data wytworzenia: 2020-03-17
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2020-03-17 14:52
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:41
 • Tabela podsumowująca plebiscyt

Wykonawcy prac geodezyjnych - operat techniczny

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego opracował dokumentację dotyczącą zawartości dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych, materiały umieszczono na stronie:
https://www.lodzkie.eu/page/5177,wzory-operatow-technicznych.html?page/5177,wzory-operatow-technicznych.html
Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentacją co pomoże w czynnościach weryfikacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stryjek Kierownik PODGiK
 • opublikował: Mariusz Stryjek
  data publikacji: 2019-05-15 10:07

Robocze baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjne i Kartograficznej informuje, że nastąpiły zmiany organizacyjne mające na celu przyśpieszenie obsługi  prac geodezyjnych.
W związku z powyższym informujemy, że od dnia 01.04.2019 rok, należy przekazywać robocze baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT w postaci plików zgodnie z schematami GML określonymi w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art.19 ust.1 pkt.6,7,9,10 oraz art.26 ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne lub zapisane w formacie programu EWMAPA12 do zasilania baz danych zasobu powiatowego.
Zgodnie z par.71 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Stryjek Kierownik PODGiK
 • opublikował: Mariusz Stryjek
  data publikacji: 2019-03-28 09:34

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa mazowieckiego

W dniach 17-18 października 2018 r. odbyła się narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa mazowieckiego. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz wziął udział w drugim dniu narady.Tematyka spotkania zorganizowanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  była ukierunkowana na zadania geodetów powiatowych oraz pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii. Więcej na ten temat

Materiały szkoleniowe ze spotkania służby geodezyjnej i kartograficznej (pliki do pobrania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: źródło: www.mazowieckie.pl
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-10-22 13:21
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:43

Ogłoszenie

Informujemy, że została udostępniona funkcja generowania zasobu dla wykonawcy prac geodezyjnych. W przypadku braku udostępnionego operatu lub występujących trudności w pobraniu udostępnionego operatu, należy wysłać informację na adres maila m.stryjek@nowodworski.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Stryjek PODGIK
  data wytworzenia: 2018-03-15
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2018-03-15 12:37
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:46

Uwaga zmiana kont bankowych!!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10.04.2017 r. nastąpiła zmiana kont bankowych:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Czosnowie

Rachunek bieżący - Budżet: 75 8009 1046 0019 8904 2002 0001

Rachunek pomocniczy - Dochody: 21 8009 1046 0019 8904 2002  0003

Rachunek pomocniczy - Dochody geodezyjne: 91 8009 1046 0019 8904 2002 0004

Rachunek pomocniczy - Dochody użytkowanie wieczyste: 64 8009 1046 0019 8904 2002 0005

Rachunek pomocniczy - Depozyty i wadia: 53 8009 1046 0019 8904 2002 0009

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział BF
  data wytworzenia: 2017-04-11
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-04-13 08:35
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:47

ZASADY PRZEKAZYWANIA OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Szanowni Państwo!

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że od dnia 15.02.2017 r. zostaje wdrożona funkcjonalność przekazywania przez wykonawców prac geodezyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych w postaci numerycznej w formie plików w formacie PDF. Dokumentacja powinna być przekazywana w postaci jednego pliku komputerowego zapisanego pod nazwą identyfikatora zgłoszenia pracy nadany przez adresata zgłoszenia np.: PODGiK.6641.1.2017.

Dokument w wersji elektronicznej powinien być podpisany za pomocą profilu zaufanego oraz wysłany za pomocą platformy e-puap lub podpisany podpisem kwalifikowanym i przekazany przy pomocy geoportalu powiatu nowodworskiego http://nowodworski.geoportal2.pl/start.php

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Stryjek PODGIK
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2017-02-07 12:05

Informacja dot. przyjmowania operatów technicznych w wersji elektronicznej

W związku z trwającymi pracami zmierzającymi do wdrożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej technologii przyjmowania operatów technicznych w wersji elektronicznej, informujemy, że przekazywane materiały dotyczące asortymentu prac: pomiary sytuacyjno-wysokościowe tzn. mapy d/c projektowych, inwentaryzacje powykonawcze sieci, budynków i budowli oraz tyczenia obiektów budowlanych w przypadku przekazywania w wersji elektronicznej muszą być zapisane w formacie PDF (kolor), opatrzone co najmniej podpisem elektronicznym – profilem zaufanym.

