Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Elektorniczna Skrzynka Podawcza

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

Opłaty

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że opłaty za:

  • sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
  • uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w artykule 4 ustęp 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
  • udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
  • uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

naliczane są na podstawie:

Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 193, pozycja 1287 ze zmianami)

Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dziennik Ustaw z 2014 r. pozycja 897).

Odbiór dokumentów odbywa się po uiszczeniu opłaty oraz przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wpłatę.

Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B, Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, oddział w Płońsku.

UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO!!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 10.04.2017 r. nastąpiła zmiana kont bankowych:

Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach Oddział w Czosnowie

Rachunek bieżący - Budżet: 75 8009 1046 0019 8904 2002 0001

Rachunek pomocniczy - Dochody: 21 8009 1046 0019 8904 2002  0003

Rachunek pomocniczy - Dochody geodezyjne: 91 8009 1046 0019 8904 2002 0004

Rachunek pomocniczy - Dochody użytkowanie wieczyste: 64 8009 1046 0019 8904 2002 0005

Rachunek pomocniczy - Depozyty i wadia: 53 8009 1046 0019 8904 2002 0009

 

Opłaty można dokonać również w punkcie kasowym banku w budynku starostwa przy ul. Paderewskiego 1B.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38191
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-04 08:48:07