Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do epuap

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.nowodworski.pl

Treść strony

 

I. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Joanna Mikołajczyk - Tyszka

 II. Siedziba:

Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1B, pok. 27, parter

tel. 22 765-32-38

e-mail:  rk@nowodworski.pl

 III. Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 poniedziałek, wtorek: godz. 800 - 1600

 środa: godz. 800 - 1200

IV. Co to są sprawy konsumenckie

 1. Konsument - konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.

 2. Przedsiębiorca - to osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą: wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową.

 3. Sprawy konsumenckie - to relacje między konsumentem i przedsiębiorcą. Rzecznik konsumentów może udzielać porad i pomocy we wszystkich sprawach, w których stronami są konsument i przedsiębiorca.

V. Jak możesz załatwić sprawę:

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów może zwrócić się każdy mieszkaniec powiatu nowodworskiego chcący skorzystać z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego.

Porady konsumenckie udzielane są telefonicznie, drogą elektroniczną i osobiście na miejscu.

Konsumenci będący mieszkańcami powiatu nowodworskiego mogą także  zgłaszać do Powiatowego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów rozpatruje wnioski bez zbędnej zwłoki, ale w kolejności wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie przez rzecznika działań, zależy także od charakteru (w tym stopnia skomplikowania) sprawy.

Wniosek  można złożyć na trzy sposoby :

1.     pocztą

2.     osobiście na biuro podawcze w siedzibie Starostwa ,

3.     lub przez e-puap Starostwa na stronie  www.nowodworski.pl

 VI. Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • wniosek o interwencję,

 • kopie dokumentów potwierdzających zdarzenie (np. kopia paragonu, rachunku, faktury, kopia zgłoszenia reklamacyjnego, odpowiedzi na reklamację itp.),

VIII. Informacja o trybie odwoławczym:

Nie dotyczy spraw konsumenckich.

 IX. Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów:

 • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,

 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

 • możliwość udzielania obywatelom także w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów (NP. pomoc w napisaniu pozwu),

 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumenta,

 • możliwość ewentualnego  wytaczania powództwa na rzecz konsumenta, bądź wstępowania za ich zgodą do już toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

 • współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta, organami Inspekcji Handlowej i innymi organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów,

 • przeciwdziałanie praktyką monopolistycznym w zakresie ustalonym ustawą,

 • prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji.

  X. Przydatne telefony i adresy:

Poradę konsumencką można uzyskać  także:

801 440 220 –  numer infolinii konsumenckiej.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

lub pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl

Zarówno połączenie, jak i porady są bezpłatne.


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Plac Powstańców Warszawy 1; 00-950 Warszawa

tel.: 22 55 60 800

fax: uokik@uokik.gov.pl
e-mail: uokik@uokik.gov.pl

internet: http://www.uokik.gov.p

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, II piętro pok. 215, 00-015 Warszawa

tel.: (22) 8264220, 22 8261830

fax: (22) 8262195

e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl

internet: http://www.wiih.org.pl/index.php

Bankowy Arbitraż Konsumencki

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

telefon (22) 48 68 400

internet: http://www.zbp.pl

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Telefony:

ubezpieczenia :

(22) 333 73 28, (22) 333 73 26 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

banki: (22) 333 73 25, w godzinach: poniedziałek, - piątek 8.00 - 16.00;

e-mail: – biuro@rf.gov.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1 VI piętro
00-950 Warszawa

tel.: 22 55 60 118

fax: 22 55 60 359

e-mail: info@konsument.gov.pl

internet: http://www.konsument.gov.pl

Punkt Informacyjny Odbiorców Paliw i Energii

Urząd Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02 - 222 Warszawa, z dopiskiem Punkt Informacyjny,

telefon (22) 244 26 36 fax: (22) 378 12 93

e-mailem: drr@ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Centrum Informacji Konsumenckiej (CIK)

ul. Kasprzaka 18/20

01 – 211 Warszawa

Infolinia konsumencka: 22 330 40 00

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

internet: www.cik.uke.gov.pl

Na stronie znajduje się formularz  zgłoszeniowy

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2

02-247 Warszawa

tel.: 22 520 72 00

e-mail: kopp@ulc.gov.pl

internet: http://www.ulc.gov.pl

Polska Izba Turystyki

ul. Marszałkowska 9/15 lok.29

00-626 Warszawa

tel.: 022 826 55 53

fax: 022 826 55 53

internet: http://www.pit.org

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13027
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-23 09:40