Materiały muszą być przekazywane drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu e-PUAP.

Jednocześnie informujemy, że punkt potwierdzający profil zaufany znajduje się w siedzibie starostwa - pokój numer 6.

Uwaga!! W dniu 9 listopada 2015 system ePUAP umożliwił użytkownikom załączanie do formularzy plików o rozmiarze do 500MB.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: W.Łęgowski Geodeta Powiatowy
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-11-12 15:17
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:48

Uruchomienie systemu automatycznego eksportu danych

W dniu 2 listopada 2015 r. został uruchomiony na Geoportalu Powiatu Nowodworskiego (nowodworski.geoportal2.pl) system automatycznego eksportu danych numerycznych w formacie ASCII-EWMAPY oraz w formacie DXF. System jest dostępny po dokonaniu opłaty na podstawie wystawionego dokumentu obliczenia opłaty i przesłaniu potwierdzenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Stryjek PODGIK
  data wytworzenia: 2015-11-03
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-11-03 10:03
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:50

Ogłoszenie

W związku ze zmianą struktury bazy mapy zasadniczej poprzez utworzenie baz obiektowych BDOT500, GESUT i EGiB, pobrane przed dniem 14 października 2015 r. pliki do modyfikacji należy pozyskać ponownie w nowym formacie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Kijanowska PODGiK
  data wytworzenia: 2015-10-12
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-10-12 13:20
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:51

Mapa do celów projektowych - dokument elektroniczny wykorzystywany do celów projektowych - prezentacja

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PODGIK
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-02-27 13:53

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ weryfikacji danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostanie udostępniony elektronicznie w systemie informatycznym na stronie nowodworski.geoportal2.pl do każdej zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Stryjek PODGIK
 • opublikował: Hanna Górska
  data publikacji: 2015-01-29 13:10
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:52

Uwaga!

W przypadku zgłoszeń internetowych, po otrzymaniu z PODGiK Dokumentu Obliczenia Opłaty i Licencji należy przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty za pomocą komunikatora. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, zostaną wygenerowane wytyczne i wysłane dane cyfrowe.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Stryjek PODGIK
  data wytworzenia: 2015-01-09
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-01-09 08:59
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:53

UWAGA! wykonawcy prac geodezyjnych

Udostępniono nową zakładkę PRZYDATNE PROGRAMY, która posiada oprogramowanie pomocne GEODECIE w pracy.

UWAGA!

Projekty muszą być wykonywane na oryginalnych mapach do celów projektowych istnieje możliwość oraz potrzeba uwierzytelnienia map z naniesionymi projektami. Mapa która posiada projekt powinna zawierać legendę i informację dotyczącą elementów projektowanych np: elementy projektowane oznaczono kolorem......  lub według legendy podanej w projekcie.

Przygotowaliśmy przykładowe oprogramowanie, które można wykorzystać do w/w celu:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej drukuje mapy w formacie xps, które posiadają współrzędne lewego narożnika, siatkę kwadratów oraz opis mapy. Wykorzystując program np:  xpstojpg można przekonwertować plik w formacie xps do formatu jpg, następnie korzystając  z programu np: A9CAD wpasowujemy plik formatu jpg  zapisując numeryczną mapę do celów projektowych np: w formacie dxf lub dwg.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: M.Stryjek PODGIK
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2015-01-02 12:21

UWAGA !

USTALENIE PRZEBIEGU GRANIC W PRZYPADKU DANYCH NIEWIARYGODNYCH
LUB NIEODPOWIADAJĄCYCH STANDARDOM TECHNICZNYM

odbywa się na podstawie paragrafu 37 oraz 38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

OPŁATY - ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że opłaty za:

 • sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w artykule 4 ustęp 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 • udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 • uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

naliczane są na podstawie:

 

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dziennik Ustaw z 2010 r. Numer 193, pozycja 1287 ze zmianami)

Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dziennik Ustaw z 2014 r. pozycja 897).

 

Odbiór dokumentów odbywa się po uiszczeniu opłaty

oraz przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

 

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, oddział w Płońsku.

 

UWAGA ZMIANA NUMERU RACHUNKU!

 

 numer konta bankowego 29 8213 0008 2006 0803 0340 0021

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Krawczak Główny Księgowy
  data wytworzenia: 2014-07-14
 • opublikował: Magdalena Czechowicz
  data publikacji: 2014-07-16 10:25
 • zmodyfikował: Maciej Bocian
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-10 09:57

INFORMACJA:

1) W związku z wprowadzeniem na terenie całego powiatu numerycznej mapy zasadniczej, prosimy o dołączanie do zgłoszeń prac geodezyjnych załączników graficznych z zakresami opracowań.

Infromujemy, iż wydruki map do porówniania z terenem będą wydawane w kolorze, zgodnie z edycją mapy.

Informujemy, iż mapy wynikowe wydawane będą wyłącznie przez PODGiK w postaci wydruku kolorowego.

2) W związku z wprowadzeniem na terenie całego powiatu numerycznej mapy zasadniczej do pobrania są przykładowe warstwy i generatory programu EwMapa: klik

3)  Od dnia 20-02-2013 do Wniosku o uzgodnienie ZUD należy dołączyć kopię opłaty skarbowej za upoważnienie:

Upoważnienie podlega opłacie skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dziennik Ustaw Numer 225, pozycja 1635), której należy dokonać na konto:
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim  
nr : 
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem możliwośći 'Internetowej obsługi zgłoszeń prac geodeyzjnych' prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

Jednocześnie informujemy, iż ww. obsługa realizowana będzie na stronie - klik

Osnowy Ewidencyjne - Leoncin, Czosnów, Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk

INFORMACJA

DOTYCZĄCA OSNÓW EWIDENCYJNYCH

 

Informujemy, że na stronie internetowej powiatu nowodworskiego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostały umieszczone dane numeryczne dotyczące osnowy ewidencyjnej IV klasy I i II rzędu dla obszaru gmin: Czosnów i Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym ,Nasielsk. Współrzędne punktów w układzie 2000 uzyskano na podstawie wyrównania ścisłego w oparciu o dane z opracowań archiwalnych oraz pomiaru uzupełniającego wybranych punktów osnowy.

Zaleca się następujące wykorzystanie udostępnionych danych w realizowanych opracowaniach:

- dla punktów  dla których w polu „Wynik wywiadu terenowego „  występuje puste pole lub „punkt nieodnaleziony”, a pole „Tożsamy z punktem” jest puste należy punkt odszukać,

- dla punktów dla których w polu „Wynik wywiadu terenowego”  występuje  zapis:   

   „odnaleziony” lub „zniszczony” należy przyjąć udostępnione współrzędne punktów,

- dla punktów które w polu „Tożsamy z punktem” występuje numer punkt osnowy  szczegółowej lub podstawowej należy przyjąć udostępnione dane udostępnione współrzędne punktów.

Mając na celu zharmonizowanie danych dotyczących osnów dla gmin Czosnów i Leoncin, Zakroczym, Pomiechówek, Nasielsk należy w ramach realizowanych prac przekazywać do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla punktów I i II rzędu osnowy ewidencyjnej dane wg. załącznika numer 1, dla pozostałych punktów osnowy ewidencyjnej dane wg załącznika numer 2

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 100500
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-05 15:13:27